Help for English

Personal Data

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Filling in a personal questionnaireaddress
address - adresa
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/'ædres/ Přehrát

noun - the place where you live, expressed exactly so that people can find you

age
age - věk
BrE
/'eɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'eɪdʒ/ Přehrát

noun - a statement of how old you are or how old something is

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
country - země, stát
BrE
/'kʌntri/ Přehrát
AmE
/'kʌntri/ Přehrát

noun - an area that has its own government

 
date - datum
BrE
/'deɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪt/ Přehrát

noun - a statement of the day, month and year

 
divorced - rozvedený
BrE
/dɪ'vɔ:st/ Přehrát
AmE
/dɪ'vɔ:rst/ Přehrát

adjective - not married any more

 
female - žena
BrE
/'fi:meɪl/ Přehrát
AmE
/'fi:meɪl/ Přehrát

noun - a girl or a woman, opposite of 'male'

 
first name - křestní jméno
BrE
/'fɜ:stˌneɪm/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rstˌneɪm/ Přehrát

noun - the name that your friends or family use when they call you

 
job - zaměstnání
BrE
/'dʒɒb/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b/ Přehrát

noun - the things that you do for a living

 
last name - příjmení
BrE
/'lɑ:stˌneɪm/ Přehrát
AmE
/'læstˌneɪm/ Přehrát

noun - the name that you share with other members of your family

 
male - muž
BrE
/'meɪl/ Přehrát
AmE
/'meɪl/ Přehrát

noun - a boy or a man, opposite of 'female'

 
married - ženatý, vdaná
BrE
/'mærid/ Přehrát
AmE
/'mærid/ Přehrát

adjective - having a husband or wife

 
nationality - národnost
BrE
/næʃə'nælɪti/ Přehrát
AmE
/næʃə'nælɪt̬i/ Přehrát

noun - being a member of a country

 
number - číslo
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

noun - a word or a figure that expresses a quantity, how many

 
occupation - povolání, zaměstnání
BrE
/ˌɒkjʊ'peɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:kjʊ'peɪʃn/ Přehrát

noun - the job that you do

 
phone number - telefonní číslo
BrE
/'fəʊnˌnʌmbə/ Přehrát
AmE
/'foʊnˌnʌmbər/ Přehrát

noun - the number of your telephone

 
sex - pohlaví
BrE
/'seks/ Přehrát
AmE
/'seks/ Přehrát

noun - whether you are a male or female

 
single - svobodný
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

adjective - not married

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

town
town - město
BrE
/'taʊn/ Přehrát
AmE
/'taʊn/ Přehrát

noun - a place with many houses and buildings where people live, work etc., it is bigger than a village

 
unemployed - nezaměstnaný, bez práce
BrE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát
AmE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát

adjective - not having a jobPokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní data

Slovíčka potřebná pro vyplnění základních osobních údajů do formuláře.

ELEMENTARY

Osobní a přivlastňovací zájmena 2

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod.

ELEMENTARY

Osobní a přivlastňovací zájmena

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Personal Data 6 36736 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety