Help for English

Money

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with money and finance 
afford - dovolit si, moci si dovolit (finančně)
BrE
/ə'fɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'fɔ:rd/ Přehrát

verb - to have enough money in order to buy something or pay for something

 
allowance - kapesné
BrE
/ə'laʊəns/ Přehrát
AmE
/ə'laʊəns/ Přehrát

noun - a small amount of money that can be spent

bank
bank - banka
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - a building where you can put or take out money, take a loan etc.

banknote
banknote - bankovka
BrE
/'bæŋknəʊt/ Přehrát
AmE
/'bæŋknoʊt/ Přehrát

noun, British English - a single piece of paper money

 
bet - vsadit se, vsadit, sázet
BrE
/'bet/ Přehrát
AmE
/'bet/ Přehrát

verb - to risk money on something that might happen

 
borrow - půjčit si, vypůjčit si, zapůjčit si
BrE
/'bɒrəʊ/ Přehrát
AmE
/'bɑ:roʊ/ Přehrát

verb - to take something that you will give back later

 
broke - švorc, na mizině, bez peněz
BrE
/'brəʊk/ Přehrát
AmE
/'broʊk/ Přehrát

adjective - having lost all the money

 
cash - hotovost, peníze (v hotovosti)
BrE
/'kæʃ/ Přehrát
AmE
/'kæʃ/ Přehrát

noun - coins and banknotes

coin
coin - mince
BrE
/'kɔɪn/ Přehrát
AmE
/'kɔɪn/ Přehrát

noun - a round flat piece of metal used as money

credit card
credit card - kreditní karta, platební karta
BrE
/'kredɪtkɑ:d/ Přehrát
AmE
/'kredɪtkɑ:rd/ Přehrát

noun - a card issued by a bank that allows you to pay without using cash

 
earn - vydělávat, vydělat
BrE
/'ɜ:n/ Přehrát
AmE
/'ɜ:rn/ Přehrát

verb - to get money from working

 
economical - úsporný, spořivý, hospodárný
BrE
/ˌi:kə'nɒmɪkl/ Přehrát
AmE
/ˌi:kə'nɑ:mɪkl/ Přehrát

adjective - saving money, costing less money than usual or expected

expensive
expensive - drahý, nákladný
BrE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát
AmE
/ɪks'pensɪv/ Přehrát

adjective - costing a lot of money, not cheap

 
fare - jízdné
BrE
/'feə/ Přehrát
AmE
/'fer/ Přehrát

noun - the money you pay for a journey

 
fortune - jmění, bohatství, spousta peněz, majlant
BrE
/'fɔ:tʃu:n/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rtʃu:n/ Přehrát

noun - great amount of money, wealth

 
free - bezplatný
BrE
/'fri:/ Přehrát
AmE
/'fri:/ Přehrát

adjective - costing nothing, given out without money

 
gamble - hrát hazardní hry, hrát o peníze, sázet
BrE
/'gæmbl/ Přehrát
AmE
/'gæmbl/ Přehrát

verb - to bet money in a game

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

 
charge - účtovat si, účtovat, zaúčtovat
BrE
/'tʃɑ:dʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃɑ:rdʒ/ Přehrát

verb - to ask somebody to pay a sum of money for something

 
cheque - šek
BrE
/'tʃek/ Přehrát
AmE
/'tʃek/ Přehrát

noun, British English - an order for a bank to pay money, used sometimes instead of money

 
invest - investovat
BrE
/ɪn'vest/ Přehrát
AmE
/ɪn'vest/ Přehrát

verb - to put your money in a business, real estate etc. in order to make profit in the future

 
investment - investice
BrE
/ɪn'vestmənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'vestmənt/ Přehrát

noun - the money you put in a business, real estate, etc. in order to make profit in the future

 
lend - půjčit (někomu něco)
BrE
/'lend/ Přehrát
AmE
/'lend/ Přehrát

verb - to give somebody something for a period of time after which you will want it back

 
loan - půjčka (v bance apod.)
BrE
/'ləʊn/ Přehrát
AmE
/'loʊn/ Přehrát

noun - the money you borrow from a bank

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
lottery - loterie
BrE
/'lɒtəri/ Přehrát
AmE
/'lɑ:t̬əri/ Přehrát

noun - a way of winning money by chance, you need to buy a ticket and be lucky

 
luxury - luxus, přepych
BrE
/'lʌkʃəri/ Přehrát
AmE
/'lʌkʃəri/ Přehrát

noun - very expensive and comfortable things that people do not really need but can enjoy them

 
mean - lakomý, skoupý
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

adjective - not willing to give things away, opposite of 'generous'

 
millionaire - milionář
BrE
/'mɪljəneə/ Přehrát
AmE
/'mɪljəner/ Přehrát

noun - a very rich person

 
owe - dlužit (peníze)
BrE
/'əʊ/ Přehrát
AmE
/'oʊ/ Přehrát

verb - to have to pay some money to somebody

 
pay off - splatit
BrE
/ˌpeɪ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌpeɪ'ɑ:f/ Přehrát

verb - to pay everything that you owe

 
precious - drahocenný, cenný, drahý, milovaný
BrE
/'preʃəs/ Přehrát
AmE
/'preʃəs/ Přehrát

adjective - very valuable

 
priceless - neocenitelný, nesmírně drahý
BrE
/'praɪsləs/ Přehrát
AmE
/'praɪsləs/ Přehrát

adjective - very expensive, of a great value

 
profitable - ziskový, přínosný
BrE
/'prɒfɪtəbl/ Přehrát
AmE
/'prɑ:fɪt̬əbl/ Přehrát

adjective - that makes money or is useful

 
salary - plat
BrE
/'sæləri/ Přehrát
AmE
/'sæləri/ Přehrát

noun - the money you get every month for the work you have done

 
share - akcie
BrE
/'ʃeə/ Přehrát
AmE
/'ʃer/ Přehrát

noun - one of the many small parts of the value of a company that can be sold to the public

 
spend - utratit (peníze)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to give money to pay for something

 
valuable - cenný
BrE
/'væljuəbl/ Přehrát
AmE
/'væljuəbl/ Přehrát

adjective - worth a lot of money

 
wages - mzda
BrE
/'weɪdʒɪz/ Přehrát
AmE
/'weɪdʒɪz/ Přehrát

noun - money that you get for what you do at work

wallet
wallet - peněženka
BrE
/'wɒlɪt/ Přehrát
AmE
/'wɑ:lət/ Přehrát

noun - a small thing in which you carry your money, it is usually made of leather or plastic

 
well-off - majetný, dobře situovaný, dobře zaopatřený
BrE
/ˌwel'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌwel'ɑ:f/ Přehrát

adjective - quite rich

win
win - vyhrát, zvítězit
BrE
/'wɪn/ Přehrát
AmE
/'wɪn/ Přehrát

verb - to come first in a race, competition, game or fight

 
worthless - bezcenný
BrE
/'wɜ:θləs/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rθləs/ Přehrát

adjective - not valuable at allPokračovat můžete zde:

STARTER

Peníze

Slovíčka spojená s penězi.

PRE-INTERMEDIATE

Money vocabulary

Slovíčka z testu na Help for English
ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - obchody

Naučte se základní slovní zásobu spojenou s obchody a nakupováním.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Money 0 30398