Help for English

Reward INT 18-vocab 2

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

The qualities necessary for certain jobs 
fashionable - módní
BrE
/'fæʃnəbl/ Přehrát
AmE
/'fæʃnəbl/ Přehrát

adjective - (about clothes etc.) in a popular style of the particular time

 
fit - fit, v dobré kondici
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

adjective - healthy and strong

 
flamboyant - okázalý
BrE
/flæm'bɔɪənt/ Přehrát
AmE
/flæm'bɔɪənt/ Přehrát

adjective - (of a person, gesture etc.) attracting attention by being loud etc.

 
fun - zábavný
BrE
/'fʌn/ Přehrát
AmE
/'fʌn/ Přehrát

adjective - enjoyable, entertaining or amusing

 
funny - směšný, legrační, zábavný
BrE
/'fʌni/ Přehrát
AmE
/'fʌni/ Přehrát

adjective - bringing laughter and joy

 
hard-working - pilný, pracovitý
BrE
/'hɑ:dˌwɜ:kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdˌwɜ:rkɪŋ/ Přehrát

adjective - working very much

 
imaginative - představivý, mající fantazii, mající představivost, vynalézavý
BrE
/ɪ'mædʒɪnətɪv/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪnət̬ɪv/ Přehrát

adjective - able to think of new things or ideas

 
intelligent - inteligentní
BrE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát

adjective - able to learn and understand things, smart

 
kind - laskavý, milý, vlídný
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

adjective - nice, helpful, good, gentle

 
lively - živý, čilý, bujný, plný života, plný energie, energický
BrE
/'laɪvli/ Přehrát
AmE
/'laɪvli/ Přehrát

adjective - full of life, full of energy, full of enthusiasm

 
organized - uspořádaný
BrE
/'ɔ:gənaɪzd/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rgənaɪzd/ Přehrát

adjective - (of a person) planning their own life, work etc.

 
practical - praktický
BrE
/'præktɪkl/ Přehrát
AmE
/'præktɪkl/ Přehrát

adjective - connected with something real or possible rather than imaginary and theoretical

 
reliable - spolehlivý
BrE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát
AmE
/rɪ'laɪəbl/ Přehrát

adjective - one that can be depended on or trusted

 
sensible - rozumný
BrE
/'sensɪbl/ Přehrát
AmE
/'sensɪbl/ Přehrát

adjective - reasonable, practical

 
sensitive - citlivý
BrE
/'sensɪtɪv/ Přehrát
AmE
/'sensɪt̬ɪv/ Přehrát

adjective - showing that you have feelings and emotions and that you understand other people's feelings and emotions, too

 
smart - chytrý, bystrý
BrE
/'smɑ:t/ Přehrát
AmE
/'smɑ:rt/ Přehrát

adjective - clever, intelligent, quick to understand and learn

 
sociable - společenský
BrE
/'səʊʃəbl/ Přehrát
AmE
/'soʊʃəbl/ Přehrát

adjective - friendly, enjoying spending time with other people

young
young - mladý
BrE
/'jʌŋ/ Přehrát
AmE
/'jʌŋ/ Přehrát

adjective - not old, not having lived very longPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward INT 18-vocab 1

Jobs
ALL LEVELS

Reward PRE 18-vocab

People's character
ALL LEVELS

Reward INT 20-vocab 2

More human qualities
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář