Help for English

Animals - Insects

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Insects and other similar creaturesant
ant - mravenec
BrE
/'ænt/ Přehrát
AmE
/'ænt/ Přehrát

noun - a very small black or brown insect which lives in forests etc, lives in large groups and works very hard

bee
bee - včela
BrE
/'bi:/ Přehrát
AmE
/'bi:/ Přehrát

noun - a small black and yellow insect, it lives in large groups and makes honey

beetle
beetle - brouk
BrE
/'bi:tl/ Přehrát
AmE
/'bi:t̬l/ Přehrát

noun - an insect with a hard and shiny covering of its wings, it is usually black, but can have other colours, too

butterfly
butterfly - motýl
BrE
/'bʌtəflaɪ/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬ərflaɪ/ Přehrát

noun - an insect with big colourful wings and a long thin body

caterpillar
caterpillar - housenka
BrE
/'kætəpɪlə/ Přehrát
AmE
/'kæt̬ərpɪlər/ Přehrát

noun - a worm with short legs that exists as an early stage in the life of a butterfly or other insects

centipede
centipede - stonožka
BrE
/'sentɪpi:d/ Přehrát
AmE
/'sent̬ɪpi:d/ Přehrát

noun - a long small insect with many little legs

cockroach
cockroach - šváb
BrE
/'kɒkrəʊtʃ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:kroʊtʃ/ Přehrát

noun - a large brown insect that you can find in very dirty places

cricket
cricket - cvrček
BrE
/'krɪkɪt/ Přehrát
AmE
/'krɪkɪt/ Přehrát

noun - a small brown insect that makes very specific sounds, esp. at night

dragonfly
dragonfly - vážka
BrE
/'drægənflaɪ/ Přehrát
AmE
/'drægənflaɪ/ Přehrát

noun - an insect that lives near water, it has a long body and two pairs of long bright wings

earwig
earwig - škvor
BrE
/'ɪəwɪg/ Přehrát
AmE
/'ɪrwɪg/ Přehrát

noun - a small brown insect with a long body and two pincers at the end of the body

firefly
firefly - světluška
BrE
/'faɪəflaɪ/ Přehrát
AmE
/'faɪərflaɪ/ Přehrát

noun - a small flying insect that produces faint light at night

flea
flea - blecha
BrE
/'fli:/ Přehrát
AmE
/'fli:/ Přehrát

noun - a small insect that feeds on the blood of animals (or people), it can jump very well

fly
fly - moucha
BrE
/'flaɪ/ Přehrát
AmE
/'flaɪ/ Přehrát

noun - a small insect that can fly

grasshopper
grasshopper - luční koník, kobylka, saranče
BrE
/'grɑ:shɒpə/ Přehrát
AmE
/'græshɑ:pər/ Přehrát

noun - an insect that lives in the grass, jumps very high and far and makes a sharp sound by rubbing its legs together, it is usually green

hornet
hornet - sršeň
BrE
/'hɔ:nɪt/ Přehrát
AmE
/'hɔ:rnɪt/ Přehrát

noun - an insect that looks like a very big wasp

ladybird
ladybird - beruška, slunéčko
BrE
/'leɪdibɜ:d/ Přehrát
AmE
/'leɪdibɜ:rd/ Přehrát

noun - a small red beetle with black spots

mosquito
mosquito - komár
BrE
/mə'ski:təʊ/ Přehrát
AmE
/mə'ski:t̬oʊ/ Přehrát

noun - a small insect that flies usually at night and bites animals and people to drink their blood

moth
moth - můra
BrE
/'mɒθ/ Přehrát
AmE
/'mɑ:θ/ Přehrát

noun - an insect that looks like a butterfly which usually flies at night

praying mantis
praying mantis - kudlanka, kudlanka nábožná
BrE
/'preɪɪŋ mæntɪs/ Přehrát
AmE
/'preɪɪŋ mænt̬ɪs/ Přehrát

noun - a large green insect, it is known that the female eats the male after mating

spider
spider - pavouk
BrE
/'spaɪdə/ Přehrát
AmE
/'spaɪdər/ Přehrát

noun - A small black creature with eight legs. It catches and eats insects

tarantula
tarantula - tarantule
BrE
/tə'ræntʃələ/ Přehrát
AmE
/tə'ræntʃələ/ Přehrát

noun - a large hairy spider, sometimes poisonous

termite
termite - termit
BrE
/'tɜ:maɪt/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rmaɪt/ Přehrát

noun - an insect that lives in large groups and eats wood

tick
tick - klíště
BrE
/'tɪk/ Přehrát
AmE
/'tɪk/ Přehrát

noun - a small creature that holds onto your skin and sucks your blood

wasp
wasp - vosa
BrE
/'wɒsp/ Přehrát
AmE
/'wɑ:sp/ Přehrát

noun - A small black and yellow insect. It is usually attracted to sweet things and can sting you painfully

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 2)

Otestujte si podruhé své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

ALL LEVELS

Animals - Water animals

Fish and other creatures that live under water
UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animals - Insects 3 59145 Od Hum4nfrog poslední příspěvek
před 13 lety