Help for English

Test: Body Parts as Verbs

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 30.01.2020

Poznáte, které části těla se hodí do vět ve významu sloves?  1. Sorry, I can't ________ the idea of going back in there.

  2. Steve, can you ________ me the file that is on Susan's desk?

  3. Our boss has been ________ me suspiciously the whole morning. What's wrong?

  4. If you keep ________ in like that, I will never be able to explain it.

  5. When she walked in, every single man in the room ________ her up.

  6. Will you ever be able to ________ into the garage, dear?

  7. Sorry guys, look at the time. I need to ________ home.

  8. I do hope you can ________ the shipping fees. We may not sign the contract otherwise.

  9. He is yet another board member who ________ criminal charges.

  10. Jim ________ Steve in the ribs and he laughed nervously.

Tento test je součástí výukového programu EnglishMe, který nabízí 5 800 testových otázek a mnoho dalších výhod.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Body Parts as Verbs

Víte, že některé části těla se dají použít jako slovesa?

UPPER-INTERMEDIATE

Body idioms (2)

Dnes nabízíme další várku idiomů, které obsahují části těla.

STARTER

Části těla

Slovíčka označující části těla od krku dolů.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář