Help for English

Reward PRE 18-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

People's character 
calm - klidný, tichý
BrE
/'kɑ:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:m/ Přehrát

adjective - quiet and peaceful

 
careful - opatrný, pečlivý
BrE
/'keəfl/ Přehrát
AmE
/'kerfl/ Přehrát

adjective - acting in a way that prevents damage or harm

 
clever - chytrý, inteligentní, bystrý
BrE
/'klevə/ Přehrát
AmE
/'klevər/ Přehrát

adjective - learning and understanding easily, intelligent, wise

 
cold - nachlazení
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

noun - a health problem the symptoms of which are sore throat, cough, runny nose, temperature and headache

 
confident - jistý, sebejistý
BrE
/'kɒnfɪdənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nfɪdənt/ Přehrát

adjective - sure about yourself, your abilities, your opinions, etc.

 
fit - fit, v dobré kondici
BrE
/'fɪt/ Přehrát
AmE
/'fɪt/ Přehrát

adjective - healthy and strong

 
funny - směšný, legrační, zábavný
BrE
/'fʌni/ Přehrát
AmE
/'fʌni/ Přehrát

adjective - bringing laughter and joy

 
imaginative - vynalézavý, nápaditý, mající fantazii, mající představivost
BrE
/ɪ'mædʒɪnətɪv/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪnət̬ɪv/ Přehrát

adjective - able to think of new things or ideas

 
intelligent - inteligentní
BrE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát
AmE
/ɪn'telɪdʒənt/ Přehrát

adjective - able to learn and understand things, smart

 
interesting - zajímavý
BrE
/'ɪntrəstɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ɪntrestɪŋ/ Přehrát

adjective - holding your attention

 
kind - laskavý, milý, vlídný
BrE
/'kaɪnd/ Přehrát
AmE
/'kaɪnd/ Přehrát

adjective - nice, helpful, good, gentle

 
lazy - líný, lenivý
BrE
/'leɪzi/ Přehrát
AmE
/'leɪzi/ Přehrát

adjective - not wanting to do any work, slow, unwilling

 
nervous - nervózní
BrE
/'nɜ:vəs/ Přehrát
AmE
/'nɜ:rvəs/ Přehrát

adjective - anxious, worried or afraid of something

 
nice - milý, hezký, sympatický
BrE
/'naɪs/ Přehrát
AmE
/'naɪs/ Přehrát

adjective - pleasant, polite

 
optimistic - optimistický
BrE
/ˌɒptɪ'mɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:ptɪ'mɪstɪk/ Přehrát

adjective - able to see the good side of everything, not losing hope; believing in a good end

 
patient - trpělivý
BrE
/'peɪʃnt/ Přehrát
AmE
/'peɪʃnt/ Přehrát

adjective - willing to wait calmly

 
pessimistic - pesimistický
BrE
/ˌpesɪ'mɪstɪk/ Přehrát
AmE
/ˌpesɪ'mɪstɪk/ Přehrát

adjective - seeing the bad side of things only, not believing in a good end

 
polite - slušný, zdvořilý, vychovaný
BrE
/pə'laɪt/ Přehrát
AmE
/pə'laɪt/ Přehrát

adjective - not rude; having good manners

 
quiet - klidný, mírný, tichý
BrE
/'kwaɪət/ Přehrát
AmE
/'kwaɪət/ Přehrát

adjective - calm, peaceful, not noisy

 
rude - nezdvořilý, hrubý (chováním), sprostý
BrE
/'ru:d/ Přehrát
AmE
/'ru:d/ Přehrát

adjective - not polite; behaving in an offending way

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

 
sensitive - citlivý
BrE
/'sensɪtɪv/ Přehrát
AmE
/'sensɪt̬ɪv/ Přehrát

adjective - showing that you have feelings and emotions and that you understand other people's feelings and emotions, too

 
serious - vážný
BrE
/'sɪəriəs/ Přehrát
AmE
/'sɪriəs/ Přehrát

adjective - not willing to smile or laugh or make jokes

 
thoughtful - ohleduplný, pozorný
BrE
/'θɔ:tfl/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tfl/ Přehrát

adjective - thinking about other people and their needs

 
tidy - uklizený, urovnaný, úhledný
BrE
/'taɪdi/ Přehrát
AmE
/'taɪdi/ Přehrát

adjective - neat, arranged in good orderPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward STA 18-vocab

dny v týdnu, činnosti pro volný čas
ALL LEVELS

Reward ELE 18-vocab

verbs
ALL LEVELS

Reward INT 18-vocab 2

The qualities necessary for certain jobs
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář