Help for English

Pleteme si: Slovíčka pro 'vaření'

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.02.2018

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘vařit’ a jaký je mezi možnými překlady rozdíl.Jak správně říci anglicky ‘vařit’?

České slovíčko ‘vařit’ patří mezi ta slova, která lze do angličtiny přeložit několika způsoby, pokaždé v trochu jiném významu. Často dělá problémy nejen začínajícím studentům. Pojďme se blíže podívat na tři základní možnosti překladu tohoto slovesa.

COOK – připravovat jídlo

Sloveso cook/‘kʊk/ je asi nejčastěji používaný ekvivalent českého slova 'vařit’. Označuje obecně celý proces vaření ve smyslu připravování jídla, obzvláště za pomoci tepla. Může zahrnovat tedy různé činnosti, jako je var (boiling), pečení masa (roasting), pečení pečiva (baking), smažení (frying), dušení (stewing) či grilování (grilling), a to včetně přípravy, krájení, míchání atd.

Lze ho používat následujícím způsobem bez předmětu:

My brother doesn't know how to cook. TTT *1
We only cook at home on weekends. TTT *2
I don't understand why cooking is still considered a woman's job. TTT *3  

Může se ale jednat i o sloveso tranzitivní, tedy sloveso, které se váže s předmětem (vařit co) nebo se dvěma předměty (vařit komu co):

I'll cook dinner tonight, if you want. TTT *4
I never cook fish because my kids hate it. TTT *5
Add some salt and pepper and cook it slowly for about 15 minutes. TTT *6
If you stay over, I'll cook you breakfast. TTT *7
It's her birthday. I want to cook something special for her. TTT *8  

Ve smyslu vaření jako domácí práce se používá spojení do the cooking:

She's been the one to do the cooking at home ever since they moved in together. TTT *9  

Možná jste zvyklí, že přidáním přípony -er vytvoříme ze slovesa člověka, který danou činnost provádí, jako je tomu např. se slovesy write – writer (spisovatel), work – worker (pracovník), read – reader (čtenář), teach – teacher (učitel) apod. Pokud ale přidáme -er ke slovesu cook, cooker/'kʊkə/, nevznikne člověk (kuchař) ale přístroj – sporák! Typická chyba studentů je potom např. věta:

My mother is a good cooker. – Moje máma je dobrý sporák.

BOIL – vařit (ve vodě)

Sloveso boil/'bɔɪl/ se používá pro vření vody či jiné tekutiny.

Water boils at about 100°C, depending on pressure. TTT *10
The water in the radiator was boiling. TTT *11  

Ve spojení s vařením tedy půjde o přípravu jídel pomocí varu.

When the water starts boiling, add rice and salt and continue cooking until the rice is soft. TTT *12
If you want soft-boiled eggs, boil them for about 2 minutes. TTT *13
You can boil the vegetables first and then chop them, or you can cook them chopped. TTT *14  

MAKE – uvařit (připravit jídlo či nápoj)

Mluvíme-li o konkrétním pokrmu či nápoji, který uvaříme či připravíme, obvykle si vystačíme s docela obyčejným slovesem make/'meɪk/.

Could you make me some tea? TTT *15
Be back soon. I'm making dinner. TTT *16
He's making mac and cheese for dinner. Again. TTT *17  

Toto sloveso je poměrně univerzální. Ve výše uvedených případech ho lze překládat jako vařit. Použít ho lze ale i k přípravě studených pokrmů a nápojů:

She made me some lemonade. TTT *18
I'll make some sandwiches for our trip tomorrow. TTT *19 

Závěrem

Ukázali jsme si, jak lze do angličtiny přeložit slovo ‘vařit’. Kromě těchto tří základních ekvivalentů však existují další, které popisují nějaký specifický typ vaření (např. brew/'bru:/- vařit pivo nebo kávu, simmer/'sɪmə/- vařit se zlehka, steam/'sti:m/- vařit v páře, atd.) Důležité je mít na paměti, že jednotlivé ekvivalenty, o kterých jsme se v tomto článku zmínili, nejsou ve většině případů zaměnitelné. Neříká se tedy např. cook coffee, boil breakfast, cook the water, I can't boil atd.

Překlad:
 1. Můj brácha neumí vařit.
 2. Doma vaříme jenom o víkendech.
 3. Nechápu, proč se vaření pořád ještě považuje za ženskou práci.
 4. Dneska uvařím večeři já, jestli chceš.
 5. Nikdy nevařím ryby, protože je děti nesnáší.
 6. Přidejte trochu soli a pepře a vařte pomalu asi 15 minut.
 7. Když tu přespíš, uvařím ti snídani.
 8. Má narozeniny. Chci jí uvařit něco nevšedního.
 9. Ona je ta, která doma vaří, už od chvíle, co spolu začali bydlet.
 10. Voda se vaří asi při 100°C, v závislosti na tlaku.
 11. Voda v chladiči se vařila.
 12. Až se voda začne vařit, přidejte rýži a sůl, a pokračujte ve vaření, dokud rýže nebude měkká.
 13. Chcete-li vajíčka na měkko, vařte je asi 2 minuty.
 14. Zeleninu můžete nejprve uvařit a pak ji nasekat, nebo ji už vařit nasekanou.
 15. Mohl bys mi uvařit čaj?
 16. Brzy se vrať. Vařím večeři.
 17. K večeři dělá zapečené těstoviny se sýrem. Zase.
 18. Udělala mi citronovou šťávu.
 19. Na zítřejší výlet nám udělám pár sendvičů.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Slovesa spojená s vařením (seriál)

Znáte základní i pokročilejší slovesa, která se používají při vaření? Máme pro vás celý kuchařský seriál.

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
STARTER

Vaření

Slovíčka spojená s vařením.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: Slovíčka pro 'vaření' 8 23350 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 11 lety