Help for English

Rapture - You're Away

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovní zásoba z písně skupiny Rapture – You're Away 
apart - odděleně, zvlášť, oddělený, odloučený
BrE
/ə'pɑ:t/ Přehrát
AmE
/ə'pɑ:rt/ Přehrát

adverb - not together, separate

beat
beat - tlouct, bušit, bít
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

verb - to hit something repeatedly

 
blame - vina
BrE
/'bleɪm/ Přehrát
AmE
/'bleɪm/ Přehrát

noun - responsibility for something bad

 
blur - rozmazat, zastřít
BrE
/'blɜ:/ Přehrát
AmE
/'blɜ:r/ Přehrát

verb - to make something less clear

cloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

 
collide - srazit se, střetnout se, kolidovat
BrE
/kə'laɪd/ Přehrát
AmE
/kə'laɪd/ Přehrát

verb - to crash into something

 
dark - tmavý, temný
BrE
/'dɑ:k/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rk/ Přehrát

adjective - without light and brightness

 
each - každý
BrE
/'i:tʃ/ Přehrát
AmE
/'i:tʃ/ Přehrát

determiner - every one

 
fault - chyba, vina
BrE
/'fɔ:lt/ Přehrát
AmE
/'fɑ:lt/ Přehrát

noun - somebody's responsibility for a problem, for a mistake etc.

 
feeling - pocit
BrE
/'fi:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'fi:lɪŋ/ Přehrát

noun - a sensation, an emotion, something that you feel

 
go on - pokračovat, jít dále
BrE
/ˌgəʊ'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue something, to move further ahead

hand
hand - ruka
BrE
/'hænd/ Přehrát
AmE
/'hænd/ Přehrát

noun - it has a thumb and four fingers, you have got two of them

 
haze - opar (mlha), mlhavý opar, mlha
BrE
/'heɪz/ Přehrát
AmE
/'heɪz/ Přehrát

noun - air that is difficult to see through because of heat or smoke

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

 
hold on - počkat, vydržet, počkat chvíli
BrE
/ˌhəʊld'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌhoʊld'ɑ:n/ Přehrát

verb - to wait; to continue doing something; not to give up

 
in tune - v souladu, v harmonii
BrE
/ɪn'tju:n/ Přehrát
AmE
/ɪn'tu:n/ Přehrát

adverb - in harmony

 
look - pohled
BrE
/'lʊk/ Přehrát
AmE
/'lʊk/ Přehrát

noun - the act of looking (at somebody or something)

 
motion - pohyb
BrE
/'məʊʃən/ Přehrát
AmE
/'moʊʃən/ Přehrát

noun - movement

reach
reach - dosáhnout, sáhnout
BrE
/'ri:tʃ/ Přehrát
AmE
/'ri:tʃ/ Přehrát

verb - to move your hand to touch something, to move your hand up in order to do something

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
same - stejný, tentýž, týž
BrE
/'seɪm/ Přehrát
AmE
/'seɪm/ Přehrát

adjective - exactly like something else, not different

search
search - hledat, pátrat, prohledat, prohledávat
BrE
/'sɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃ/ Přehrát

verb - to look for something carefully

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

shadow
shadow - stín (člověka apod.)
BrE
/'ʃædəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃædoʊ/ Přehrát

noun - a dark shape that is made by an object or person etc. when it blocks out light

 
share - sdílet, podělit se, rozdělit se
BrE
/'ʃeə/ Přehrát
AmE
/'ʃer/ Přehrát

verb - to have something in common, to use one thing together with somebody else

slip
slip - uklouznout, upadnout (např. na ledu)
BrE
/'slɪp/ Přehrát
AmE
/'slɪp/ Přehrát

verb - to fall because your feet slide and you lose your balance

smile
smile - usmívat se, usmát se
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

verb - to show a happy expression on your face

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/ Přehrát
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

word
word - slovo, slovíčko
BrE
/'wɜ:d/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rd/ Přehrát

noun - one of many parts of a sentence that carries a particular meaning

 
yet - a přeci, přitom
BrE
/'jet/ Přehrát
AmE
/'jet/ Přehrát

adverb - in spite of thatPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"You're Away" by Rapture

Poslechněte si skvělou rockovou píseň „You're Away“ od skupiny Rapture, a doplňte do textu písně chybějící slova.
PRE-INTERMEDIATE

"Waiting" by Rapture

Poslechněte si další rockovou píseň od skupiny Rapture s názvem ‚Waiting‘, a doplňte do textu písně chybějící slova.
ALL LEVELS

Rapture - Waiting

Slovní zásoba z písně skupiny Rapture – ‚Waiting‘
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář