Help for English

U2 - Miracle Drug

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from U2's Miracle Drug 
at all - vůbec
BrE
/æt'ɔ:l/ Přehrát
AmE
/æt̬'ɔ:l/ Přehrát

adverb - in any way

baby
baby - mimino, miminko, dítě
BrE
/'beɪbi/ Přehrát
AmE
/'beɪbi/ Přehrát

noun - a very young child

 
beneath - dole, níže
BrE
/bɪ'ni:θ/ Přehrát
AmE
/bɪ'ni:θ/ Přehrát

adverb - lower, at a lower place

 
clear - volný, průchozí, průjezdný, vyklizený, vyčištěný
BrE
/'klɪə/ Přehrát
AmE
/'klɪr/ Přehrát

adjective - free of unnecessary things, free of things causing problems

 
din - hluk, rámus, hřmot
BrE
/'dɪn/ Přehrát
AmE
/'dɪn/ Přehrát

noun - loud noise

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

drug
drug - lék
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - a chemical used as medicine

 
enough - dost, dostatečně
BrE
/ɪ'nʌf/ Přehrát
AmE
/ɪ'nʌf/ Přehrát

adverb - sufficiently, as much as is needed, to a sufficient degree

 
failure - neúspěch
BrE
/'feɪljə/ Přehrát
AmE
/'feɪljər/ Přehrát

noun - lack of success

 
freedom - svoboda
BrE
/'fri:dəm/ Přehrát
AmE
/'fri:dəm/ Přehrát

noun - the ability to do what you want; the right to do what you want

 
give up - přestat, vzdát, vzdát se
BrE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát

verb - to stop doing something, usually a habit etc.

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

 
human - lidský
BrE
/'hju:mən/ Přehrát
AmE
/'hju:mən/ Přehrát

adjective - belonging to people or being like people

 
keep - nechat, ponechat, nechat si, ponechat si, udržet
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

verb - to have something, not give it back or lose

 
limit - limit, omezení
BrE
/'lɪmɪt/ Přehrát
AmE
/'lɪmɪt/ Přehrát

noun - the greatest or smallest amount possible

 
logic - logika
BrE
/'lɒdʒɪk/ Přehrát
AmE
/'lɑ:dʒɪk/ Přehrát

noun - reason, a sensible way of thinking

 
medicine - lékařství, medicína
BrE
/'medɪsn/ Přehrát
AmE
/'medɪsn/ Přehrát

noun - the science that involves treating illnesses and their prevention

 
might - možná, není vyloučeno
BrE
/'maɪt/ Přehrát
AmE
/'maɪt/ Přehrát

verb - to be possible, maybe

 
miracle - zázrak
BrE
/'mɪrəkl/ Přehrát
AmE
/'mɪrəkl/ Přehrát

noun - a wonderful event that you thought was impossible

newborn
newborn - novorozený
BrE
/'nju:bɔ:n/ Přehrát
AmE
/'nu:bɔ:rn/ Přehrát

adjective - born very recently

 
nonsense - nesmysl
BrE
/'nɒnsns/ Přehrát
AmE
/'nɑ:nsens/ Přehrát

noun - something that is foolish or silly

 
quit - skoncovat, přestat (s), skončit
BrE
/'kwɪt/ Přehrát
AmE
/'kwɪt/ Přehrát

verb - to stop doing something

 
reason - rozum
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - the ability to think, form opinions and make decisions

 
right - rovnou, hned, přímo
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

adverb - directly, straight

 
romantic - romantický
BrE
/rəʊ'mæntɪk/ Přehrát
AmE
/roʊ'mænt̬ɪk/ Přehrát

adjective - affecting your emotions; connected with love

 
scent - vůně, parfém
BrE
/'sent/ Přehrát
AmE
/'sent/ Přehrát

noun, British English - a sweet smelling liquid; perfume

science
science - věda, přírodní věda
BrE
/'saɪəns/ Přehrát
AmE
/'saɪəns/ Přehrát

noun - a kind of study of natural laws etc, e.g. physics, biology etc.

 
shape - tvar, obrys
BrE
/'ʃeɪp/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪp/ Přehrát

noun - the form of something

smile
smile - usmívat se, usmát se
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

verb - to show a happy expression on your face

space
space - vesmír
BrE
/'speɪs/ Přehrát
AmE
/'speɪs/ Přehrát

noun - the immensely huge place where there are stars, planets etc.

 
stranger - cizinec, cizí člověk
BrE
/'streɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒər/ Přehrát

noun - a person who you don't know, a person who isn't known somewhere or doesn't belong there

 
sweetheart - miláček, zlatíčko
BrE
/'swi:tˌhɑ:t/ Přehrát
AmE
/'swi:tˌhɑ:rt/ Přehrát

noun - a nice word you use for somebody who you love deeply

 
thought - myšlenka, nápad
BrE
/'θɔ:t/ Přehrát
AmE
/'θɔ:t/ Přehrát

noun - an idea, opinion

 
trip - být v opojení (po požití drogy), být omámený (drogou), být v extázi
BrE
/'trɪp/ Přehrát
AmE
/'trɪp/ Přehrát

verb, informal - to experience a happy feeling after using an illegal drug

 
whisper - šeptat
BrE
/'wɪspə/ Přehrát
AmE
/'wɪspər/ Přehrát

verb - to speak very quietly, without using the vocal chords at allPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Léky a vše o nich

Jak správně přeložit do angličtiny slovo lék / léky, jak tato slova správně použít, v jakých formách se léky objevují a jaké jsou nejčastější druhy léků atd.
PRE-INTERMEDIATE

U2 - One

Words from the song ‚ONE‘ by U2
INTERMEDIATE

U2 - Beautiful Day

Words from the song ‚BEAUTIFUL DAY‘ by U2
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář