Help for English

R.E.M. - Leaving New York

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from REM's song Leaving New York 
apart - na kusy, na části
BrE
/ə'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:rt/ Přehrát

adverb - into pieces, in pieces

 
awake - vzhůru, probuzený
BrE
/ə'weɪk/ Přehrát
AmE
/ə'weɪk/ Přehrát

adjective - not asleep any more

 
brilliant - skvělý, vynikající, brilantní
BrE
/'brɪlɪənt/ Přehrát
AmE
/'brɪliənt/ Přehrát

adjective - very good

 
bring - přinést, přivést, přivézt, vzít (s sebou)
BrE
/'brɪŋ/ Přehrát
AmE
/'brɪŋ/ Přehrát

verb - to come somewhere with something or with somebody, to take something or somebody with you

 
compare - porovnat, srovnat
BrE
/kəm'peə/ Přehrát
AmE
/kəm'per/ Přehrát

verb - to check in which ways things are similar and in which they are different

 
fade - vyblednout, uvadnout, zvolna zmizet
BrE
/'feɪd/ Přehrát
AmE
/'feɪd/ Přehrát

verb - to lose strength, energy, colour, volume etc. slowly

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

frown
frown - zamračený pohled, zamračení
BrE
/'fraʊn/ Přehrát
AmE
/'fraʊn/ Přehrát

noun - the look on your face when you do not like what you see or hear, when you are angry or worried

 
fuse - roztavit se, rozpustit se, shořet (o součástce)
BrE
/'fju:z/ Přehrát
AmE
/'fju:z/ Přehrát

verb - to melt; to stop working because a burned part

 
future - budoucnost, budoucí čas
BrE
/'fju:tʃə/ Přehrát
AmE
/'fju:tʃər/ Přehrát

noun - the time that will come, the things that will happen to us

 
hide - schovat, ukrýt, skrýt, schovat se
BrE
/'haɪd/ Přehrát
AmE
/'haɪd/ Přehrát

verb - to put something in a place where it cannot be found or seen

 
change - změnit
BrE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪndʒ/ Přehrát

verb - to make something different, to become different

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
leave behind - zanechat po sobě
BrE
/ˌli:v bɪ'haɪnd/ Přehrát
AmE
/ˌli:v bɪ'haɪnd/ Přehrát

verb - not to take something with you when you leave

 
loneliness - osamělost, samota
BrE
/'ləʊnlinəs/ Přehrát
AmE
/'loʊnlines/ Přehrát

noun - unhappiness that you feel when you are alone, with nobody around you

 
look ahead - dívat se před sebe, dívat se dopředu, hledět dopředu
BrE
/ˌlʊkə'hed/ Přehrát
AmE
/ˌlʊkə'hed/ Přehrát

verb - to think about the future and make plans for the future

 
memory - paměť
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - the ability to remember things

mercury
mercury - rtuť
BrE
/'mɜ:kjəri/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rkjəri/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 80) a silvery metal that is liquid in normal circumstances, it is sometimes used in thermometers

necklace
necklace - náhrdelník, řetízek
BrE
/'nekləs/ Přehrát
AmE
/'nekləs/ Přehrát

noun - a kind of jewellery that is worn around the neck

 
past - minulost
BrE
/'pɑ:st/ Přehrát
AmE
/'pæst/ Přehrát

noun - the time before now, before the present

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

 
quiet - klidný, mírný, tichý
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

adjective - calm, peaceful, not noisy

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

shatter
shatter - roztříštit se
BrE
/'ʃætə/ Přehrát
AmE
/'ʃæt̬ər/ Přehrát

verb - to break into many pieces

 
succeed - uspět, podařit se, zvládnout
BrE
/sək'si:d/ Přehrát
AmE
/sək'si:d/ Přehrát

verb - to manage to do something you want, to manage to achieve something

 
sure - jistý
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃʊr/ Přehrát

adjective - certain, knowing something for certain

 
swear - přísahat
BrE
/'sweə/ Přehrát
AmE
/'swer/ Přehrát

verb - to make a very serious promise

thigh
thigh - stehno
BrE
/'θaɪ/ Přehrát
AmE
/'θaɪ/ Přehrát

noun - the part of the leg above the knee

 
wear out - unavovat, znavovat, unavit, znavit
BrE
/ˌweər'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌwer'aʊt/ Přehrát

verb - to make somebody tiredPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Quiz: New York City

Kvíz, ve kterém si otestujete své znalosti týkající se New Yorku.
PRE-INTERMEDIATE

LEAVE FOR nebo LEAVE TO?

Která možnost je správně: ‘leave for London’ nebo ‘leave to London’? A co třeba ‘leave from London’?

INTERMEDIATE

The War of the Roses

Jedna z nejznámějších kapitol britské historie – Válka růží.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář