Help for English

Winter Wonderland

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with winteravalanche
avalanche - lavina
BrE
/'ævəlɑ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'ævəlæntʃ/ Přehrát

noun - a lot of snow that comes down the side of a mountain and is dangerous for people

blizzard
blizzard - sněhová bouře
BrE
/'blɪzəd/ Přehrát
AmE
/'blɪzərd/ Přehrát

noun - a snow storm

cross-country skiing
cross-country skiing - běžecké lyžování
BrE
/krɒs'kʌntri 'ski:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/krɑ:s'kʌntri 'ski:ɪŋ/ Přehrát

noun - a winter sport in which you travel over a quite flat land on skis

downhill skiing
downhill skiing - sjezdové lyžování
BrE
/ˌdaʊn'hɪl 'ski:ɪng/ Přehrát
AmE
/ˌdaʊn'hɪl 'ski:ɪng/ Přehrát

noun - a kind of winter sport in which you go down the mountain on skis

 
freeze - zmrznout, zmrazit
BrE
/'fri:z/ Přehrát
AmE
/'fri:z/ Přehrát

verb - to become frozen, to become solid because of a very low temperature

frozen
frozen - zmrzlý
BrE
/'frəʊzən/ Přehrát
AmE
/'froʊzən/ Přehrát

adjective - solid because of a very low temperature

hockey
hockey - hokej, lední hokej
BrE
/'hɒki/ Přehrát
AmE
/'hɑ:ki/ Přehrát

noun - a game for two teams played on ice where the players score by hitting a small black thing (a puck) into the opponent's goal using long wooden sticks

chairlift
chairlift - lanovka (sedačková)
BrE
/'tʃeəlɪft/ Přehrát
AmE
/'tʃerlɪft/ Přehrát

noun - a way of transporting people (esp. skiers) on a kind of chair travelling through the air fastened to a cable

Christmas
Christmas - Vánoce
BrE
/'krɪsməs/ Přehrát
AmE
/'krɪsməs/ Přehrát

noun - a holiday that is celebrated on and around the 25th of December, when people give each other presents etc.

ice
ice - led
BrE
/'aɪs/ Přehrát
AmE
/'aɪs/ Přehrát

noun - frozen water

ice rink
ice rink - ledová plocha (kluziště), kluziště (ledová plocha)
BrE
/'aɪsrɪŋk/ Přehrát
AmE
/'aɪsrɪŋk/ Přehrát

noun - a surface made of ice that is used for skating, playing hockey etc.

icicle
icicle - rampouch
BrE
/'aɪsɪkl/ Přehrát
AmE
/'aɪsɪkl/ Přehrát

noun - a pointed stick of frozen water

plough
plough - pluh
BrE
/'plaʊ/ Přehrát
AmE
/'plaʊ/ Přehrát

noun - a tool used to break up soil in the field, or clear snow from roads etc.

skate
skate - bruslit, jezdit na bruslích
BrE
/'skeɪt/ Přehrát
AmE
/'skeɪt/ Přehrát

verb - to slide over ice on special boots with metal blades fitted to them

skating
skating - bruslení
BrE
/'skeɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/'skeɪt̬ɪŋ/ Přehrát

noun - moving on ice using special boots with metal blades

ski
ski - lyžovat
BrE
/'ski:/ Přehrát
AmE
/'ski:/ Přehrát

verb - to move over snow on long narrow pieces of wood or plastic fastened to your boots

ski lift
ski lift - lyžařský vlek
BrE
/'ski:lɪft/ Přehrát
AmE
/'ski:lɪft/ Přehrát

noun - a way of transporting skiers up the hill, by pulling them up by a device fastened to a cable

sled
sled - saně, sáňky, sáně
BrE
/'sled/ Přehrát
AmE
/'sled/ Přehrát

noun - a small vehicle on which you can slide over snow down a hill

sleet
sleet - plískanice, déšť se sněhem
BrE
/'sli:t/ Přehrát
AmE
/'sli:t/ Přehrát

noun - rain and snow together

slide
slide - klouzat, klouzat se, sklouznout, sklouznout se
BrE
/'slaɪd/ Přehrát
AmE
/'slaɪd/ Přehrát

verb - to move smoothly over a surface without moving your feet or without turning wheels

slope
slope - sjezdovka
BrE
/'sləʊp/ Přehrát
AmE
/'sloʊp/ Přehrát

noun - a surface for downhill skiing

snow
snow - sníh
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

noun - frozen water in the form of a soft white material

snowboarding
snowboarding - snowboarding
BrE
/'snəʊbɔ:dɪŋ/ Přehrát
AmE
/'snoʊbɔ:rdɪŋ/ Přehrát

noun - a winter sport in which you ride down a snow-covered slope on a wide wooden or plastic board

snowdrift
snowdrift - závěj
BrE
/'snəʊdrɪft/ Přehrát
AmE
/'snoʊdrɪft/ Přehrát

noun - a large and deep heap of snow that was made by the wind

snowman
snowman - sněhulák
BrE
/'snəʊmæn/ Přehrát
AmE
/'snoʊmæn/ Přehrát

noun - a figure made of balls of snow

winter
winter - zima
BrE
/'wɪntə/ Přehrát
AmE
/'wɪnt̬ər/ Přehrát

noun - the coldest season of the year

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Winter sports (vocabulary)

Zimní sporty anglicky, ilustrace, definice, výslovnost…
UPPER-INTERMEDIATE

Winter test (Upper-Intermediate)

Krátké zimní procvičení vybraných gramatických jevů pro úroveň Upper-Intermediate.
STARTER

Winter test (Starter)

Krátké zimní procvičení vybraných jevů z gramatiky a slovní zásoby pro úroveň Starter.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Winter Wonderland 1 21020 Od vacvavr poslední příspěvek
před 10 lety