Help for English

Christmas

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words conencted with Christmascandle
candle - svíčka
BrE
/'kændəl/ Přehrát
AmE
/'kændəl/ Přehrát

noun - a thing that is made of wax, it has a wick which you can light in order to see in the dark

 
carol - koleda
BrE
/'kærəl/ Přehrát
AmE
/'kærəl/ Přehrát

noun - a religious song that people sing at Christmas

 
decoration - ozdoba, dekorace
BrE
/ˌdekə'reɪʃən/ Přehrát
AmE
/ˌdekə'reɪʃən/ Přehrát

noun - something that is used to make a place or a thing nicer or prettier

 
holly - cesmína
BrE
/'hɒli/ Přehrát
AmE
/'hɑ:li/ Přehrát

noun - a small tree with red berries and dark green leaves, it is often used as decoration at Christmas

chimney
chimney - komín
BrE
/'tʃɪmni/ Přehrát
AmE
/'tʃɪmni/ Přehrát

noun - a thing on the roof of a house which lets smoke from a fire come out

Christmas
Christmas - Vánoce
BrE
/'krɪsməs/ Přehrát
AmE
/'krɪsməs/ Přehrát

noun - a holiday that is celebrated on the 25th and 26th December, when people give each other presents etc.

Christmas tree
Christmas tree - vánoční stromek, vánoční stromeček
BrE
/'krɪsməs tri:/ Přehrát
AmE
/'krɪsməs tri:/ Přehrát

noun - one of the Christmas symbols, people usually decorate it and put presents under it

 
manger - jesle (krmné), koryto, korýtko, žlab
BrE
/'meɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'meɪndʒər/ Přehrát

noun - a long narrow box that farm animals eat from

mantelpiece
mantelpiece - římsa nad krbem
BrE
/'mæntəlpi:s/ Přehrát
AmE
/'mænt̬əlpi:s/ Přehrát

noun - a kind of shelf above the fireplace; children hang their Christmas stockings on it

mistletoe
mistletoe - jmelí
BrE
/'mɪsəltəʊ/ Přehrát
AmE
/'mɪsəltoʊ/ Přehrát

noun - a plant that is used as a Christmas decoration, when a man and a woman meet under it, they have to kiss

present
present - dárek
BrE
/'prezənt/ Přehrát
AmE
/'prezənt/ Přehrát

noun - a gift, something that you give or get from somebody for Christmas or birthday etc.

reindeer
reindeer - sob
BrE
/'reɪndɪə/ Přehrát
AmE
/'reɪndɪr/ Přehrát

noun - a large wild deer that lives in cold northern regions

ribbon
ribbon - stuha, stužka
BrE
/'rɪbən/ Přehrát
AmE
/'rɪbən/ Přehrát

noun - a narrow piece of coloured material that is used for decoration, e.g. wrapping up presents etc.

sleigh
sleigh - saně (tažené koněm), sáně (tažené koněm)
BrE
/'sleɪ/ Přehrát
AmE
/'sleɪ/ Přehrát

noun - a kind of carriage that is pulled by a horse (or horses) over snow

snow
snow - sníh
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

noun - frozen water in the form of a soft white material

snowman
snowman - sněhulák
BrE
/'snəʊmæn/ Přehrát
AmE
/'snoʊmæn/ Přehrát

noun - a figure made of balls of snow

star
star - hvězda, hvězdička
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

noun - one of the many small lights that we can see in the sky at night, which are actually large balls of burning gas

stocking
stocking - punčocha
BrE
/'stɒkɪŋ/ Přehrát
AmE
/'stɑ:kɪŋ/ Přehrát

noun - one of the pair of coverings for the feet and legs, usually worn by women; at Christmas, Santa Claus puts little presents into it

 
wrapping paper - balící papír
BrE
/'ræpɪŋˌpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'ræpɪŋˌpeɪpər/ Přehrát

noun - a thing that we use to cover a present from all sides with to make it look nice

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Christmas Quiz

Krátký kvíz, který prověří vaše znalosti týkající se Vánoc a toho, jak se tyto svátky slaví v anglicky mluvících zemích.
ALL LEVELS

Happy Christmas

Vánoční přání od Help for English.

ALL LEVELS

Christmas crackers

Vánoce už pomalu klepou na dveře. Znáte vánoční “crackers”? Je to britská tradice, která je u nás poměrně neznámá. (upravený a aktualizovaný článek)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Christmas 2 37690 Od Lukáš Resl poslední příspěvek
před 7 lety