Help for English

Project 4 Unit 3 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Iceman 
accident - nehoda, neštěstí, náhoda
BrE
/'æksɪdənt/ Přehrát
AmE
/'æksɪdənt/ Přehrát

noun - something unpleasant that happens by chance (not planned)

 
Alps - Alpy
BrE
/'ælps/ Přehrát
AmE
/'ælps/ Přehrát

noun - mounting system in South-Central Europe

archaeologist
archaeologist - archeolog
BrE
/ˌɑ:kɪ'ɒlɒdʒɪst/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:rkɪ'ɑ:lədʒɪst/ Přehrát

noun - a person who studies ancient things buried in the ground

arrow
arrow - šíp
BrE
/'ærəʊ/ Přehrát
AmE
/'æroʊ/ Přehrát

noun - a long sharp object shot from a bow

axe
axe - sekyra
BrE
/'æks/ Přehrát
AmE
/'æks/ Přehrát

noun - a tool consisting of a heavy blade on a short wooden handle, it is used for cutting wood etc.

bow
bow - luk
BrE
/'bəʊ/ Přehrát
AmE
/'boʊ/ Přehrát

noun - a weapon made by a piece of wood and a string that is used for shooting arrows

climber
climber - horolezec
BrE
/'klaɪmə/ Přehrát
AmE
/'klaɪmər/ Přehrát

noun - a person who climbs mountains

copper
copper - měď
BrE
/'kɒpə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:pər/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 29) a soft reddish yellow metal

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

 
Egypt - Egypt
BrE
/'i:dʒɪpt/ Přehrát
AmE
/'i:dʒɪpt/ Přehrát

noun - the country in the north of Africa where you can find the pyramids

 
fall asleep - usnout
BrE
/ˌfɔ:l ə'sli:p/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l ə'sli:p/ Přehrát

verb - to start sleeping

 
freeze - zmrznout, zmrazit, mrznout, mrazit
BrE
/'fri:z/ Přehrát
AmE
/'fri:z/ Přehrát

verb - to become frozen, to become solid because of a very low temperature

 
freeze to death - umrznout
BrE
/ˌfri:z tʊ'deθ/ Přehrát
AmE
/ˌfri:z tʊ'deθ/ Přehrát

verb - to die because of a very low temperature

goat
goat - koza
BrE
/'gəʊt/ Přehrát
AmE
/'goʊt/ Přehrát

noun - a farm animal, usually white or grey, which gives milk, it has got two horns and lives in mountain areas

 
interviewer - tazatel, dotazovatel
BrE
/'ɪntəˌvju:ə/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬ərˌvju:ər/ Přehrát

noun - a person who asks questions at an interview

kill
kill - zabít
BrE
/'kɪl/ Přehrát
AmE
/'kɪl/ Přehrát

verb - to end somebody's life

knife
knife - nůž
BrE
/'naɪf/ Přehrát
AmE
/'naɪf/ Přehrát

noun - a sharp metal object which you can use for cutting things

leather
leather - kůže
BrE
/'leðə/ Přehrát
AmE
/'leðər/ Přehrát

noun - a material that is used for making shoes, jackets, bags etc.

path
path - pěšina, cestička, cesta
BrE
/'pɑ:θ/ Přehrát
AmE
/'pæθ/ Přehrát

noun - a track for walking along

snow
snow - sníh
BrE
/'snəʊ/ Přehrát
AmE
/'snoʊ/ Přehrát

noun - frozen water in the form of a soft white material

 
sophisticated - na úrovni, sofistikovaný, propracovaný
BrE
/sə'fɪstɪˌkeɪtɪd/ Přehrát
AmE
/sə'fɪstɪˌkeɪt̬ɪd/ Přehrát

adjective - of a certain intellectual level; experienced; advanced

 
Stone Age - doba kamenná
BrE
/'stəʊnˌeɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'stoʊnˌeɪdʒ/ Přehrát

noun - the period in history when people made tools etc. from stone

study
study - učit se, studovat
BrE
/'stʌdi/ Přehrát
AmE
/'stʌdi/ Přehrát

verb - to learn actively; to try to learn something

 
surprised - překvapený
BrE
/sə'praɪzd/ Přehrát
AmE
/sər'praɪzd/ Přehrát

adjective - happy (or unhappy) because something which you didn't expect happened

 
thousand - tisíc
BrE
/'θaʊzənd/ Přehrát
AmE
/'θaʊzənd/ Přehrát

determiner - 1,000

tool
tool - nástroj, nářadí
BrE
/'tu:l/ Přehrát
AmE
/'tu:l/ Přehrát

noun - an instrument that is used to do something, e.g. a hammer, screwdriver etc.

tourist
tourist - turista
BrE
/'tʊrɪst/ Přehrát
AmE
/'tʊrɪst/ Přehrát

noun - a person who is on a holiday, usually in a foreign country

waterproof
waterproof - vodotěsný, nepromokavý
BrE
/'wɔ:təpru:f/ Přehrát
AmE
/'wɔ:t̬ərpru:f/ Přehrát

adjective - resistant to water, not allowing it to go through

 
weather - počasí
BrE
/'weðə/ Přehrát
AmE
/'weðər/ Přehrát

noun - the condition of wind, rain, sunshine, snow etc. at a certain time at a certain place

wooden
wooden - dřevěný
BrE
/'wʊdn/ Přehrát
AmE
/'wʊdn/ Přehrát

adjective - made of the material that is made from tree trunksPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Project 3 Unit 4 A-B

Time and Places; Kids
PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 A

Get fit
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář