Help for English

Project 2 Unit 6 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Films and thingsactor
actor - herec
BrE
/'æktə/ Přehrát
AmE
/'æktər/ Přehrát

noun - a person whose job is to appear in a film or theatre

actress
actress - herečka
BrE
/'æktrəs/ Přehrát
AmE
/'æktrəs/ Přehrát

noun - a woman whose job is to appear in a film or in theatre

 
always - vždy, vždycky, stále, pořád
BrE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát
AmE
/'ɔ:lweɪz/ Přehrát

adverb - anytime, all the time

article
article - článek
BrE
/'ɑ:tɪkl/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rt̬ɪkl/ Přehrát

noun - a piece of text in a newspaper or magazine

 
at the moment - právě teď
BrE
/'ætðə'məʊmənt/ Přehrát
AmE
/'ætðə'moʊmənt/ Přehrát

adverb - right now

cartoon
cartoon - kreslená groteska, kreslený film
BrE
/ˌkɑ:'tu:n/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:r'tu:n/ Přehrát

noun - a funny animated film

 
comedy - komedie
BrE
/'kɒmədi/ Přehrát
AmE
/'kɑ:mədi/ Přehrát

noun - a type of film that makes people laugh

concert
concert - koncert
BrE
/'kɒnsət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsət/ Přehrát

noun - a music performance, music played live for people

 
entertainment - zábava
BrE
/ˌentə'teɪnmənt/ Přehrát
AmE
/ˌent̬ər'teɪnmənt/ Přehrát

noun - things that interest people, e.g. music, films, theatres etc.

 
fun - zábava, legrace
BrE
/'fʌn/ Přehrát
AmE
/'fʌn/ Přehrát

noun - amusement, an activity that brings joy and laughter

 
funny - směšný, legrační, zábavný
BrE
/'fʌni/ Přehrát
AmE
/'fʌni/ Přehrát

adjective - bringing laughter and joy

library
library - knihovna (budova nebo místnost)
BrE
/'laɪbrəri/ Přehrát
AmE
/'laɪbrəri/ Přehrát

noun - a building or a room where you can read a book or borrow it

 
news - zpráva, novinka, zprávy, novinky
BrE
/'nju:z/ Přehrát
AmE
/'nu:z/ Přehrát

noun - new information

 
normally - normálně, běžně, obvykle
BrE
/'nɔ:məli/ Přehrát
AmE
/'nɔ:rməli/ Přehrát

adverb - usually

 
often - často
BrE
/'ɒfn/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fn/ Přehrát

adverb - many times, reperatedly, in short intervals

 
pantomime - dětská vánoční hra
BrE
/'pæntəmaɪm/ Přehrát
AmE
/'pæntəmaɪm/ Přehrát

noun - a kind of play for children with singing and dancing performed at Christmas

play
play - hrát, hrát si
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to do an activity in order to have fun, to take part in a sport or game

 
quiz show - televizní soutěž, soutěž (televizní)
BrE
/'kwɪzˌʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'kwɪzˌʃoʊ/ Přehrát

noun - a TV programme where a participant is asked questions and get points or money for answering correctly

 
soap opera - telenovela
BrE
/'səʊpˌɒpərə/ Přehrát
AmE
/'soʊpˌɑ:pərə/ Přehrát

noun - a television serial with many episodes that shows the life of a group of people, it is usually very emotional and far-fetched

 
sometimes - někdy, občas
BrE
/'sʌmtaɪmz/ Přehrát
AmE
Přehrát

adverb - not often, ocassionally, now and then

 
star - hvězda (osobnost)
BrE
/'stɑ:/ Přehrát
AmE
/'stɑ:r/ Přehrát

noun - a very famous person, e.g. an actor, singer etc.

 
stay up late - být dlouho vzhůru, ponocovat
BrE
/'steɪˌʌp'leɪt/ Přehrát
AmE
/'steɪˌʌp'leɪt/ Přehrát

verb - to go to bed very late at night

 
story - příběh, vyprávění
BrE
/'stɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'stɔ:ri/ Přehrát

noun - a description of a sequence of events either real or imaginary

theatre
theatre - divadlo
BrE
/'θɪətə/ Přehrát
AmE
/'θɪət̬ər/ Přehrát

noun - a building where you see a play or a show

 
usually - obvykle, obyčejně
BrE
/'ju:ʒəli/ Přehrát
AmE
/'ju:ʒəwəli/ Přehrát

adverb - regularly, normally

 
video - video
BrE
/'vɪdɪəʊ/ Přehrát
AmE
/'vɪdioʊ/ Přehrát

noun - a machine that can play films on a cassette

village
village - vesnice, ves
BrE
/'vɪlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'vɪlɪdʒ/ Přehrát

noun - a place where people live smaller than a town, it usually has very few houses and almost no facilitiesPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 2 Unit 6 Project

Your Project
PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 2 Unit 2 A

We are animals, too
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Project 2 Unit 6 A 0 3971