Help for English

Raven

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Words from the retold version of Poe's poem The Ravenbeak
beak - zobák, zoban
BrE
/'bi:k/ Přehrát
AmE
/'bi:k/ Přehrát

noun - the hard mouth of a bird

beat
beat - tlouct, bušit, bít
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit something repeatedly

 
bust - busta
BrE
/'bʌst/ Přehrát
AmE
/'bʌst/ Přehrát

noun - a statue that shows only the upper part of a person's body (chest, neck and head)

 
calm - klidný, tichý
BrE
/'kɑ:m/ Přehrát
AmE
/'kɑ:m/ Přehrát

adjective - quiet and peaceful

 
croak - krákat, zakrákat
BrE
/'krəʊk/ Přehrát
AmE
/'kroʊk/ Přehrát

verb - to make a harsh, unpleasant sound; to speak in a very harsh unpleasant voice

 
darkness - tma, temnota
BrE
/'dɑ:knəs/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rknəs/ Přehrát

noun - absence of light

demon
demon - démon
BrE
/'di:mən/ Přehrát
AmE
/'di:mən/ Přehrát

noun - a very evil ghost or spirit

devil
devil - ďábel, čert
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

 
ease - uklidnit, uvolnit, zklidnit
BrE
/'i:z/ Přehrát
AmE
/'i:z/ Přehrát

verb - to become less painful, difficult, unpleasant, serious etc.; to make something less painful, difficult etc.

 
echo - echo, ozvěna
BrE
/'ekəʊ/ Přehrát
AmE
/'ekoʊ/ Přehrát

noun - a sound that is reflected off flat surfaces, e.g. off the wall of a rock, cliff, etc.

 
explore - zkoumat, prozkoumat, probádat
BrE
/ɪk'splɔ:/ Přehrát
AmE
/ɪk'splɔ:r/ Přehrát

verb - to examine something new carefully

 
frighten - vystrašit, postrašit, vyděsit
BrE
/'fraɪtn/ Přehrát
AmE
/'fraɪtn/ Přehrát

verb - to make somebody terrified or scared

 
gently - měkce, jemně
BrE
/'dʒentli/ Přehrát
AmE
/'dʒentli/ Přehrát

adjective - in a gentle way

goddess
goddess - bohyně
BrE
/'gɒdəs/ Přehrát
AmE
/'gɑ:dəs/ Přehrát

noun - a female god

 
heal - vyléčit, léčit
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to make somebody become healthy again, to become healthy again

 
hesitate - váhat, zaváhat
BrE
/'hezəteɪt/ Přehrát
AmE
/'hezəteɪt/ Přehrát

verb - to make a short pause before you do something, esp. because you are not sure if it's a good idea

lift
lift - zvednout, vyzvednout, pozvednout, zvedat
BrE
/'lɪft/ Přehrát
AmE
/'lɪft/ Přehrát

verb - to pick something up, to put something higher

 
misery - neštěstí, bída, utrpení
BrE
/'mɪzəri/ Přehrát
AmE
/'mɪzəri/ Přehrát

noun - great poverty, unhappiness, suffering etc.

 
mystery - tajemství, záhada
BrE
/'mɪstri/ Přehrát
AmE
/'mɪstəri/ Přehrát

noun - something which is impossible or difficult to understand

 
overcome - překonat
BrE
/ˌəʊvə'kam/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'kam/ Přehrát

verb - to defeat something, to win over something

 
pain - bolest
BrE
/'peɪn/ Přehrát
AmE
/'peɪn/ Přehrát

noun - the feeling you have in a part of body that has been hurt

 
paradise - ráj
BrE
/'pærədaɪs/ Přehrát
AmE
/'pærədaɪs/ Přehrát

noun - a place where, as some people believe, good people go after they die, where everything is perfect and everybody happy

 
peer - zírat, upřeně se dívat, dívat se z blízka
BrE
/'pɪə/ Přehrát
AmE
/'pɪr/ Přehrát

verb - a to look at something closely, carefully, esp. when it is difficult to see

 
raven - krkavec
BrE
/'reɪvn/ Přehrát
AmE
/'reɪvn/ Přehrát

noun - a large black bird (Corvus corax) that croaks unpleasantly

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
sorrow - smutek, zármutek, žal
BrE
/'sɒrəʊ/ Přehrát
AmE
/'sɑ:roʊ/ Přehrát

noun - great sadness

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

statue
statue - socha
BrE
/'stætju:/ Přehrát
AmE
/'stætju:/ Přehrát

noun - an image or model of a person or animal etc, made of stone or metal etc.

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
tap - ťukat, klepat, poklepávat, poťukávat, podupávat
BrE
/'tæp/ Přehrát
AmE
/'tæp/ Přehrát

verb - to hit something lightly, usually with your fingers or feet

 
terror - hrůza, děs
BrE
/'terə/ Přehrát
AmE
/'terər/ Přehrát

noun - very great fear

 
whether - zda, jestli
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

conjunction - if

 
whisper - šeptat
BrE
/'wɪspə/ Přehrát
AmE
/'wɪspər/ Přehrát

verb - to speak very quietly, without using the vocal chords at all

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving air

 
wisdom - moudrost
BrE
/'wɪzdəm/ Přehrát
AmE
/'wɪzdəm/ Přehrát

noun - the ability to make good decisions because of your knowledge and experiencePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Edgar Allan Poe: The Raven

Děj slavné básně ‘Krkavec’ (či ‘Havran’), kterou napsal Edgar Allan Poe, převyprávěný jednoduchou angličtinou jako příběh. Text je doplněný zvukovou nahrávkou!

ADVANCED

Edgar Allan Poe: The Raven (full)

The immortal poem of E. A. Poe.

INTERMEDIATE

The Lord of the Rings Quiz: rings

Další ze seriálu o světě Pána prstenů vás prověří jak v angličtině, tak ve vašich znalostech prstenů. Zařadila jsem extra lehké otázky, ale ani ty zákeřné vás neminou! Are you ready?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Raven 2 12994 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 16 lety