Help for English

Reward STA 18-vocab

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

dny v týdnu, činnosti pro volný čascinema
cinema - kino
BrE
/'sɪnəmə/ Přehrát
AmE
/'sɪnəmə/ Přehrát

noun, British English - a building where you go to see a film

 
Friday - pátek
BrE
/'fraɪdeɪ/ Přehrát
AmE
/'fraɪdeɪ/ Přehrát

noun - the fifth day of the week, the last working day

 
friend - kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně
BrE
/'frend/ Přehrát
AmE
/'frend/ Přehrát

noun - a person who you like and know well and who is not from your family

 
go - chodit, jezdit, jít, jet
BrE
/'gəʊ/ Přehrát
AmE
/'goʊ/ Přehrát

verb - to move from one place to another using your feet or a means of transport

 
go for a walk - jít na procházku
BrE
/ˌgəʊ fərə'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ fərə'wɔ:k/ Přehrát

verb - to walk for pleasure

go shopping
go shopping - jít na nákup
BrE
/'gəʊ'ʃɒpɪŋ/ Přehrát
AmE
/'goʊ'ʃɑ:pɪŋ/ Přehrát

verb - to go and buy the things that you need

 
go to the cinema - jít do kina
BrE
/'gəʊ tʊ ðə'sɪnəmə/ Přehrát
AmE
/'goʊ tʊ ðə'sɪnəmə/ Přehrát

verb, British English - to go see a movie

 
homework - domácí úkol, domácí úkoly
BrE
/'həʊmwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'hoʊmwɜ:rk/ Přehrát

noun - the work that students usually get at school to do at home

letter
letter - dopis
BrE
/'letə/ Přehrát
AmE
/'let̬ər/ Přehrát

noun - a message written on paper and sent to somebody in an envelope by mail

 
Monday - pondělí
BrE
/'mʌndeɪ/ Přehrát
AmE
/'mʌndeɪ/ Přehrát

noun - the first day of the week

 
music - hudba, muzika
BrE
/'mju:zɪk/ Přehrát
AmE
/'mju:zɪk/ Přehrát

noun - sounds made into a nice and pleasant patterns, creating melodies and songs etc.

newspaper
newspaper - noviny
BrE
/'nju:zpeɪpə/ Přehrát
AmE
/'nu:zpeɪpər/ Přehrát

noun - large pieces of paper printed with latest information about politics, sport, culture etc., it is often published every day

 
Saturday - sobota
BrE
/'sætədeɪ/ Přehrát
AmE
/'sæt̬ərdeɪ/ Přehrát

noun - the sixth day of the week, the beginning of the weekend

 
see - navštívit, navštěvovat
BrE
/'si:/ Přehrát
AmE
/'si:/ Přehrát

verb - to visit somebody

 
see friends - navštívit přátele
BrE
/ˌsi:'frendz/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'frendz/ Přehrát

verb - to visit people you like

 
Sunday - neděle
BrE
/'sʌndeɪ/ Přehrát
AmE
/'sʌndeɪ/ Přehrát

noun - the last day of the week, the day when people usually do not work

 
Thursday - čtvrtek
BrE
/'θɜ:zdeɪ/ Přehrát
AmE
/'θɜ:rzdeɪ/ Přehrát

noun - the fourth day of the week

 
Tuesday - úterý
BrE
/'tju:zdeɪ/ Přehrát
AmE
/'tu:zdeɪ/ Přehrát

noun - the second day of the week

TV
TV - televize
BrE
/ˌti:'vi:/ Přehrát
AmE
/ˌti:'vi:/ Přehrát

noun - a box with a glass screen, where we can watch films, series and other programmes

walk
walk - procházka
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

noun - a short trip made on foot, usually to relax and get some fresh air

walk
walk - procházet se, kráčet, jít, jít pěšky
BrE
/'wɔ:k/ Přehrát
AmE
/'wɔ:k/ Přehrát

verb - to go on foot

watch
watch - sledovat, dívat se na
BrE
/'wɒtʃ/ Přehrát
AmE
/'wɑ:tʃ/ Přehrát

verb - to look at something for a period of time

watch TV
watch TV - dívat se na televizi
BrE
/'wɒtʃˌti:'vi:/ Přehrát
AmE
/'wɑ:tʃˌti:'vi:/ Přehrát

verb - to spend some time looking at a programme or programmes on TV

 
Wednesday - středa
BrE
/'wensdeɪ/ Přehrát
AmE
/'wensdeɪ/ Přehrát

noun - the third day of the week

 
week - týden
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

noun - seven days; a period of seven days, usually Monday through Sunday

weekend
weekend - víkend
BrE
/ˌwi:'kend/ Přehrát
AmE
/'wi:kend/ Přehrát

noun - the two days (Saturday and Sunday) when people usually don't go to work

write
write - psát, napsat
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

verb - to put words on paper with a pen etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Reward ELE 18-vocab

verbs
ALL LEVELS

Reward PRE 18-vocab

People's character
ALL LEVELS

Reward STA 17-vocab

čas, denní rozvrh
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář