Help for English

Jak přeložit: účet

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2017

Toto slůvko má několik překladů. Znáte je všechny?Jak přeložit: účet

Dnešní slovíčko používáme v češtině v mnoha různých situacích. V angličtině pro máme hned několik různých překladů.

account

Slovíčko account/ə'kaʊnt/ označuje účet v bance nebo bankovní konto.

bank account = bankovní účet
current account = běžný účet (br.)
checking account = běžný účet (am.)
savings account = spořící účet
building-society account = účet ve stavební spořitelně
retirement account = účet penzijního připojištění
high-interest account = účet s vysokým úročením
offshore account = účet v zahraničí

I opened an account with the new bank and I'm very happy. TTT *1
You should see the manager of the bank where your account is held. TTT *2
I've decided to close my savings account. TTT *3
The money will be credited to your account by Friday. TTT *4
She withdrew a thousand dollars from her account. TTT *5
He drew only fifty pounds out of his account. TTT *6
I'm afraid your account is overdrawn. TTT *7 TTT *8

receipt

Slovíčko receipt/rɪ'si:t/ je účtenka, tedy účet za nějaký nákup. Vzniklo ze slovesa receive a velice často se plete se slůvkem recipe/'resəpi/ (recept na vaření). Více v článku RECEPT vs. RECEIPT.

Can I get a receipt? TTT *9
Retailers exchange purchases provided you can show them your receipt. TTT *10
That's 29 dollar­s. – Here you are. Could I have the receipt, please? TTT *11
You should keep your receipt in case you want to return it. TTT *12
They didn't want to issue me with a receipt. TTT *13  

Pozn.: V americké angličtině můžete slyšet i spojení sales slip, tedy účet vyjetý z poklady.

bill

Další slovo bill/'bɪl/ označuje účet v restauraci, nebo vyúčtování, které budete teprve platit (např. za telefon nebo plyn). I zde vás odkážeme na článek RECEPT vs. RECEIPT.

He asked the waiter for the bill. TTT *14
Can I have the bill, please? TTT *15
I need to pay my phone bill today. TTT *16
They sent us a bill for the work they had done. TTT *17  

check

Slovíčko check/'tʃek/ je účet v restauraci v americké angličtině.

Check, please. TTT *18
Have you seen the check, Jason? I think we should all chip in. TTT *19
The waiter then handed me the check. TTT *20
I'm full. Let's ask for the check, shall we? TTT *21  

tab

Poslední slůvko tab/'tæb/ označuje účet, který si otevřete například restauraci, kam si postupně připisujete svou útratu a při odchodu ho zaplatíte.

open a tab = otevřít si účet (v restauraci) TTT *22
put sth on a tab = připsat něco na účet
pay/settle a tab = zaplatit/uhradit účet
pick up a tab = vyřídit/zapla­tit účet

Can you put it on my tab, please? TTT *23
Our boss said he would pick up the tab. TTT *24
No problem. We'll put it on your tab and you can pay tomorrow. TTT *25 TTT *26
Do you think we could open a tab here? TTT *27  

Překlad:
 1. Otevřel jsem si účet u té nové banky a jsem velice spokojený.
 2. Měl by ses vidět s vedoucím banky, kde máš účet.
 3. Rozhodl jsem se zrušit svůj spořící účet.
 4. Peníze vám budou připsány na účet do pátku.
 5. Vybrala si z účtu tisíc dolarů.
 6. Vybral si z účtu jen padesát liber.
 7. Obávám se, že váš účet je přečerpaný.
 8. jste v mínusu
 9. Mohu dostat paragon?
 10. Prodejci vymění zboží, pokud jim ukážete účet.
 11. Dělá to 29 dolarů. – Tady máte. Mohl bych prosím dostat účet?
 12. Měl by sis uchovat tu účtenku pro případ, že bys to chtěl vrátit.
 13. Nechtěli mi vystavit účet.
 14. Požádal číšníka o účet.
 15. Mohu prosím dostat účet?
 16. Musím zaplatit dnes účet za telefon.
 17. Poslali nám účet za práci, kterou udělali.
 18. Účet, prosím.
 19. Viděl jsi ten účet, Jasone? Myslím, že bychom měli všichni přispět.
 20. Číšník mi pak podal účet.
 21. Jsem plný. Poprosíme o účet, ne?
 22. celý večer se vše připisuje na tento účet, pak se zaplatí
 23. Můžete mi to napsat na účet, prosím?
 24. Šéf řekl, že zaplatí účet.
 25. Není problém. Připíšeme vám to na účet a můžete zaplatit zítra.
 26. situace například v hotelu
 27. Myslíte, že bychom si tady mohli otevřít účet?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

RECEPT vs. RECEIPT

Jak do angličtiny přeložit český RECEPT (kuchařský, lékařský) a co znamená anglické slovíčko RECEIPT.

PRE-INTERMEDIATE

Test: RECEPT vs. RECEIPT

Otestujte si, jak umíte překládat české slovíčko RECEPT a jak používat anglické RECEIPT (a pár dalších výrazů z této kategorie).
INTERMEDIATE

Jak přeložit: vůně

Toto slůvko má v angličtině mnoho různých překladů. Jsou si sice podobné, ale často ne stejné.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak přeložit: účet 2 3392 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety