Help for English

Green Day - Boulevard of Broken Dreams

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from ‚Boulevard of Broken Dreams‘ by GREEN DAY 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

beat
beat - tlouct, bušit, bít
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit something repeatedly

 
beside - vedle
BrE
/bɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/bɪ'saɪd/ Přehrát

preposition - next to, by the side of

 
between - mezi
BrE
/bɪ'twi:n/ Přehrát
AmE
/bɪ'twi:n/ Přehrát

preposition - in a place that is in the middle of two or more things

border
border - hranice
BrE
/'bɔ:də/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rdər/ Přehrát

noun - a dividing line between two countries

boulevard
boulevard - třída (ulice), bulvár (ulice)
BrE
/'bʊlɪvɑ:d/ Přehrát
AmE
/'bʊlɪvɑ:rd/ Přehrát

noun - a wide street with trees on both sides

broken
broken - rozbitý, zlomený
BrE
/'brəʊkən/ Přehrát
AmE
/'brəʊkən/ Přehrát

adjective - not working, not in its original shape, made into two or more pieces

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
divide - rozdělit, oddělit
BrE
/dɪ'vaɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'vaɪd/ Přehrát

verb - to separate into pieces

dream
dream - sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

noun - the images or pictures you have in your head when you sleep

edge
edge - okraj, hrana, lem
BrE
/'edʒ/ Přehrát
AmE
/'edʒ/ Přehrát

noun - a line where something begins or ends

 
empty - prázdný
BrE
/'empti/ Přehrát
AmE
/'empti/ Přehrát

adjective - having nothing inside, not full

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

 
fuck up - podělat, pokazit (hovor.), zkazit
BrE
/ˌfʌk'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌfʌk'ʌp/ Přehrát

verb, taboo - to do something badly, to damage or harm something (vulgar)

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

 
check - zkontrolovat, kontrolovat
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

verb - to see if something is all right

 
line - řádek (textu), verš (v básni či písni)
BrE
/'laɪn/ Přehrát
AmE
/'laɪn/ Přehrát

noun - a row of words on a page

 
line - linka, čára, úsečka, linie, přímka
BrE
/'laɪn/ Přehrát
AmE
/'laɪn/ Přehrát

noun - a long mark drawn by a pencil etc.

 
lonely - osamělý
BrE
/'ləʊnli/ Přehrát
AmE
/'loʊnli/ Přehrát

adjective - unhappy because of being alone

 
mind - mysl, rozum, duše
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - thoughts and feelings etc, the part of the brain that does the thinking etc.

road
road - silnice, cesta
BrE
/'rəʊd/ Přehrát
AmE
/'roʊd/ Přehrát

noun - the surface specially made for cars and lorries etc. to travel on, it is usually black with white lines

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
shallow - mělký
BrE
/'ʃæləʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃæloʊ/ Přehrát

adjective - not deep

 
sign - známka, stopa
BrE
/'saɪn/ Přehrát
AmE
/'saɪn/ Přehrát

noun - something that shows that something exists etc.

sleep
sleep - spát
BrE
/'sli:p/ Přehrát
AmE
/'sli:p/ Přehrát

verb - to rest with your eyes closed and your mind and body inactive, usually at night in bed

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

 
till - do té doby, do
BrE
/'tɪl/ Přehrát
AmE
/'tɪl/ Přehrát

preposition - until, up to the time

 
vital - životní, životně důležitý
BrE
/'vaɪtl/ Přehrát
AmE
/'vaɪt̬l/ Přehrát

adjective - very important; necessary for life

 
vital signs - vitální známky, známky života
BrE
/'vaɪtlˌsaɪnz/ Přehrát
AmE
/'vaɪt̬lˌsaɪnz/ Přehrát

noun, formal - signs that indicate the health of a person, such as pulse rate, temperature etc.

 
wish - přát si
BrE
/'wɪʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪʃ/ Přehrát

verb - to want something that can happen by luck, to want to do somethingPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Green Day - 21 Guns

Words from ‚21 Guns‘ by GREEN DAY
INTERMEDIATE

Words of the Day 1 (noun game)

Dnes přinášíme další aktivitu pro oživení hodin angličtiny. Tentokrát pro pokročilejší studenty.

INTERMEDIATE

Words of the Day 2 (noun game)

Další aktivita pro oživení hodin angličtiny.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář