Help for English

Project 4 Unit 1 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Work experience 
customer - zákazník
BrE
/'kʌstəmə/ Přehrát
AmE
/'kʌstəmər/ Přehrát

noun - a person who goes to a shop to buy things

factory
factory - továrna, závod (výrobní)
BrE
/'fæktəri/ Přehrát
AmE
/'fæktəri/ Přehrát

noun - a large building where things are produced

 
fitness centre - fitness centrum
BrE
/'fɪtnəs sentə/ Přehrát
AmE
/'fɪtnəs sent̬ər/ Přehrát

noun - a place where you go to work out and train your body

 
however - nicméně, avšak, však, ale
BrE
/ˌhaʊ'evə/ Přehrát
AmE
/ˌhaʊ'evər/ Přehrát

adverb, formal - but, although

 
period - vyučovací hodina
BrE
/'pɪəriəd/ Přehrát
AmE
/'pɪriəd/ Přehrát

noun - a school lesson, esp. the time when a lesson takes place

photocopier
photocopier - kopírka, fotokopírka
BrE
/'fəʊtəʊˌkɒpɪə/ Přehrát
AmE
/'foʊtoʊˌkɑ:piər/ Přehrát

noun - a machine that can make copies of printed materials

 
prefer - dávat přednost, preferovat, upřednostňovat
BrE
/prɪ'fɜ:/ Přehrát
AmE
/prɪ'fɜ:r/ Přehrát

verb - to like something better than something else

science
science - věda, přírodní věda
BrE
/'saɪəns/ Přehrát
AmE
/'saɪəns/ Přehrát

noun - a kind of study of natural laws etc, e.g. physics, biology etc.

 
serve - podávat (jídlo)
BrE
/'sɜ:v/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rv/ Přehrát

verb - to put food on the table, to give food to somebody

shelf
shelf - police, polička
BrE
/'ʃelf/ Přehrát
AmE
/'ʃelf/ Přehrát

noun - a wooden board fastened to the wall, you can put books, decorative objects, etc. on it

shower
shower - sprcha, sprchový kout
BrE
/'ʃaʊə/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊər/ Přehrát

noun - a piece of equipment which produces a spray of water to wash your body, it can also be a small room or a part of a room where you wash

 
till - do té doby, do
BrE
/'tɪl/ Přehrát
AmE
/'tɪl/ Přehrát

preposition - until, up to the time

 
unusual - neobyčejný, nezvyklý, zvláštní
BrE
/ʌn'ju:ʒʊəl/ Přehrát
AmE
/ʌn'ju:ʒʊəl/ Přehrát

adjective - not common or ordinaryPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 1 Unit 4 A

What's the time, please?
ALL LEVELS

Project 1 Unit 4 Project

Your project
ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 A

Get fit
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 4 Unit 1 A 0 7835