Help for English

Project 1 Unit 4 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

What's the time, please? 
at - v, na, u
BrE
/'æt/ Přehrát
AmE
/'æt/ Přehrát

preposition - a preposition used to say where or when

clock
clock - hodiny
BrE
/'klɒk/ Přehrát
AmE
/'klɑ:k/ Přehrát

noun - an instrument that tells you the time

concert
concert - koncert
BrE
/'kɒnsət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsət/ Přehrát

noun - a music performance, music played live for people

dance
dance - tančit, tancovat
BrE
/'dɑ:ns/ Přehrát
AmE
/'dæns/ Přehrát

verb - to move your body in the rhythm of music

exam
exam - zkouška
BrE
/ɪg'zæm/ Přehrát
AmE
/ɪg'zæm/ Přehrát

noun - a test that evaluates someone's skill or knowledge

 
half - půl, půlka, polovina
BrE
/'hɑ:f/ Přehrát
AmE
/'hæf/ Přehrát

noun - one of two equal parts of something

karate
karate - karate
BrE
/kə'rɑ:ti/ Přehrát
AmE
/kə'rɑ:ti/ Přehrát

noun - a fighting sport that comes from Japan in which the only weapons are hands and feet

match
match - zápas, utkání (sportovní)
BrE
/'mætʃ/ Přehrát
AmE
/'mætʃ/ Přehrát

noun - A sport event, e.g. in tennis or football

 
o'clock - hodin (při udání času)
BrE
/ə'klɒk/ Přehrát
AmE
/ə'klɑ:k/ Přehrát

noun - the word indicating time when you tell someone what the time is

 
on - na
BrE
/'ɒn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:n/ Přehrát

preposition - a preposition that expresses that something is in contact with the surface of something, attached to something, in contact with something, lying on something etc.

party
party - večírek, párty
BrE
/'pɑ:ti/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rt̬i/ Přehrát

noun - an occasion where people come to have fun, eat, and drink and sometimes dance

 
past - po (při určování času)
BrE
/'pɑ:st/ Přehrát
AmE
/'pæst/ Přehrát

preposition - after

piano
piano - piano, pianino
BrE
/pi'ænəʊ/ Přehrát
AmE
/pi'ænoʊ/ Přehrát

noun - a large musical instrument that is played by pressing black and white keys, the strings are in arranged vertically in a wooden case

 
play - hrát na (nástroj)
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to produce music using an instrument

 
pop - limonáda, sodovka (ochucená), nealko (šumivé)
BrE
/'pɒp/ Přehrát
AmE
/'pɑ:p/ Přehrát

noun, American English - a sweet drink with bubbles

 
quarter - čtvrt, čtvrtka, čtvrtina
BrE
/'kwɔ:tə/ Přehrát
AmE
/'kwɔ:t̬ər/ Přehrát

noun - one of four equal parts of something

to
to - do (čeho), k (čemu)
BrE
/'tʊ/ Přehrát
AmE
/'tʊ/ Přehrát

preposition - in the direction of, towards, forPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 4 Unit 1 A

Work experience
ALL LEVELS

Project 1 Unit 4 Project

Your project
PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 1 Unit 4 A 1 5370 Od viktortryzna poslední příspěvek
před 12 lety