Help for English

Sleepy Kingdom - Free and Clear

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovní zásoba z písně ‚Free and Clear‘ 
broken down - rozbitý, porouchaný
BrE
/'brəʊkən'daʊn/ Přehrát
AmE
/'broʊkən'daʊn/ Přehrát

adjective - (about a machine, car etc.) not working

bush
bush - křoví, keř
BrE
/'bʊʃ/ Přehrát
AmE
/'bʊʃ/ Přehrát

noun - a plant like a small low tree

 
clear - volný, průchozí, průjezdný, vyklizený, vyčištěný
BrE
/'klɪə/ Přehrát
AmE
/'klɪr/ Přehrát

adjective - free of unnecessary things, free of things causing problems

 
crystal - křišťálový, křišťálově čistý
BrE
/'krɪstl/ Přehrát
AmE
/'krɪstl/ Přehrát

adjective - (of water) extremely clear

dead
dead - mrtvý, mrtev
BrE
/'ded/ Přehrát
AmE
/'ded/ Přehrát

adjective - not alive

 
draw - směřovat, mířit
BrE
/'drɔ:/ Přehrát
AmE
/'drɔ:/ Přehrát

verb - to move towards something

dream
dream - snít, mít sny, mít sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

verb - to see pictures in your head while you are sleeping

dry
dry - suchý
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

adjective - not wet or humid, having no water or humidity

 
empty - prázdný
BrE
/'empti/ Přehrát
AmE
/'empti/ Přehrát

adjective - having nothing inside, not full

 
free - volný, svobodný
BrE
/'fri:/ Přehrát
AmE
/'fri:/ Přehrát

adjective - able to do what you like, not bound, tied up, or imprisoned

 
guess - hádat, uhádnout, uhodnout
BrE
/'ges/ Přehrát
AmE
/'ges/ Přehrát

verb - to say what you think will surely happen, to say what would happen before it really happens

 
haze - opar (mlha), mlhavý opar, mlha
BrE
/'heɪz/ Přehrát
AmE
/'heɪz/ Přehrát

noun - air that is difficult to see through because of heat or smoke

 
let go - pustit, nechat být
BrE
/ˌlet'gəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlet'goʊ/ Přehrát

verb - to stop holding something

 
muddy - blátivý, bahnitý
BrE
/'mʌdi/ Přehrát
AmE
/'mʌdi/ Přehrát

adjective - covered in wet earth, full of wet earth

palm
palm - palma
BrE
/'pɑ:m/ Přehrát
AmE
/'pɑ:m/ Přehrát

noun - a kind of tropical tree which has large leaves at the top and no branches

 
paradise - ráj
BrE
/'pærədaɪs/ Přehrát
AmE
/'pærədaɪs/ Přehrát

noun - a place where, as some people believe, good people go after they die, where everything is perfect and everybody happy

pool
pool - louže, kaluž (např. vody, krve)
BrE
/'pu:l/ Přehrát
AmE
/'pu:l/ Přehrát

noun - a very small area of water or another liquid

rat
rat - krysa, potkan
BrE
/'ræt/ Přehrát
AmE
/'ræt/ Přehrát

noun - an animal that looks like a large mouse, it has a long tail and sharp teeth

 
set free - osvobodit, vysvobodit, pustit na svobodu
BrE
/ˌset'fri:/ Přehrát
AmE
/ˌset'fri:/ Přehrát

verb - to let something or somebody go (from prison etc.)

shack
shack - chýše, chatrč
BrE
/'ʃæk/ Přehrát
AmE
/'ʃæk/ Přehrát

noun - a very simple, small house (usually built of wood)

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/ Přehrát
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

 
tick - tikat, odtikávat
BrE
/'tɪk/ Přehrát
AmE
/'tɪk/ Přehrát

verb - (of a clock or watch) to make a short repeated sound

 
vision - vize, výhled (do budoucna)
BrE
/'vɪʒən/ Přehrát
AmE
/'vɪʒən/ Přehrát

noun - a view of the futurePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Free and Clear" by Sleepy Kingdom

Poslechněte si další písničku skupiny Sleepy Kingdom a doplňte do textu chybějící slova.
PRE-INTERMEDIATE

CLEAN vs. CLEAR

Začátečníci často zaměňují tato dvě slovíčka. To je ale chyba, protože rozhodně nejde o synonyma.

STARTER

Volný čas

Slovíčka spojená s aktivitami pro volný čas.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář