Help for English

U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

I Still Haven't Found What I'm Looking Forangel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

bleed
bleed - krvácet
BrE
/'bli:d/ Přehrát
AmE
/'bli:d/ Přehrát

verb - to lose blood

 
bond - pouto
BrE
/'bɒnd/ Přehrát
AmE
/'bɑ:nd/ Přehrát

noun - something that joins two things together, something that joins people together

burn
burn - hořet
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to be on fire

carry
carry - nést, nosit, mít u sebe
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to have with you, e.g. in your pocket or your hands

climb
climb - šplhat, lézt, vyšplhat, vylézt
BrE
/'klaɪm/ Přehrát
AmE
/'klaɪm/ Přehrát

verb - to move up or down a steep place using your hands and feet

crawl
crawl - plazit se, lézt
BrE
/'krɔ:l/ Přehrát
AmE
/'krɔ:l/ Přehrát

verb - to move forward on your arms and legs with your body near the ground or touching the ground completely

cross
cross - kříž, křížek
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

noun - two lines or long pieces of something that go across each other, the shape ' X '

 
desire - touha
BrE
/dɪ'zaɪə/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪər/ Přehrát

noun - a very strong wish

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

field
field - pole
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

fingertip
fingertip - koneček prstu
BrE
/'fɪŋgəˌtɪp/ Přehrát
AmE
/'fɪŋgərˌtɪp/ Přehrát

noun - the end of a finger

fire
fire - oheň, požár
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

noun - a burning pile of wood etc, a burning house etc.

 
heal - vyléčit, léčit
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to make somebody become healthy again, to become healthy again

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

honey
honey - med
BrE
/'hʌni/ Přehrát
AmE
/'hʌni/ Přehrát

noun - the sweet substance that is produced by bees

chain
chain - řetěz, řetízek
BrE
/'tʃeɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪn/ Přehrát

noun - a long line of metal rings connected to each other

 
kingdom - království
BrE
/'kɪŋdəm/ Přehrát
AmE
/'kɪŋdəm/ Přehrát

noun - a country ruled by a king or queen, a monarchy

kiss
kiss - políbit
BrE
/'kɪs/ Přehrát
AmE
/'kɪs/ Přehrát

verb - to touch somebody with your lips in order to show love or affection

lips
lips - rty
BrE
/'lɪps/ Přehrát
AmE
/'lɪps/ Přehrát

noun - the soft parts on the outside of the mouth

 
look for - hledat
BrE
/'lʊk fə/ Přehrát
AmE
/'lʊk fər/ Přehrát

verb - to search, to try to find something

 
loosen - povolit, uvolnit
BrE
/'lu:sn/ Přehrát
AmE
/'lu:sn/ Přehrát

verb - to make something less tight, to make something not fixed

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

scale
scale - vyšplhat, šplhat
BrE
/'skeɪl/ Přehrát
AmE
/'skeɪl/ Přehrát

verb - to climb up

 
shame - ostuda
BrE
/'ʃeɪm/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪm/ Přehrát

noun - the feeling you have when you have done something silly and people know about it

stone
stone - kámen
BrE
/'stəʊn/ Přehrát
AmE
/'stoʊn/ Přehrát

noun - a hard mineral

 
tongue - jazyk (řeč)
BrE
/'tʌŋ/ Přehrát
AmE
/'tʌŋ/ Přehrát

noun, formal - a language

wall
wall - hradba, zeď
BrE
/'wɔ:l/ Přehrát
AmE
/'wɔ:l/ Přehrát

noun - a strong upright surface that is built around a castle etc. for protectionPokračovat můžete zde:

STARTER

Shopping: Can I help you?

Základní fráze, které použijete při nakupování.
ELEMENTARY

ALWAYS vs. STILL

Obě tato slovíčka se dají do češtiny přeložit jako ‘stále’ nebo ‘pořád’, ale jsou mezi nimi zásadní rozdíly.

STARTER

Základní tázací zájmena (obrázek)

Pokud jste naprostý začátečník a stále se vám pletou zájmena WHAT, WHO, WHERE a WHEN, můžete si vytisknout jednoduchý obrázek, který tato zájmena znázorňuje. Možná si je pak lépe zapamatujete.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář