Help for English

Pleteme si: Slovíčka pro 'vaření'

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.02.2018

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘vařit’ a jaký je mezi možnými překlady rozdíl. (Upravený článek z roku 2006)Jak správně říci anglicky ‘vařit’?

České slovíčko ‘vařit’ patří mezi ta slova, která lze do angličtiny přeložit několika způsoby, pokaždé v trochu jiném významu. Často dělá problémy nejen začínajícím studentům. Pojďme se blíže podívat na tři základní možnosti překladu tohoto slovesa.

COOK – připravovat jídlo

Sloveso cook/‘kʊk/ je asi nejčastěji používaný ekvivalent českého slova 'vařit’. Označuje obecně celý proces vaření ve smyslu připravování jídla, obzvláště za pomoci tepla. Může zahrnovat tedy různé činnosti, jako je var (boiling), pečení masa (roasting), pečení pečiva (baking), smažení (frying), dušení (stewing) či grilování (grilling), a to včetně přípravy, krájení, míchání atd.

Lze ho používat následujícím způsobem bez předmětu:

My brother doesn't know how to cook. TTT
We only cook at home on weekends. TTT
I don't understand why cooking is still considered a woman's job. TTT 

Může se ale jednat i o sloveso tranzitivní, tedy sloveso, které se váže s předmětem (vařit co) nebo se dvěma předměty (vařit komu co):

I'll cook dinner tonight, if you want. TTT
I never cook fish because my kids hate it. TTT
Add some salt and pepper and cook it slowly for about 15 minutes. TTT
If you stay over, I'll cook you breakfast. TTT
It's her birthday. I want to cook something special for her. TTT 

Ve smyslu vaření jako domácí práce se používá spojení do the cooking:

She's been the one to do the cooking at home ever since they moved in together. TTT 

Možná jste zvyklí, že přidáním přípony -er vytvoříme ze slovesa člověka, který danou činnost provádí, jako je tomu např. se slovesy write – writer (spisovatel), work – worker (pracovník), read – reader (čtenář), teach – teacher (učitel) apod. Pokud ale přidáme -er ke slovesu cook, cooker/'kʊkə/, nevznikne člověk (kuchař) ale přístroj – sporák! Typická chyba studentů je potom např. věta:

My mother is a good cooker. – Moje máma je dobrý sporák.

BOIL – vařit (ve vodě)

Sloveso boil/'bɔɪl/ se používá pro vření vody či jiné tekutiny.

Water boils at about 100°C, depending on pressure. TTT
The water in the radiator was boiling. TTT 

Ve spojení s vařením tedy půjde o přípravu jídel pomocí varu.

When the water starts boiling, add rice and salt and continue cooking until the rice is soft. TTT
If you want soft-boiled eggs, boil them for about 2 minutes. TTT
You can boil the vegetables first and then chop them, or you can cook them chopped. TTT 

MAKE – uvařit (připravit jídlo či nápoj)

Mluvíme-li o konkrétním pokrmu či nápoji, který uvaříme či připravíme, obvykle si vystačíme s docela obyčejným slovesem make/'meɪk/.

Could you make me some tea? TTT
Be back soon. I'm making dinner. TTT
He's making mac and cheese for dinner. Again. TTT 

Toto sloveso je poměrně univerzální. Ve výše uvedených případech ho lze překládat jako vařit. Použít ho lze ale i k přípravě studených pokrmů a nápojů:

She made me some lemonade. TTT
I'll make some sandwiches for our trip tomorrow. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si, jak lze do angličtiny přeložit slovo ‘vařit’. Kromě těchto tří základních ekvivalentů však existují další, které popisují nějaký specifický typ vaření (např. brew/'bru:/- vařit pivo nebo kávu, simmer/'sɪmə/- vařit se zlehka, steam/'sti:m/- vařit v páře, atd.) Důležité je mít na paměti, že jednotlivé ekvivalenty, o kterých jsme se v tomto článku zmínili, nejsou ve většině případů zaměnitelné. Neříká se tedy např. cook coffee, boil breakfast, cook the water, I can't boil atd.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Recipes: CAESAR SALAD

Druhý recept naší nové kuchařské sekce. Tentokrát si spolu připravíme tradiční salát CAESAR s kuřetem. Opět zde najdete recept ve formátu PDF k vytištění a podrobně rozebraná všechna slovíčka a obraty.
PRE-INTERMEDIATE

Recipes: COLESLAW SALAD

Pojďme si spolu v našem novém seriálu připravit tradiční americký salát. V článku najdete samotný recept ve formátu PDF k vytištění společně s podrobným rozborem slovíček z receptu. Můžete se také podívat na přípravu krok za krokem na přiloženém videu.
PRE-INTERMEDIATE

Recipes: SMOOTHIE

Dnes si připravíme lahodný nápoj, který je v zahraničí velmi oblíbený a začíná být populární i v Česku. Nabízíme recept na tři různé varianty.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: Slovíčka pro 'vaření' 8 20839 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 5 lety