Help for English

Describing Places

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Adjectives used to describe places, buildings etc. 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

 
attractive - přitažlivý, atraktivní
BrE
/ə'træktɪv/ Přehrát
AmE
/ə'træktɪv/ Přehrát

adjective - pleasing or interesting you, nice to look at

 
beautiful - krásný, nádherný, překrásný
BrE
/'bju:tɪfl/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬əfl/ Přehrát

adjective - very pretty

busy
busy - zaneprázdněný
BrE
/'bɪzi/ Přehrát
AmE
/'bɪzi/ Přehrát

adjective - having too much work or too many activities

crowded
crowded - přelidněný, plný (lidí)
BrE
/'kraʊdɪd/ Přehrát
AmE
/'kraʊdɪd/ Přehrát

adjective - full of people

expensive
expensive - drahý, nákladný
BrE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát
AmE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát

adjective - costing a lot of money, not cheap

 
famous - slavný, známý (člověk)
BrE
/'feɪməs/ Přehrát
AmE
/'feɪməs/ Přehrát

adjective - popular and known to many people

 
fascinating - úchvatný, fascinující
BrE
/'fæsəneɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fæsəneɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - very interesting

 
interesting - zajímavý
BrE
/'ɪntrəstɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ɪntrestɪŋ/ Přehrát

adjective - holding your attention

low-priced
low-priced - levný, laciný
BrE
/'ləʊˌpraɪst/ Přehrát
AmE
/'loʊˌpraɪst/ Přehrát

adjective - cheap, not expensive

 
old - starý
BrE
/'əʊld/ Přehrát
AmE
/'oʊld/ Přehrát

adjective - not young or new

 
original - původní, originální
BrE
/ɒ'rɪdʒənl/ Přehrát
AmE
/ə'rɪdʒənl/ Přehrát

adjective - different from others, new

 
overpriced - předražený
BrE
/ˌəʊvə'praɪst/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'praɪst/ Přehrát

adjective - too expensive

 
peaceful - klidný
BrE
/'pi:sfl/ Přehrát
AmE
/'pi:sfl/ Přehrát

adjective - very quiet and calm

 
quiet - klidný, mírný, tichý
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

adjective - calm, peaceful, not noisy

 
unique - unikátní, jedinečný
BrE
/jʊ'ni:k/ Přehrát
AmE
/jʊ'ni:k/ Přehrát

adjective - rare, special, not like anything else

 
up-to-date - moderní, současný, aktuální
BrE
/ˌʌptə'deɪt/ Přehrát
AmE
/ˌʌptə'deɪt/ Přehrát

adjective - belonging to the time, not old or old-fashioned

 
well-known - známý
BrE
/ˌwel'nəʊn/ Přehrát
AmE
/ˌwel'noʊn/ Přehrát

adjective - known to many peoplePokračovat můžete zde:

STARTER

Popisování lidí

Slovíčka, která se hodí při popisování lidí.

ALL LEVELS

Describing Food

Adjectives used to describe food
UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names 1

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Describing Places 1 27300 Od Veronika poslední příspěvek
před 14 lety