Help for English

Personal Data

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Filling in a personal questionnaire 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

 
contact - kontakt
BrE
/'kɒntækt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ntækt/ Přehrát

noun - the state of two things being so close together that there is no space between them

 
date - datum
BrE
/'deɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪt/ Přehrát

noun - a statement of the day, month and year

 
divorced - rozvedený
BrE
/dɪ'vɔ:st/ Přehrát
AmE
/dɪ'vɔ:rst/ Přehrát

adjective - not married any more

 
female - žena
BrE
/'fi:meɪl/ Přehrát
AmE
/'fi:meɪl/ Přehrát

noun - a girl or a woman, opposite of 'male'

 
male - muž
BrE
/'meɪl/ Přehrát
AmE
/'meɪl/ Přehrát

noun - a boy or a man, opposite of 'female'

 
married - ženatý, vdaná
BrE
/'mærid/ Přehrát
AmE
/'mærid/ Přehrát

adjective - having a husband or wife

 
occupation - povolání, zaměstnání
BrE
/ˌɒkjʊ'peɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:kjʊ'peɪʃn/ Přehrát

noun - the job that you do

 
single - svobodný
BrE
/'sɪŋgl/ Přehrát
AmE
/'sɪŋgl/ Přehrát

adjective - not married

 
unemployed - nezaměstnaný, bez práce
BrE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát
AmE
/ˌʌnəm'plɔɪd/ Přehrát

adjective - not having a jobPokračovat můžete zde:

STARTER

Osobní data

Slovíčka potřebná pro vyplnění základních osobních údajů do formuláře.

ELEMENTARY

Osobní a přivlastňovací zájmena 2

Test používání osobních a přivlastňovacích zájmen: kdy použít I / me / my / mine apod.

ELEMENTARY

Osobní zájmena (test)

Test zaměřený na základy používání osobních zájmen (základních i pádových).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Personal Data 6 36903 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety