Help for English

Město

STARTER Vydáno dne 27.10.2017

Slovní zásoba spojená s městy.bank
bank - banka
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - a building where you can put or take out money, take a loan etc.

building
building - budova, stavba
BrE
/'bɪldɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɪldɪŋ/ Přehrát

noun - a stucture with walls and a roof

city
city - město (velké), velkoměsto
BrE
/'sɪti/ Přehrát
AmE
/'sɪt̬i/ Přehrát

noun - a large town with many people

park
park - park
BrE
/'pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rk/ Přehrát

noun - an open green area in a town or city where people can go to relax, sit down, have a picnic etc.

 
police - policie
BrE
/pə'li:s/ Přehrát
AmE
/pə'li:s/ Přehrát

noun - the institution or men and women whose job is to protect people, make everybody obey the law, catch criminals etc.

square
square - náměstí
BrE
/'skweə/ Přehrát
AmE
/'skwer/ Přehrát

noun - a large open space among buildings, several streets usually meet here

store
store - obchod
BrE
/'stɔ:/ Přehrát
AmE
/'stɔ:r/ Přehrát

noun, American English - a place where you can buy some things

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

supermarket
supermarket - supermarket, market
BrE
/'su:pəmɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'su:pərmɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - A large shop where you can do your shopping and pay at a check-out point

town
town - město
BrE
/'taʊn/ Přehrát
AmE
/'taʊn/ Přehrát

noun - a place with many houses and buildings where people live, work etc., it is bigger than a villagePokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Ve městě: místní předložky

Test používání místních předložek důležitých pro základní orientaci po městě (in, at, in front of, next to, behind atd.)
ELEMENTARY

Quiz: Town and City

Kvíz zaměřený na různá místa ve městě (lékárna, náměstí, trafika, pošta, tržnice, obchodní dům apod.)

UPPER-INTERMEDIATE

Členy před názvy míst

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář