Help for English

Beyond the Great White Wall (extra vocabulary)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.02.2009

Méně obvyklá slovíčka v povídce BEYOND THE GREAT WHITE WALL. 
afford - dovolit si (umožnit), umožnit
BrE
/ə'fɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'fɔ:rd/ Přehrát

verb - to make something possible

 
apparatus - přístroj, zařízení, aparát
BrE
/ˌæpə'reɪtəs/ Přehrát
AmE
/ˌæpə'reɪt̬əs/ Přehrát

noun - a set of machines or tools that work together

 
blot out - zakrýt, zastínit
BrE
/ˌblɒt'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌblɑ:t'aʊt/ Přehrát

verb - to hide or cover something so that it can't be seen

cower
cower - krčit se, choulit se
BrE
/'kaʊə/ Přehrát
AmE
/'kaʊər/ Přehrát

verb - to crouch or lie down because you are frightened

 
deafening - ohlušující
BrE
/'defənɪŋ/ Přehrát
AmE
/'defənɪŋ/ Přehrát

adjective - very loud

 
foretell - předpovídat
BrE
/fɔ:'tel/ Přehrát
AmE
/fɔ:r'tel/ Přehrát

verb - to predict

 
forewarn - varovat předem, dát varování předem
BrE
/ˌfɔ:'wɔ:n/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:r'wɔ:rn/ Přehrát

verb - to warn in advance

 
germ - bacil
BrE
/'dʒɜ:m/ Přehrát
AmE
/'dʒɜ:rm/ Přehrát

noun - a very small creature that lives in the body and can cause many diseases

 
gritty - hrubý, drsný
BrE
/'grɪti/ Přehrát
AmE
/'grɪt̬i/ Přehrát

adjective - coarse, rough, containing rough particles of dirt or sand

 
immense - obrovský, ohromný
BrE
/ɪ'mens/ Přehrát
AmE
/ɪ'mens/ Přehrát

adjective - very big, huge; great

 
imposing - impozantní
BrE
/ɪm'pəʊzɪŋ/ Přehrát
AmE
/ɪm'poʊzɪŋ/ Přehrát

adjective - impressive

 
obsessed - posedlý
BrE
/əb'sest/ Přehrát
AmE
/əb'sest/ Přehrát

adjective - interested in something too much; unable to think about anything else

 
presumably - patrně, jak lze předpokládat
BrE
/prɪ'zju:məbli/ Přehrát
AmE
/prɪ'zu:məbli/ Přehrát

adverb - by assumption, as can be assumed

 
rip - roztrhnout, rozervat, trhat, rvát
BrE
/'rɪp/ Přehrát
AmE
/'rɪp/ Přehrát

verb - to tear quickly or suddenly

scale
scale - vyšplhat, šplhat
BrE
/'skeɪl/ Přehrát
AmE
/'skeɪl/ Přehrát

verb - to climb up

 
scrimmage - čára 'scrimmage' (v americkém fotbalu)
BrE
/'skrɪmɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'skrɪmɪdʒ/ Přehrát

noun - the scrimmage line in American football

 
shovel - házet lopatou
BrE
/'ʃʌvl/ Přehrát
AmE
/'ʃʌvl/ Přehrát

verb - to pick up or move earth, snow, sand etc. with an instrument with a long handle and a broad blade

 
spare - ušetřit (neublížit někomu)
BrE
/'speə/ Přehrát
AmE
/'sper/ Přehrát

verb - not to harm someone

 
summit - vrchol, nejvyšší bod
BrE
/'sʌmɪt/ Přehrát
AmE
/'sʌmɪt/ Přehrát

noun - the highest point (esp. of a hill, mountain etc.)

 
swoon - padnout (únavou či vyčerpáním), omdlít
BrE
/'swu:n/ Přehrát
AmE
/'swu:n/ Přehrát

verb - to lose consciousness (esp. because you are exhausted)

 
venture - odvážit se (někam jít), vydat se někam (s odvahou)
BrE
/'ventʃə/ Přehrát
AmE
/'ventʃər/ Přehrát

verb - to go somewhere with courage, to go somewhere despite the risks

 
weep - plakat
BrE
/'wi:p/ Přehrát
AmE
/'wi:p/ Přehrát

verb - to cry and shed tears

 
wrath - hněv
BrE
/'rɒθ/ Přehrát
AmE
/'rɒθ/ Přehrát

noun, formal - extreme anger

 
writhe - kroutit se, svíjet se
BrE
/'raɪð/ Přehrát
AmE
/'raɪð/ Přehrát

verb - to move in a twisting way, as if you were in painPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Beyond the Great White Wall

Příběh o pátrání po tom, co se děje za velkou bílou zdí a snad i o pátrání po smyslu života… Povídka nyní doplněna zvukovou nahrávkou samotného autora.
INTERMEDIATE

Beyond the Great White Wall (key vocabulary)

Klíčová slovíčka v povídce BEYOND THE GREAT WHITE WALL.
ALL LEVELS

R.E.M. - The Great Beyond

Words from REM's song The Great Beyond
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář