Help for English

Základní slovní zásoba - části těla

ELEMENTARY Vydáno dne 08.12.2021

Základní slovní zásoba spojená s částmi těla a upozornění na časté chyby.Části těla

Pro tělo máme slovíčko body/‘bɒdi/. Spojení 'části těla’ pak překládáme parts of the body.

 • head/'hed/ – hlava
 • body/'bɒdi/ – tělo
 • skin/'skɪn/ – kůže, pokožka
 • arm/'ɑ:m/ – paže, ruka (od ramene po zápěstí)
 • leg/'leg/ – noha (od pasu po kotník)

She put her head on the pillow and fell asleep. TTT *1
If you use our cream, your skin will be very soft. TTT *2
I broke my right arm in July and couldn't write for two months. TTT *3
I hit my leg against the coffee table. It really hurt. TTT *4  

head (hlava)

 • hair/'heə/ – vlasy (nepočitatelné, proto ne hairs)
 • face/'feɪs/ – obličej
 • ear/'ɪə/ – ucho
 • eye/'aɪ/ – oko
 • nose/'nəʊz/ – nos
 • mouth/'maʊθ/ – ústa
 • lip/'lɪp/ – ret
 • tooth/'tu:θ/ – zub (mn.č. teeth/'ti:θ/)
 • tongue/'tʌŋ/ – jazyk
 • chin/'tʃɪn/ – brada
 • forehead/'fɔ:hed/ – čelo

She kissed her son on his forehead. TTT *5
Your hair looks amazing. What shampoo are you using? TTT *6
I always protect my eyes with sunglasses in the summer. TTT *7
What do you clean your ears with? TTT *8
Please blow your nose. Here's a tissue. TTT *9  

body (tělo)

 • shoulder/'ʃəʊldə­/ – rameno
 • neck/'nek/ – krk
 • back/'bæk/ – záda
 • chest/'tʃest/ – hrudník
 • stomach/'stʌmək­/ – břicho (pozor na výslovnost)
 • waist/'weɪst/ – pas
 • hip/'hɪp/ – bok

He put the bag over his left shoulder and started running. TTT *10
My mother put her hands on her hips and watched me clean the floor. TTT *11
Mike was lying on his back, looking at the stars. TTT *12
Andrew put his long scarf around his neck. It was a cold morning. TTT *13
The doctor touched Emma's stomach and told her to stop breathing. TTT *14  

arm (paže, ruka, horní končetina)

 • hand/'hænd/ – ruka (konec paže)
 • finger/'fɪŋgə/ – prst ruky
 • thumb/'θʌm/ – palec ruky (pozor na výslovnost)
 • nail/'neɪl/ – nehet
 • wrist/'rɪst/ – zápěstí
 • elbow/'elbəʊ/ – loket

When they met, she wanted to kiss him, but he only wanted to shake hands. TTT *15
You have a very thin wrist. The watch won't fit. TTT *16
Grace was carrying a big box, so she used her elbow to open the door. TTT *17
The baby was holding my thumb, smiling at me. TTT *18
I wanted to paint my nails green, but my mum said no. TTT *19  

leg (noha, dolní končetina)

 • foot/'fʊt/ – chodidlo (mn.č. feet /fi:t/ )
 • knee/'ni:/ – koleno (pozor na výslovnost)
 • ankle/'æŋkl/ – kotník
 • toe/'təʊ/ – prst u nohy

I want to sit down. I've been on my feet all day. TTT *20
Felix went down on his knee and asked her to marry him. TTT *21
I hurt my right ankle again when I was playing tennis. – You should be more careful next time. TTT *22  

Pozor na končetiny a prsty

ruka:

Slovíčko arm/'ɑ:m/ popisuje celou ruku jako končetinu, tedy paži. Slovíčko hand/'hænd/ označuje pouze konec paže, tedy ruku s dlaní a prsty.

Prst u ruky je finger/'fɪŋgə/. Vedle toho je ovšem palec, což je thumb/'θʌm/.

noha:

Slovo leg/'leg/ označuje celou nohu jako končetinu (od pasu po kotník). Vedle toho máme foot/'fʊt/, což je pouze chodidlo (od kotníku dolů).

Prst u nohy je toe/'təʊ/. Pokud byste chtěli odlišit palec u nohy, můžete použít spojení big toe/'bɪg təʊ/.

Pozor na množné číslo a výslovnost

Slovíčka tooth a foot mají nepravidelné množné číslo. Pozor si dejte i na výslovnost slova foot:

 • tooth/'tu:θ/ – zub (j.č.) – čteme dlouze
 • teeth/'ti:θ/ – zuby (mn.č.) – čteme dlouze
 • foot/'fʊt/ – chodidlo (j.č.) – čteme krátce!
 • feet /fi:t/  – chodidla (mn.č.) – čteme dlouze

Když jsme u výslovnosti, dejte si pozor na knee/'ni:/ (koleno), kde nevyslovujeme počáteční k, a thumb/'θʌm/ (palec u ruky), kde nevyslovujeme koncové b.

Velice často se chybuje i při vyslovování slova stomach/'stʌmək­/ (břicho). Možná také překvapí, že toto slovo označuje břicho i žaludek. Více se dočtete v článku Jak přeložit: břicho, bříško, pupek.

Přivlastňovací zájmena

Jak jste si možná všimli v příkladových větách, na rozdíl od češtiny se v angličtině části těla většinou pojí s přivlastňovacími zájmeny:

She washed her hair. TTT *23
There is something on your head. TTT *24
My leg hurts. TTT *25
The little boy put the toy in his mouth. TTT *26
He was lying on his back with his hands behind his head. TTT *27  

Překlad:
 1. Dala hlavu na polštář a usnula.
 2. Pokud použijete náš krém, vaše pokožka bude velice jemná.
 3. V červenci jsem si zlomil pravou ruku a nemohl jsem dva měsíce psát.
 4. Praštil jsem se do nohy o konferenční stolek. Opravdu to bolelo.
 5. Políbila svého syna na čelo.
 6. Tvoje vlasy vypadají skvěle. Jaký používáš šampón?
 7. Vždy si v létě chráním oči slunečními brýlemi.
 8. Čím si čistíš uši?
 9. Prosím vysmrkej se. Tady je kapesník.
 10. Dal si tašku přes levé rameno a rozběhl se.
 11. Máma si dala ruce v bok a sledovala mě, jak tu podlahu čistím.
 12. Mike ležel na zádech a sledoval hvězdy.
 13. Andrew si omotal svou dlouhou šálu kolem krku. Bylo chladné ráno.
 14. Lékař sáhnul Emmě na břicho a řekl jí, aby nedýchala.
 15. Když se potkali, chtěla ho políbit, ale on si chtěl jen potřást rukou.
 16. Máš velice úzké zápěstí. Ty hodinky ti nebudou.
 17. Grace nesla velkou krabici, tak k otevření dveří použila loket.
 18. Miminko mě drželo za palec a usmívalo se na mě.
 19. Chtěla jsem si nalakovat nehty na zeleno, ale máma mi to zakázala.
 20. Chci si sednout. Jsem celý den na nohou.
 21. Felix si kleknul a zeptal se jí, jestli si ho vezme.
 22. Zase jsem si poranil pravý kotník, když jsem hrál tenis. – Příště by sis měl dát větší pozor.
 23. Umyla si vlasy.
 24. Máš něco na hlavě.
 25. Bolí mě noha.
 26. Chlapeček si tu hračku dal do pusy.
 27. Ležel na zádech s rukama za hlavou.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: části těla

Procvičte si na deseti otázkách znalosti základních částí těla.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Body Parts as Verbs

Poznáte, které části těla se hodí do vět ve významu sloves?

UPPER-INTERMEDIATE

Body Parts as Verbs

Víte, že některé části těla se dají použít jako slovesa?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář