Help for English

Názvy zvířat a členy

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.01.2021

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?Názvy zvířat a členy

O členech by se dalo popsat mnoho stránek či snad dokonce knih. Dnes zavítáme do zvířecí říše a pohled na členy zúžíme právě na zvířata. Víte, kdy bychom použili např. a chimpanzee a kdy the chimpanzee?

Bude tedy řeč o použití neurčitého členu a/‘ə/ a určitého členu the/'ðə/. Označení článku 'upper-intermediate’ asi napoví, že tu nebude řeč o základním použití členů:

In the zoo, we saw a chimpanzee. The chimpanzee was sleeping. TTT *1  

Toto by mělo být jasné. Viděli jsme (nějakého) šimpanze (nová informace) – neurčitý člen. Ten šimpanz spal (mluvíme o něm znovu, je to ten konkrétní šimpanz, který byl zmíněn v předchozí větě) – určitý člen.

Pozn.: Pokud by vám toto použití členů dělalo problémy, nastudujte si nejprve např. článek Členy v angličtině (Articles).

the chimpanzee, the snow leopard

Určitý člen s názvy zvířat používáme především tehdy, pokud mluvíme spíše o živočišném druhu jako celku než o nějakém fyzickém zvířeti. Často se s tím setkáme např. v encyklopedi­ích apod.

The snow leopard is an endangered species. TTT *2
The mountain gorilla is one of the two subspecies of the eastern gorilla. TTT *3  

Ohrožený druh je leopard sněžný jako celek, jednotliví leopardi vůbec ohrožení být nemusí. Poddruhem gorily východní je také druh jako celek, u jednotlivých konkrétních goril potom o žádném vztahu ke gorilám východním apod. nemluvíme.

Pozn.: Pozor na výslovnost slova leopard/'lepəd/.

a chimpanzee, a snow leopard

Neurčitý člen také můžeme použít, když mluvíme o zvířeti obecně. Narozdíl od výše uvedeného použití ale máme na mysli nějaké fyzické zvíře – jako kdybychom si vybrali nějakého jednotlivce jako zástupce celého druhu.

A chimpanzee can learn how to use the sign language. TTT *4
An ant can carry up to 20 times its own weight. TTT *5  

V uvedených případech nemluvíme o živočišném druhu jako celku. Znakovou řeč se asi nenaučí celý živočišný druh jako takový (jako např. další krok v evoluci), stejně tak mravenec jako živočišný druh nic nenosí. Naučí se znakovou řeč jednotlivci, konkrétní zvířata. Náklady až dvacetkrát těžší, než je jejich váha, také nosí jednotliví mravenci.

Pozn.: Pozor na výslovnost chimpanzee/ˌtʃɪmpæn'z­i:/ (na začátku je “č”).

the chimpanzee vs. a chimpanzee

Nyní porovnejte:

A chimpanzee can climb trees. TTT *6
A chimpanzee suffers if it's kept in isolation. TTT *7
A chimpanzee will eat seeds, fruits, insects, leaves, bark etc. TTT *8  

The chimpanzee is genetically close to humans. TTT *9
The chimpanzee is an intelligent species. TTT *10
The chimpanzee lives in a variety of habitats, from western to eastern Africa north of the Congo River. TTT *11  

První dva příklady v obou případech jasně sedí do toho, co jsme si výše řekli. Poslední věty v obou skupinách (tedy co šimpanz jí a kde žije) se významem navzájem velice podobají a nebylo by úplně špatně, kdybyste použití členu u nich zaměnili.

A chimpanzee will eat tu napovídá, že si bereme jednoho šimpanze jako zástupce celého druhu a říkáme potom o něm, co jí, co všechno si s chutí dá. The chimpanzee lives naopak napovídá, že tu mluvíme o výskytu celého druhu, o tom, kde přirozeně tento živočišný druh žije. Jednotlivci jistě běžně žijí i jinde, v zoologických zahradách apod.

chimpanzees, snow leopards

Mluvíme-li o zvířatech obecně, máme tu ještě jednu možnost, která je poměrně univerzální.

Snow leopards are an endangered species. TTT *12
Snow leopards live in the mountains of Central Asia. TTT *13
Snow leopards usually hunt at dusk or at dawn. TTT *14

Vidíte, že množné číslo tu je i v těch případech, ve kterých bychom dle pravidel výše použili určitý člen, i tam, kde by byl člen neurčitý.

leopard sněžný vs. sněžný leopard

Možná pomůže porovnání s češtinou. Zvíře s určitým členem se v angličtině objevuje především tam, kde bychom v češtině použili druhové jméno, tedy např. leopard sněžný, gorila horská, kos černý, liška obecná.

Množné číslo či použití neurčitého členu by zase spíše odpovídalo českému použití např. sněžný leopard (či leopardi), horská gorila (či gorily), kos (kosi), liška (lišky) apod.

chicken, some chicken

Nakonec ještě zmíníme jednu zajímavost. Někdy se setkáte s tím, že u zvířete není žádný člen nebo je tam místo členu slůvko some. Vysvětlení jsou dvě:

1 – Může se jednat o maso toho zvířete:

 • a chicken – jedno kuře / (some) chicken – kuře (maso, kuřecí)
 • a fish – jedna ryba / (some) fish – ryba (maso, rybí)

Mluvíme-li o mase, podstatné jméno je NEPOČITATELNÉ, tedy nemá množné číslo, nemá neurčitý člen, může mít např. determinátor some, much, a little apod. Porovnejte:

I bought a chicken. TTT *15 – Jedno celé kuře.
I bought some chicken. TTT *16 – ne nutně jedno kuře, ale např. kuřecí stehna na tácku apod.

Can I have another chicken? TTT *17 – Celé. Jako Otesánek.
Can I have some more chicken? TTT *18 – Trochu kuřecího masa.

Proto bude například:

Have you ever had shark? TTT *19 – s neurčitým členem by to byl celý žralok!
When I was a kid we had a dog. TTT *20 – se členem! Bez členu by to mohlo znamenat, že jsme jedli psí maso!

2 – Může se jednat o množné číslo. U některých zvířat, obzvláště těch, která se loví, vypadá jednotné i množné číslo stejně:

 • one deer is X two deer are
 • one fish is X two fish are

He caught some fish. – Ulovil pár ryb. Nikoliv ulovil nějakou rybu.

U mnoha názvů zvířat lze množné číslo navíc vytvářet oběma způsoby. Např. kanec (boar) může mít množné číslo boars (to by použil snad každý obyčejný člověk) ale i boar (tak by to řekl spíše nějaký lovec):

Let's go hunt some boar. TTT *21

Závěrem

Na závěr ještě rychlé shrnutí a pár poznámek.

 • určitý člen (the chimpanzee) – živočišný druh
 • neurčitý člen (a chimpanzee) – jednotlivec – zástupce živočišného druhu
 • množné číslo (chimpanzees) – zvířata daného druhu obecně
 • bez členu – maso z daného zvířete

První tři případy jsou mezi sebou často zaměnitelné, někteří mluvčí by v nich nemuseli dělat žádný rozdíl. Pravidla tedy nejsou tak striktní. Na použití zvířete bez členu bychom ale měli dávat pozor.

Nezapomínejte, že:

Názvy živočišných druhů se v angličtině píší obvykle s malým písmenem na začátku slov – the snow leopard, the mountain gorilla. S velkým na začátku samozřejmě píšeme ty druhy, které obsahují vlastní jména (the German shepherd, the Przevalski's hor­se apod.)

Někdy, obzvláště v odborných kruzích, se setkáte s psaním velkých písmen u obou slov, např. the American Robin – to je proto, aby bylo jasné, že je to název druhu ptáka (americká červenka), a nikoliv pouze o červenku žijící v Americe.

Pokud byste psali název druhu latinsky, velkým písmenem začíná pouze první slovo, ostatní jsou s malým. Celý latinský název se navíc v textu píše bez členu a KURZÍVOU: Equus ferus przewalskii, Lynx lynx, Panthera uncia, Homo sapiens…

Pro zvířata používáme osobní zájmeno ve středním rodě, tedy podst. jména leopardgorilla bychom obě mohli nahradit zájmenem it. Existují samozřejmě výjimky, viz článek o rodu podstatných jmen zde.

Doporučujeme také článek Jak na překlad živočichů a rostlin.

Překlad:
 1. V ZOO jsme viděli šimpanze. Šimpanz spal.
 2. Leopard sněžný patří mezi ohrožené druhy.
 3. Gorila horská je jedním ze dvou poddruhů gorily východní.
 4. Šimpanz se dokáže naučit používat znakovou řeč.
 5. Mravenec unese až dvacetkrát tolik, kolik sám váží.
 6. Šimpanz umí lézt na stromy.
 7. Šimpanz trpí, když je držen v izolaci.
 8. Takový šimpanz jí např. semínka, ovoce, hmyz, listí, kůru atd.
 9. Šimpanz je geneticky blízko člověku.
 10. Šimpanz je inteligentním živočisným druhem.
 11. Šimpanz žije v různých habitatech od západní po východní Afriku severně od řeky Kongo.
 12. Sněžní leopardi jsou ohroženým druhem.
 13. Sněžní leopardi žijí v horských oblastech Střední Asie.
 14. Sněžní leopardi obvykle loví za soumraku nebo za úsvitu.
 15. Koupil jsem kuře.
 16. Koupil jsem kuřecí.
 17. Můžu si dát ještě jedno kuře?
 18. Můžu si dát ještě trochu kuřete?
 19. Už jsi někdy měl (jedl) žraloka?
 20. Když jsem byl malý, měli jsme psa.
 21. Pojďme na kance.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Členy před názvy míst

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd.

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names 2

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.

UPPER-INTERMEDIATE

Členy u jmen lidí

Používají se členy u jmen lidí? Většinou ne, ale občas se objeví. Kdy? Na to odpoví tento článek.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Názvy zvířat a členy 22 23115 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety