Help for English

Základní slovní zásoba - obchody

ELEMENTARY Vydáno dne 03.01.2022

Naučte se základní slovní zásobu spojenou s obchody a nakupováním.Obchody

Asi už víte, že podstatné jméno shop/'ʃɒp/ je obchod. Slovo shopping/'ʃɒpɪŋ/ pak označuje nakupování. Jsou součástí několika užitečných spojení:

 • shop assistant/'ʃɒp əsɪst­ənt/ – prodavač, prodavačka
 • shop window/'ʃɒpˌwɪn­dəʊ/ – výloha (obchodu)
 • shopping bag/'ʃɒpɪŋˌbæ­g/ – nákupní taška
 • shopping list/'ʃɒpɪŋˌlɪs­t/ – nákupní seznam
 • shopping centre/'ʃɒpɪŋˌs­entə/ – nákupní centrum

The shop assistant asked me what I wanted. TTT *1
I stopped by one shop window. It was full of beautiful summer dresses. TTT *2
He took the shopping list, two shopping bags and left the house. TTT *3
Don't go to the new shopping centre. I was there yesterday, there's nothing interesting to buy. TTT *4  

Slůvko shopping se často pojí se slovesy go a do:

 • go shopping – jít nakupovat
 • do the shopping – jít nakoupit, udělat nákup (vždy s určitým členem)

Je zde však trochu rozdíl. Spojení go shopping popisuje obecně nakupování (tedy třeba i oblečení), ale vazba do the shopping popisuje nákupy jídla (nebo věcí do domácnosti), které děláte pravidelně.

She had breakfast and then she decided to go shopping. TTT *5
went shopping yesterday and bought a nice T-shirt. TTT *6
I usually do the shopping once or twice a week. TTT *7
did the shopping in the morning, but I forgot to buy milk. TTT *8  

Pozn.: Se slovesem do se pojí i další domácí práce, např. do the ironing, do the washing. Více v článku HOUSEWORK (domácí práce).

Kolik to stojí

Pokud chcete znát cenu nějakého zboží, nabízíme hned dvě možnosti překladu:

How much is it?

Jednoduše použijete how much (kolik) ve spojení se slovesem být a podmětem. Pokud použijete osobní zájmeno, rozlišujte jednotné a množné číslo.

This is a nice jacket. How much is it? TTT *9
Nice shoes. How much are they? TTT *10  

Jako podmět můžeme pochopitelně dosadit cokoli:

How much is the lamp? TTT *11
How much are the trousers? TTT *12  

Použít však můžete i sloveso cost/'kɒst/ (stát), pak je ale třeba v otázce přidat pomocné sloveso do:

How much does it cost?

Opět pozor na jednotné a množné číslo:

Nice sweater. How much does it cost?
Lovely trousers. How much do they cost?

Je to nepravidelné sloveso, všechny tři tvary má stejné (cost-cost-cost), neexistuje tedy costed. Proto it costs (to stojí) ale také it cost (to stálo). Pozor si dejte i na výslovnost, neříkáme “koust” ale “kost”.

I know, the coat costs a lot of money, but I like it. TTT *13
I will buy two T-shirts. They don't cost much. TTT *14
How much did your handbag cost? TTT *15
How much was the pen? – I think it cost two dollars. TTT *16  

Další užitečná slovesa

Ve spojení s nakupováním se mohou hodit i další slovesa:

 • buy/'baɪ/ – koupit, kupovat (buy-bought-bought)
 • sell/'sel/ – prodat, prodávat (sell-sold-sold)
 • pay/'peɪ/ – platit, zaplatit (pay-paid-paid)
 • spend/'spend/ – utratit (spend-spent-spent)

bought a sandwich and ate it on a bench in the park. TTT *17
They sell beautiful handmade products. TTT *18
paid one hundred pounds for the ticket, but the concert was fantastic! TTT *19
I needed a new belt and spent a hundred dollars. TTT *20
How much did you spend? TTT *21
Sorry, madam. Where can I pay? TTT *22  

Pozn.: Sloveso spend má také význam strávit (čas).

sell vs. sale

Studentům se poměrně často plete sloveso sell a odvozené podstatné jméno sale:

 • sell/'sel/ prodávat
 • sale/'seɪl/ prodej ale i výprodej

Pozn.: Více v článku SELL vs. SALE.

Užitečná podstatná jména

Kromě sloves se naučíme i některá podstatná jména.

 • customer/'kʌstəmə­/ – zákazník
 • goods/'gʊdz/ – zboží (pozor – je to množné číslo)
 • queue/'kju:/ (br.), line/'laɪn/ (am.) – fronta, řada lidí
 • trolley/'trɒli/ – vozík (nákupní)
 • basket/'bɑ:skɪt­/ – košík (nákupní)
 • price/'praɪs/ – cena
 • receipt/rɪ'si:t/ – účtenka, paragon

Early in the morning there were too many customers in the supermarket, so I decided to come back later. TTT *23
They sell quality goods and there's always a queue. TTT *24
Oh, your shopping list is very long. We need a trolley, not this small basket. TTT *25
Yes, the sofa is very nice, but I don't like the price. TTT *26
I would like to return these shorts. They are too small. – Do you have a receipt? TTT *27  

Pozn.: Anglické slovo receipt nepopisuje náš recept (ani lékařský, ani na vaření). Více se dočtete v článku Jak přeložit: účet.

Druhy obchodů

Jak už jsme si řekli, slovo shop/'ʃɒp/ označuje obecně obchod. Je to spíše britský výraz, v americké angličtině uslyšíte spíše store/'stɔ:/.

Slovo store se však používá i v Británii, kde označuje velký obchod.

Slovíčko shop je pak základem pro mnoho různých druhů obchodů, například:

 • bookshop/'bʊkʃɒp­/ – knihkupectví
 • clothes shop/'kləʊðzʃ­ɒp/ – obchod s oděvy
 • gift shop/'gɪftʃɒp­/ – obchod s dárkovými předměty
 • music shop/'mju:zɪk ʃ­ɒp/ – hudebniny
 • pet shop/'petʃɒp – obchod s domácími zvířaty
 • shoe shop/'ʃu: ʃɒp­/ – obchod s obuví
 • sports shop/'spɔ:ts ʃ­ɒp/ – obchod se sportovními potřebami
 • toy shop/'tɔɪ ʃɒp­/ – hračkárna

Vedle toho ale máme několik obchodů, které mají na konci 's, např.:

 • baker's/'beɪkə­z/ – pekařství
 • butcher's/'bʊtʃ­əz/ – řeznictví (pozor na výslovnost)
 • chemist's/'kemɪsts­/ – lékárna
 • greengrocer's/'gri:n­grəʊsəz/ – obchod s ovocem a zeleninou
 • newsagent's/'nju:zeɪ­dʒənts/ – trafika

Jde o přivlastňovací pád, protože třeba baker je pekař a obchod baker's je pekařství (doslova vlastně “pekařův obchod”).

Přeložit si můžeme i obchodní centrum, pro které je hned několik výrazů:

 • shopping centre/'ʃɒpɪŋˌs­entə/ (v americké angličtině píšeme center)
 • shopping mall/'ʃɒpɪŋˌmɔ­:l/
 • mall/'mɔ:l/

Jako poslední si připomeneme supermarket/'su:pəmɑ­:kɪt/. Toto slovo znáte i v češtině, ale v angličtině si dejte pozor na výslovnost. Další problém je, že spousta studentů odvozuje, že samotné slovo market/'mɑ:kɪt je obchod, ovšem to je chyba, protože:

 • market/'mɑ:kɪt – trh, tržnice, tržiště

Pozn.: Pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si článek Různé druhy obchodů.

Překlad:
 1. Prodavačka se mě zeptala, co chci.
 2. Zastavila jsem se u jedné výlohy. Byla plná krásných letních šatů.
 3. Vzal si nákupní seznam, dvě nákupní tašky a odešel z domu.
 4. Do toho nového nákupního centra nechoď. Byl jsem tam včera, nic zajímavého ke koupi tam nemají.
 5. Dala si snídani a pak se rozhodla jít nakupovat.
 6. Šla jsem včera nakupovat a koupila jsem si pěkné triko.
 7. Obvykle dělám nákup jednou nebo dvakrát za týden.
 8. Ráno jsem dělal nákup, ale zapomněl jsem koupit mléko.
 9. To je pěkná bunda. Kolik stojí?
 10. Pěkné boty. Kolik stojí?
 11. Kolik stojí ta lampa?
 12. Kolik stojí ty kalhoty?
 13. Vím, ten kabát stojí hodně peněz, ale mně se líbí.
 14. Koupím si dvě trika. Nestojí moc.
 15. Kolik stála tvoje kabelka?
 16. Kolik stálo to pero? – Myslím, že stálo dva dolary.
 17. Koupil jsem si sendvič a snědl jsem ho na lavičce v parku.
 18. Prodávají překrásné ručně vyráběné výrobky.
 19. Za vstupenku jsem zaplatil sto liber, ale ten koncert byl fantastický!
 20. Potřeboval jsem nový opasek a utratil jsem sto dolarů.
 21. Kolik jsi utratil?
 22. Promiňte, madam. Kde mohu zaplatit?
 23. Brzo ráno bylo v supermarketu příliš mnoho zákazníků, tak jsem se rozhodl vrátit později.
 24. Prodávají kvalitní zboží a vždycky je tam fronta.
 25. Ach, tvůj nákupní seznam je moc dlouhý. Potřebujeme vozík, ne tento malý košík.
 26. Ano, ta sedačka je opravdu hezká, ale nelíbí se mi ta cena.
 27. Chtěl bych vrátit tyto kraťasy. Jsou příliš malé. – Máte účtenku?

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - nakupování

Základní slovní zásoba spojená s penězi a nakupováním.

ELEMENTARY

Test: nakupování a peníze

Otestujte si základní znalosti z oblasti peněz a nakupování.

ELEMENTARY

Test: obchody a nakupování

Otestujte si znalost základní slovní zásoby spojené s obchody a nakupováním.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář