Help for English

U2 - I Still Haven't Found What I'm Looking For

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

I Still Haven't Found What I'm Looking Forangel
angel - anděl
BrE
/'eɪndʒl/ Přehrát
AmE
/'eɪndʒl/ Přehrát

noun - a messenger from God, who watches over people and helps them

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

bleed
bleed - krvácet
BrE
/'bli:d/ Přehrát
AmE
/'bli:d/ Přehrát

verb - to lose blood

 
bond - pouto
BrE
/'bɒnd/ Přehrát
AmE
/'bɑ:nd/ Přehrát

noun - something that joins two things together, something that joins people together

burn
burn - hořet
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to be on fire

carry
carry - nést, nosit, mít u sebe
BrE
/'kæri/ Přehrát
AmE
/'kæri/ Přehrát

verb - to have with you, e.g. in your pocket or your hands

climb
climb - šplhat, lézt, vyšplhat, vylézt
BrE
/'klaɪm/ Přehrát
AmE
/'klaɪm/ Přehrát

verb - to move up or down a steep place using your hands and feet

crawl
crawl - plazit se, lézt
BrE
/'krɔ:l/ Přehrát
AmE
/'krɔ:l/ Přehrát

verb - to move forward on your arms and legs with your body near the ground or touching the ground completely

cross
cross - kříž, křížek
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

noun - two lines or long pieces of something that go across each other, the shape ' X '

 
desire - touha
BrE
/dɪ'zaɪə/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪər/ Přehrát

noun - a very strong wish

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

field
field - pole; pastvina, pláň
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - a large area of open land used especially for farming

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

fingertip
fingertip - koneček prstu
BrE
/'fɪŋgəˌtɪp/ Přehrát
AmE
/'fɪŋgərˌtɪp/ Přehrát

noun - the end of a finger

fire
fire - oheň, požár
BrE
/'faɪə/ Přehrát
AmE
/'faɪər/ Přehrát

noun - a burning pile of wood etc, a burning house etc.

 
heal - vyléčit, léčit
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to make somebody become healthy again, to become healthy again

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

honey
honey - med
BrE
/'hʌni/ Přehrát
AmE
/'hʌni/ Přehrát

noun - the sweet substance that is produced by bees

chain
chain - řetěz, řetízek
BrE
/'tʃeɪn/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪn/ Přehrát

noun - a long line of metal rings connected to each other

 
kingdom - království
BrE
/'kɪŋdəm/ Přehrát
AmE
/'kɪŋdəm/ Přehrát

noun - a country ruled by a king or queen, a monarchy

kiss
kiss - políbit
BrE
/'kɪs/ Přehrát
AmE
/'kɪs/ Přehrát

verb - to touch somebody with your lips in order to show love or affection

lips
lips - rty
BrE
/'lɪps/ Přehrát
AmE
/'lɪps/ Přehrát

noun - the soft parts on the outside of the mouth

 
look for - hledat
BrE
/'lʊk fə/ Přehrát
AmE
/'lʊk fər/ Přehrát

verb - to search, to try to find something

 
loosen - povolit, uvolnit
BrE
/'lu:sn/ Přehrát
AmE
/'lu:sn/ Přehrát

verb - to make something less tight, to make something not fixed

run
run - běžet, běhat, utíkat
BrE
/'rʌn/ Přehrát
AmE
/'rʌn/ Přehrát

verb - to move very quickly on your feet

scale
scale - vyšplhat, šplhat
BrE
/'skeɪl/ Přehrát
AmE
/'skeɪl/ Přehrát

verb - to climb up

 
shame - ostuda
BrE
/'ʃeɪm/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪm/ Přehrát

noun - the feeling you have when you have done something silly and people know about it

stone
stone - kámen
BrE
/'stəʊn/ Přehrát
AmE
/'stoʊn/ Přehrát

noun - a hard mineral

 
tongue - jazyk (řeč)
BrE
/'tʌŋ/ Přehrát
AmE
/'tʌŋ/ Přehrát

noun, formal - a language

wall
wall - hradba, zeď
BrE
/'wɔ:l/ Přehrát
AmE
/'wɔ:l/ Přehrát

noun - a strong upright surface that is built around a castle etc. for protectionPokračovat můžete zde:

STARTER

Shopping: Can I help you?

Základní fráze, které použijete při nakupování.
ELEMENTARY

Cvičení: LOOK FOR vs. FIND

Umíte správně používat slovesa “hledat” a “najít”?

ELEMENTARY

ALWAYS vs. STILL

Obě tato slovíčka se dají do češtiny přeložit jako ‘stále’ nebo ‘pořád’, ale jsou mezi nimi zásadní rozdíly.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář