Help for English

Názvy zvířat a členy

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.04.2012

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?Názvy zvířat a členy

ChimpanzeeO členech by se dalo popsat mnoho stránek či snad dokonce knih. Dnes zavítáme do zvířecí říše a pohled na členy zúžíme právě na zvířata. Víte, kdy bychom použili např. a chimpanzee a kdy the chimpanzee? Označení článku 'intermediate' asi napoví, že tu nebude řeč o základním použití členů:

In the zoo, we saw a chimpanzee. The chimpanzee was sleeping.

Toto by mělo být jasné. Viděli jsme (nějakého) šimpanze (nová informace) - neurčitý člen. Ten šimpanz spal (mluvíme o něm znovu, je to TEN KONKRÉTNÍ šimpanz, který byl zmíněn v předchozí větě) - určitý člen.

Pokud by Vám toto použití členů dělalo problémy, nastudujte si nejprve např. článek zde.

 

the chimpanzee, the snow leopard...

Určitý člen s názvy zvířat používáme především tehdy, pokud mluvíme spíše o živočišném druhu jako celku než o nějakém fyzickém zvířeti. Často se s tím setkáme např. v encyklopediích apod.

The snow leopard is an endangered species.
The mountain gorilla is one of the two subspecies of the eastern gorilla.

Ohrožený druh je leopard sněžný jako celek, jednotliví leopardi vůbec ohrožení být nemusí. Poddruhem gorily východní je také druh jako celek, u jednotlivých konkrétních goril potom o žádném vztahu ke gorilám východním apod. nemluvíme.

 

a chimpanzee, a snow leopard...

Neurčitý člen také můžeme použít, když mluvíme o zvířeti obecně. Narozdíl od výše uvedeného použití ale máme na mysli nějaké fyzické zvíře - jako kdybychom si vybrali nějakého jednotlivce jako zástupce celého druhu.

A chimpanzee can learn how to use the sign language.
An ant can carry up to 20 times its own weight.

V uvedených případech nemluvíme o živočišném druhu jako celku. Znakovou řeč se asi nenaučí celý živočisný druh jako takový (jako např. další krok v evoluci), stejně tak mravenec jako živočišný druh nic nenosí. Naučí se znakovou řeč jednotlivci, konkrétní zvířata. Náklady až dvacetkrát těžší, než je jejich váha, také nosí jednotliví mravenci.

 

the chimpanzee vs. a chimpanzee

Nyní porovnejte:

A chimpanzee can climb trees.
A chimpanzee suffers if it's kept in isolation.
A chimpanzee will eat seeds, fruits, insects, leaves, bark, insects etc.

The chimpanzee is genetically close to humans.
The chimpanzee is an intelligent species.
The chimpanzee lives in a variety of habitats, from western to eastern Africa north of the Congo River.

První dva příklady v obou případech myslím jasně sedí do toho, co jsme si výše řekli. Poslední věty v obou skupinách (tedy co šimpanz jí a kde žije) se významem navzájem velice podobají a nebylo by úplně špatně, kdybyste použití členu u nich zaměnili. A CHIMPANZEE WILL EAT tu napovídá, že si bereme jednoho šimpanze jako zástupce celého druhu a říkáme potom o něm, co jí, co všechno si s chutí dá. THE CHIMPANZEE LIVES naopak napovídá, že tu mluvíme o výskytu celého druhu, o tom, kde přirozeně tento živočišný druh žije. Jednotlivci jistě běžně žijí i jinde, v zoologických zahradách apod.

 

chimpanzees, snow leopards...

Mluvíme-li o zvířatech obecně, máme tu ještě jednu možnost, která je poměrně univerzální.

Snow leopards are an endangered species.
Snow leopards live in the mountains of Central Asia.
Snow leopards usually hunt at dusk or at dawn.

Vidíte, že množné číslo tu je i v těch případech, ve kterých bychom dle pravidel výše použili určitý člen, i tam, kde by byl člen neurčitý.

 

leopard sněžný vs. sněžný leopard

Možná pomůže porovnání s češtinou. Zvíře s určitým členem se v angličtině objevuje především tam, kde bychom v češtině použili druhové jméno, tedy např. leopard sněžný, gorila horská, kos černý, liška obecná. Množné číslo či použití neurčitého členu by zase spíše odpovídalo českému použití např. sněžný leopard (či leopardi), horská gorila (či gorily), kos (kosi), liška (lišky) apod.

 

chicken, some chicken

Nakonec ještě zmíním jednu zajímavost. Někdy se setkáte s tím, že u zvířete není žádný člen nebo je tam místo členu slůvko some. Vysvětlení jsou dvě:

chicken1) Může se jednat o maso toho zvířete: a chicken - jedno kuře, a fish - jedna ryba; (some) chicken - kuře (maso, kuřecí), (some) fish - ryba (maso, rybí). Mluvíme-li o mase, podstatné jméno je NEPOČITATELNÉ, tedy nemá množné číslo, nemá neurčitý člen, může mít např. determinátor SOME, MUCH, A LITTLE apod. Porovnejte:

I bought a chicken. - Jedno celé kuře.
I bought some chicken. - ne nutně jedno kuře, ale např. kuřecí stehna na tácku apod.

Can I have another chicken? - Celé. Jako Otesánek.
Can I have some more chicken? - Trochu kuřecího masa.

Proto bude např:

Have you ever had shark? - s neurčitým členem by to byl celý žralok!
When I was a kid we had a dog. - se členem! Bez členu by to mohlo znamenat, že jsme jedli psí maso!!!!

2) Může se jednat o množné číslo. U některých zvířat, obzvláště těch, která se loví, vypadá jednotné i množné číslo stejně:

one deer is... x two deer are...
one fish is... x two fish are...

He caught some fish. Ulovil pár ryb. Nikoliv ulovil nějakou rybu.

boarU mnoha názvů zvířat lze množné číslo navíc vytvářet oběma způsoby. Např. kanec (boar) může mít množné číslo BOARS (to by použil snad každý obyč. člověk) ale i BOAR (tak by to řekl spíše nějaký lovec):

Let's go hunt some boar.

 

Závěrem

Na závěr ještě rychlé shrnutí a pár poznámek.

určitý člen (the chimpanzee) - živočisný druh
neurčitý člen (a chimpanzee) - jednotlivec - zástupce živočišného druhu
množné číslo (chimpanzees) - zvířata daného druhu obecně
bez členu - maso z daného zvířete

První tři případy jsou mezi sebou často zaměnitelné, někteří mluvčí by v nich nemuseli dělat žádný rozdíl. Pravidla tedy nejsou tak striktní. Na použití zvířete bez členu bychom ale měli dávat pozor.

 

Nezapomínejte, že:

Názvy živočišných druhů se v angličtině píší obvykle s malým písmenem na začátku slov - the snow leopard, the mountain gorilla. S velkým na začátku samozřejmě píšeme ty druhy, které obsahují vlastní jména (the German shepherd, the Przevalski's horse apod.) Někdy, obzvláště v odborných kruzích, se setkáte s psaním velkých písmen u obou slov, např. the American Robin - to je proto, aby bylo jasné, že je to název druhu ptáka (americká červenka), a nikoliv pouze o červenku žijící v Americe.

Pokud byste psali název druhu latinsky, velkým písmenem začíná pouze první slovo, ostatní jsou s malým. Celý latinský název se navíc v textu píše bez členu a KURZÍVOU: Equus ferus przewalskii, Lynx lynx, Panthera uncia, Homo sapiens...

Pro zvířata používáme osobní zájmeno ve středním rodě, tedy podst. jména leopard i gorilla bychom obě mohli nahradit zájmenem it. Existují samozřejmě výjimky, viz článek o rodu podst. jmen zde.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Použití SOME / ANY / A / AN (2)

Kdy se před podstatné jméno píše SOME, kdy ANY a kdy určitý či neurčitý člen?

STARTER

Zvířata

Slovíčka označující běžná zvířata.

PRE-INTERMEDIATE

Členy v angličtině (test #1)

Vyzkoušejte si, zda umíte v angličtině používat členy.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Názvy zvířat a členy 22 18646 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety