Help for English

Reward ELE 18-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

verbs 
appear - objevit se
BrE
/ə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ə'pɪr/ Přehrát

verb - to come into sight, to be seen suddenly

 
decide - rozhodnout se, rozhodnout
BrE
/dɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'saɪd/ Přehrát

verb - to make a choice, to make up your mind

 
learn - učit se, naučit se
BrE
/'lɜ:n/ Přehrát
AmE
/'lɜ:rn/ Přehrát

verb - to get some knowledge, or skill

 
live - bydlet
BrE
/'lɪv/ Přehrát
AmE
/'lɪv/ Přehrát

verb - to have your home in a particular place

 
marry - vzít si (za muže či ženu), oženit se, vdát se
BrE
/'mæri/ Přehrát
AmE
/'mæri/ Přehrát

verb - to become somebody's husband or wife

play
play - hrát, hrát si
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to do an activity in order to have fun, to take part in a sport or game

 
receive - získat, dostat, obdržet
BrE
/rɪ'si:v/ Přehrát
AmE
/rɪ'si:v/ Přehrát

verb - to get, usually without having to pay for it

 
start - začít, začínat
BrE
/'stɑ:t/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rt/ Přehrát

verb - to begin doing something

 
work - pracovat
BrE
/'wɜ:k/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rk/ Přehrát

verb - to do an activity or job, especially to earn moneyPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 18-vocab

dny v týdnu, činnosti pro volný čas
ALL LEVELS

Reward PRE 18-vocab

People's character
ALL LEVELS

Reward INT 18-vocab 2

The qualities necessary for certain jobs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář