Help for English

Personal Data

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Filling in a personal questionnaireaddress
address - adresa
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/'ædres/ Přehrát

noun - the place where you live, expressed exactly so that people can find you

age
age - věk
BrE
/'eɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'eɪdʒ/ Přehrát

noun - a statement of how old you are or how old something is

 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
country - země, stát
BrE
/'kʌntri/ Přehrát
AmE
/'kʌntri/ Přehrát

noun - an area that has its own goverment

 
date - datum
BrE
/'deɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪt/ Přehrát

noun - a statement of the day, month and year

 
divorced - rozvedený
BrE
/dɪ'vɔ:st/ Přehrát
AmE
/dɪ'vɔ:rst/ Přehrát

adjective - not married any more

 
female - žena
BrE
/'fi:meɪl/ Přehrát
AmE
/'fi:meɪl/ Přehrát

noun - a girl or a woman, opposite of 'male'

 
first name - křestní jméno
BrE
/'fɜ:stˌneɪm/ Přehrát
AmE
/'fɜ:rstˌneɪm/ Přehrát

noun - the name that your friends or family use when they call you

 
job - zaměstnání
BrE
/'dʒɒb/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:b/ Přehrát

noun - the things that you do for a living

 
last name - příjmení
BrE
/'lɑ:stˌneɪm/ Přehrát
AmE
/'læstˌneɪm/ Přehrát

noun - the name that you share with other members of your family

 
male - muž
BrE
/'meɪl/ Přehrát
AmE
/'meɪl/ Přehrát

noun - a boy or a man, opposite of 'female'

 
married - ženatý, vdaná
BrE
/'mærid/ Přehrát
AmE
/'mærid/ Přehrát

adjective - having a husband or wife

 
nationality - národnost
BrE
/næʃə'nælɪti/ Přehrát
AmE
/næʃə'nælɪt̬i/ Přehrát

noun - being a member of a country

 
number - číslo
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

noun - a word or a figure that expresses a quantity, how many

 
occupation - povolání, zaměstnání
BrE
/ˌɒkjʊ'peɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:kjʊ'peɪʃn/ Přehrát

noun - the job that you do

 
phone number - telefonní číslo
BrE
/'fəʊnˌnʌmbə/ Přehrát
AmE
/'foʊnˌnʌmbər/ Přehrát

noun - the number of your telephone

 
sex - pohlaví
BrE
/'seks/ Přehrát
AmE
/'seks/ Přehrát

noun - whether you are a male or female

 
single - svobodný
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

adjective - not married

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

town
town - město
BrE
/'taʊn/ Přehrát
AmE
/'taʊn/ Přehrát

noun - a place with many houses and buildings where people live, work etc., it is bigger than a village

 
unemployed - nezaměstnaný, bez práce
BrE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát
AmE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát

adjective - not having a job

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní data

Slovíčka potřebná pro vyplnění základních osobních údajů do formuláře.

ELEMENTARY

Person, expensive, university, basic...

Možná vás překvapí, co mají tato slovíčka společného. Jde o velmi častou chybu ve výslovnosti písmene S. Jste si jisti, že je umíte správně přečíst?

INTERMEDIATE

PERSONALLY vs. IN PERSON

Jak přeložit “osobně”? Nabízí se dvě možnosti, obě mají své použití a nelze je příliš zaměňovat.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Personal Data 6 35597 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety