Help for English

Project 4 Unit 4 D - Body parts

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Body partsankle
ankle - kotník
BrE
/'æŋkl/ Přehrát
AmE
/'æŋkl/ Přehrát

noun - the part of the body where the foot is connected to the leg

arm
arm - paže
BrE
/'ɑ:m/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rm/ Přehrát

noun - the body part connecting your shoulder to your hand, you have two of them

bottom
bottom - zadek, zadnice
BrE
/'bɒtəm/ Přehrát
AmE
/'bɑ:t̬əm/ Přehrát

noun - the part of your body on which you sit

calf
calf - lýtko
BrE
/'kɑ:f/ Přehrát
AmE
/'kæf/ Přehrát

noun - the soft part at the back of your leg below your knee

ear
ear - ucho
BrE
/'ɪə/ Přehrát
AmE
/'ɪr/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body which are used for hearing

 
elbow - loket
BrE
/'elbəʊ/ Přehrát
AmE
/'elboʊ/ Přehrát

noun - the part of the body where the arm can bend in the middle

eye
eye - oko
BrE
/'aɪ/ Přehrát
AmE
/'aɪ/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body which is used for seeing

finger
finger - prst (na ruce)
BrE
/'fɪŋgə/ Přehrát
AmE
/'fɪŋgər/ Přehrát

noun - one of the five parts on each hand, you usually use it to touch something etc.

foot
foot - noha (chodidlo)
BrE
/'fʊt/ Přehrát
AmE
/'fʊt/ Přehrát

noun - the part of the leg that we use to walk on

forehead
forehead - čelo
BrE
/'fɔ:hed/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rhed/ Přehrát

noun - the part of the face that is above the eyes

hair
hair - vlasy
BrE
/'heə/ Přehrát
AmE
/'her/ Přehrát

noun - it is black or brown or blond, it grows on your head

hand
hand - ruka
BrE
/'hænd/ Přehrát
AmE
/'hænd/ Přehrát

noun - it has a thumb and four fingers, you have got two of them

head
head - hlava
BrE
/'hed/ Přehrát
AmE
/'hed/ Přehrát

noun - the part of the body that has eyes, ears, mouth etc.

heel
heel - pata
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

noun - the back part of a foot

chest
chest - hrudník, hruď
BrE
/'tʃest/ Přehrát
AmE
/'tʃest/ Přehrát

noun - the front of your body between your arms

knee
knee - koleno
BrE
/'ni:/ Přehrát
AmE
/'ni:/ Přehrát

noun - the part of the leg in which it bends in the middle

leg
leg - noha (dolní končetina)
BrE
/'leg/ Přehrát
AmE
/'leg/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body that we walk on, it has a knee in the middle and a foot at the end

lips
lips - rty
BrE
/'lɪps/ Přehrát
AmE
/'lɪps/ Přehrát

noun - the soft parts on the outside of the mouth

mouth
mouth - ústa, pusa
BrE
/'maʊθ/ Přehrát
AmE
/'maʊθ/ Přehrát

noun - it is on your face, you put food in it when you eat, there are teeth and a tongue in it

neck
neck - krk
BrE
/'nek/ Přehrát
AmE
/'nek/ Přehrát

noun - the part of the body that connects your head to your body

nose
nose - nos
BrE
/'nəʊz/ Přehrát
AmE
/'noʊz/ Přehrát

noun - the part of the body that is above your mouth between your eyes, you breathe and smell through it

shoulder
shoulder - rameno
BrE
/'ʃəʊldə/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊldər/ Přehrát

noun - one of the two parts of the body that connects your arm to your body

stomach
stomach - břicho
BrE
/'stʌmək/ Přehrát
AmE
/'stʌmək/ Přehrát

noun - belly

teeth
teeth - zuby
BrE
/'ti:θ/ Přehrát
AmE
/'ti:θ/ Přehrát

noun - they are white and they are in your mouth, you use them to chew food

thigh
thigh - stehno
BrE
/'θaɪ/ Přehrát
AmE
/'θaɪ/ Přehrát

noun - the part of the leg above the knee

thumb
thumb - palec (ruky)
BrE
/'θʌm/ Přehrát
AmE
/'θʌm/ Přehrát

noun - the short finger at the side of each hand

toe
toe - prst (na noze)
BrE
/'təʊ/ Přehrát
AmE
/'toʊ/ Přehrát

noun - one of the five parts at the end of each foot

tongue
tongue - jazyk (v ústech)
BrE
/'tʌŋ/ Přehrát
AmE
/'tʌŋ/ Přehrát

noun - the part of the body that you use to taste food, it is in your mouth and moves when you speak

wrist
wrist - zápěstí
BrE
/'rɪst/ Přehrát
AmE
/'rɪst/ Přehrát

noun - the part of the body where the hand joins the armPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Body Parts as Verbs

Poznáte, které části těla se hodí do vět ve významu sloves?

ELEMENTARY

Základní slovní zásoba - části těla

Základní slovní zásoba spojená s částmi těla a upozornění na časté chyby.

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 D

At the doctor's
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář