Help for English

Easy Textbook Instructions

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Slova potřebná pro práci s učebnicí 
activity - činnost, cvičení (v učebnici)
BrE
/ək'tɪvəti/ Přehrát
AmE
/ək'tɪvəti/ Přehrát

noun - something that is done, a task in a textbook that should be done

 
answer - odpovědět
BrE
/'ɑ:nsə/ Přehrát
AmE
/'ænsər/ Přehrát

verb - to reply, to say something when somebody asks you a question

 
ask - zeptat se, ptát se
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to say something and expect an answer or information

 
box - rámeček (v učebnici apod.); kolonka, políčko
BrE
/'bɒks/ Přehrát
AmE
/'bɑ:ks/ Přehrát

noun - a rectangular shape where something is written

circle
circle - zakroužkovat
BrE
/'sɜ:kl/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rkl/ Přehrát

verb - to draw a circle around something

 
complete - doplnit, dokončit
BrE
/kəm'pli:t/ Přehrát
AmE
/kəm'pli:t/ Přehrát

verb - to make something whole or perfect

 
conversation - konverzace
BrE
/ˌkɒnvə'seɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:nvər'seɪʃn/ Přehrát

noun - a talk, exchanging information

 
correct - opravit
BrE
/kə'rekt/ Přehrát
AmE
/kə'rekt/ Přehrát

verb - to find mistakes and make them right

crossword
crossword - křížovka
BrE
/'krɒswɜ:d/ Přehrát
AmE
/'krɒɑ:swɜ:rd/ Přehrát

noun - a kind of puzzle in which you have to complete words correctly into square spaces

 
do - dělat
BrE
/'du:/ Přehrát
AmE
/'du:/ Přehrát

verb - to perform an action or activity

 
exercise - cvičení (tělesné), cvik
BrE
/'eksəsaɪz/ Přehrát
AmE
/'eksərsaɪz/ Přehrát

noun - a physical or mental activity that you do in order to become better or to keep fit

 
hear - slyšet
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

verb - to recognize and understand by using the ears

 
in pairs - ve dvojicích
BrE
/'ɪn peəz/ Přehrát
AmE
/ɪn'perz/ Přehrát

adverb - in groups of two people

 
interview - rozhovor
BrE
/'ɪntəvju:/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬əvju:/ Přehrát

noun - a meeting with a journalist or a possible employer in which a lot of questions are asked

listen
listen - poslouchat
BrE
/'lɪsn/ Přehrát
AmE
/'lɪsn/ Přehrát

verb - to pay attention when you want to hear somebody or something, for example music

 
look - dívat se, podívat se
BrE
/'lʊk/ Přehrát
AmE
/'lʊk/ Přehrát

verb - to use your eyes, to try to see

 
make - udělat, provést, udělat (vyrobit nebo vytvořit)
BrE
/'meɪk/ Přehrát
AmE
/'meɪk/ Přehrát

verb - to do something, to produce or create

 
match - přiřadit, spojit
BrE
/'mætʃ/ Přehrát
AmE
/'mætʃ/ Přehrát

verb - to connect two things that are suitable for each other

 
mistake - chyba
BrE
/mɪ'steɪk/ Přehrát
AmE
/mɪ'steɪk/ Přehrát

noun - something wrong that you do or think

 
number - očíslovat
BrE
/'nʌmbə/ Přehrát
AmE
/'nʌmbər/ Přehrát

verb - to write numbers to show the order in which the things go after one another

 
page - strana, stránka
BrE
/'peɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'peɪdʒ/ Přehrát

noun - one side of a sheet of paper in a book, magazine etc.

point
point - ukazovat, ukázat, ukázat prstem
BrE
/'pɔɪnt/ Přehrát
AmE
/'pɔɪnt/ Přehrát

verb - to use your finger etc. to show where something is

 
put in order - seřadit, dát do správného pořadí
BrE
/'pʊt ɪn'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'pʊt̬ɪn'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to decide which of the things comes first, which comes second etc.

 
question - otázka
BrE
/'kwestʃən/ Přehrát
AmE
/'kwestʃən/ Přehrát

noun - a sentence that asks about something and expects an answer

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

 
repeat - zopakovat, opakovat
BrE
/rɪ'pi:t/ Přehrát
AmE
/rɪ'pi:t/ Přehrát

verb - to say or do something again

 
say - říci (něco), říkat, uvádět
BrE
/'seɪ/ Přehrát
AmE
/'seɪ/ Přehrát

verb - to speak or tell something to somebody in words (spoken or written)

spell
spell - hláskovat, vyhláskovat
BrE
/'spel/ Přehrát
AmE
/'spel/ Přehrát

verb - to name the letters in a word one by one

tick
tick - zaškrtnout
BrE
/'tɪk/ Přehrát
AmE
/'tɪk/ Přehrát

verb, British English - to mark something by a special symbol to show that you have done it, read it, etc.

 
turn - otočit (na stranu v knize)
BrE
/'tɜ:n/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rn/ Přehrát

verb - to open a book at a particular page

 
underline - podtrhnout, podtrhávat
BrE
/ˌʌndə'laɪn/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'laɪn/ Přehrát

verb - to mark a word or a piece of text by drawing a line under it

word
word - slovo, slovíčko
BrE
/'wɜ:d/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rd/ Přehrát

noun - one of many parts of a sentence that carries a particular meaning

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn money

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Textbook Instructions

Textbook words
ALL LEVELS

Učíme se anglicky s populární hudbou

Jak využít písničky k učení se angličtiny? Tipy a triky, jak na to, odkazy na písničky na Help for English.
ALL LEVELS

News in Levels

Informace o webových stránkách, kde najdete krátké články vždy ve třech úrovních současně.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Easy Textbook Instructions 0 20562