Help for English

R.E.M. - The Great Beyond

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from REM's song The Great Beyond



bear
bear - medvěd
BrE
/'beə/ Přehrát
AmE
/'beər/ Přehrát

noun - a big brown animal that lives in forests and mountains, eats other animals and likes honey

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

bend
bend - ohnout, zahnout, zkřivit
BrE
/'bend/ Přehrát
AmE
/'bend/ Přehrát

verb - to make something curved

 
break through - prorazit, prorazit skrz, postoupit, probojovat se
BrE
/ˌbreɪk'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌbreɪk'θru:/ Přehrát

verb - to get over something that is stopping you

crash
crash - nabourat, bourat, zřítit se, narazit
BrE
/'kræʃ/ Přehrát
AmE
/'kræʃ/ Přehrát

verb - to hit something violently, e.g. as an accident in a car etc.

dream
dream - sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

noun - the images or pictures you have in your head when you sleep

elephant
elephant - slon
BrE
/'elɪfənt/ Přehrát
AmE
/'elɪfənt/ Přehrát

noun - a very large grey African or Asian animal with big ears and a long nose (trunk)

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
ground - zem, země
BrE
/'graʊnd/ Přehrát
AmE
/'graʊnd/ Přehrát

noun - the surface of the earth

hummingbird
hummingbird - kolibřík
BrE
/'hʌmɪŋbɜ:d/ Přehrát
AmE
/'hʌmɪŋbɜ:rd/ Přehrát

noun - a very small bird that can fly backwards

 
in bloom - v rozkvětu
BrE
/ɪn'blu:m/ Přehrát
AmE
/ɪn'blu:m/ Přehrát

adjective - having its flowers open

 
pantomime - pantomima
BrE
/'pæntəmaɪm/ Přehrát
AmE
/'pæntəmaɪm/ Přehrát

noun - telling of a story without words only by the movement of your hands, feet etc. and with the expression on your face

piano
piano - piano, pianino
BrE
/pi'ænəʊ/ Přehrát
AmE
/pi'ænoʊ/ Přehrát

noun - a large musical instrument that is played by pressing black and white keys, the strings are in arranged vertically in a wooden case

 
planet - planeta
BrE
/'plænɪt/ Přehrát
AmE
/'plænɪt/ Přehrát

noun - a large body in space orbiting a sun

 
punchline - pointa (vtipu nebo příběhu)
BrE
/'pʌntʃlaɪn/ Přehrát
AmE
/'pʌntʃlaɪn/ Přehrát

noun - the ending of a story or a joke that is very important

push
push - tlačit, strkat, posunovat (vpřed)
BrE
/'pʊʃ/ Přehrát
AmE
/'pʊʃ/ Přehrát

verb - to move something away from you

shoulder
shoulder - rameno
BrE
/'ʃəʊldə/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊldər/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body that connects your arm to your body

 
sight - pohled, podívaná
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - what you can see

 
silent - tichý, mlčenlivý
BrE
/'saɪlənt/ Přehrát
AmE
/'saɪlənt/ Přehrát

adjective - not speaking, not making any sounds; free from any kind of sound

sleeve
sleeve - rukáv
BrE
/'sli:v/ Přehrát
AmE
/'sli:v/ Přehrát

noun - one of the parts of a shirt or a coat etc. that cover the arms

solar system
solar system - sluneční soustava
BrE
/'səʊlə'sɪstəm/ Přehrát
AmE
/'soʊlər'sɪstəm/ Přehrát

noun - the system of planets orbiting the sun

spoon
spoon - lžíce, lžička
BrE
/'spu:n/ Přehrát
AmE
/'spu:n/ Přehrát

noun - an tool that you use for eating with, esp. for soups etc.

stairs
stairs - schody
BrE
/'steəz/ Přehrát
AmE
/'sterz/ Přehrát

noun - steps that people can use to climb from one floor to another

star
star - hvězda, hvězdička
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

noun - one of the many small lights that we can see in the sky at night, which are actually large balls of burning gas

 
the beyond - onen svět, záhrobí
BrE
/ðə bɪ'jɒnd/ Přehrát
AmE
/ðə bɪ'jɑ:nd/ Přehrát

noun - the world beyond death

 
toss - hodit, pohodit, mrštit
BrE
/'tɒs/ Přehrát
AmE
/'tɑ:s/ Přehrát

verb - to throw; to throw something carelessly

 
wish - přát si
BrE
/'wɪʃ/ Přehrát
AmE
/'wɪʃ/ Přehrát

verb - to want something that can happen by luck, to want to do something



Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Beyond the Great White Wall

Příběh o pátrání po tom, co se děje za velkou bílou zdí a snad i o pátrání po smyslu života… Povídka nyní doplněna zvukovou nahrávkou samotného autora.
INTERMEDIATE

Beyond the Great White Wall (key vocabulary)

Klíčová slovíčka v povídce BEYOND THE GREAT WHITE WALL.
UPPER-INTERMEDIATE

Beyond the Great White Wall (extra vocabulary)

Méně obvyklá slovíčka v povídce BEYOND THE GREAT WHITE WALL.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář