*
Help For English - angličtina na internetu zdarma!
English Me
*

Easy Town

Vydáno dne 22.10.2005

Town features and facilities

baker
baker - pekař
BrE
/'beɪkə/ Přehrát
AmE
/'beɪkər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make bread and rolls and cakes, etc.

bank
bank - banka
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - a building where you can put or take out money, take a loan etc.

bookshop
bookshop - knihkupectví
BrE
/'bʊkʃɒp/ Přehrát
AmE
/'bʊkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a shop where you can buy books

car park
car park - parkoviště
BrE
/'kɑ:pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpɑ:rk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can park a car

cinema
cinema - kino
BrE
/'sɪnəmə/ Přehrát
AmE
/'sɪnəmə/ Přehrát

noun, British English - a building where you go to see a film

florist
florist - květinář
BrE
/'flɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'flɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a person who sells flowers

greengrocer
greengrocer - zelinář
BrE
/'gri:ngrəʊsə/ Přehrát
AmE
/'gri:ngroʊsər/ Přehrát

noun, British English - A person who sells fruits and vegetables

chemist
chemist - lékárník
BrE
/'kemɪst/ Přehrát
AmE
/'kemɪst/ Přehrát

noun, British English - a person who sells medicine, shampoo, soap etc.

library
library - knihovna (budova nebo místnost)
BrE
/'laɪbrəri/ Přehrát
AmE
/'laɪbrəri/ Přehrát

noun - a building or a room where you can read a book or borrow it

market
market - trh, tržnice
BrE
/'mɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - a place in the street where you can buy things

 
newsagent - trafikant
BrE
/'nju:zeɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/'nu:zeɪdʒənt/ Přehrát

noun - a person who sells newspapers and magazines

post office
post office - pošta (budova)
BrE
/'pəʊstˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'poʊstˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a building where you can post letters, parcels etc.

pub
pub - hospoda, hostinec
BrE
/'pʌb/ Přehrát
AmE
/'pʌb/ Přehrát

noun - a place where you can have a drink

 
railway station - železniční stanice, nádraží
BrE
/'reɪlweɪˌsteɪʃən/ Přehrát
AmE
/'reɪlweɪˌsteɪʃən/ Přehrát

noun - a place where you can take a train

restaurant
restaurant - restaurace
BrE
/'restərɒnt/ Přehrát
AmE
/'restərɑ:nt/ Přehrát

noun - a place where you can have a meal

supermarket
supermarket - supermarket, market
BrE
/'su:pəmɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'su:pərmɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - A large shop where you can do your shopping and pay at a check-out point

swimming pool
swimming pool - bazén
BrE
/'swɪmɪŋpu:l/ Přehrát
AmE
/'swɪmɪŋpu:l/ Přehrát

noun - a place where you can go swimming, usually in a building

taxi rank
taxi rank - stanoviště taxi
BrE
/'tæksiˌræŋk/ Přehrát
AmE
/'tæksiˌræŋk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can take a taxi

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod. Více informací o tomto produktu naleznete zde.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerČlánky ze stejné rubriky:

Mgr. Marek Vít je držitelem certifikátu CPE a ocenění Evropský učitel jazyků 2008. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel (ZŠ, SŠ i VŠ), soukromý lektor a překladatel. V posledních letech se věnuje vývoji výukového software a tvorbě těchto webových stránek.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Easy Town 0 29541

Přihlášení


Menu


Partneři stránek

Anglické učebnice a beletrie s 15 % slevouCopyright 2005–2017 Vitware s.r.o.
ISSN 1803–8298