Help for English

Project 4 Unit 5 A

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Find the Real Youblow
blow - foukat, vanout, dout, vát, fičet
BrE
/'bləʊ/ Přehrát
AmE
/'bloʊ/ Přehrát

verb - (of air) to move

 
careful - opatrný, pečlivý
BrE
/'keəfl/ Přehrát
AmE
/'kerfl/ Přehrát

adjective - acting in a way that prevents damage or harm

 
careless - nedbalý, neopatrný
BrE
/'keələs/ Přehrát
AmE
/'kerləs/ Přehrát

adjective - acting without thinking very much about the consequences

crossroads
crossroads - křižovatka, rozcestí
BrE
/'krɒsrəʊdz/ Přehrát
AmE
/'krɑ:sroʊdz/ Přehrát

noun - a place where two roads cross each other

 
discover - objevit
BrE
/dɪs'kʌvə/ Přehrát
AmE
/dɪs'kʌvər/ Přehrát

verb - to find or see something that nobody has seen or even known of before you

 
friendly - přátelský, vlídný
BrE
/'frendli/ Přehrát
AmE
/'frendli/ Přehrát

adjective - behaving like a friend, kind, open

 
imagination - představivost, fantazie
BrE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the ability to form pictures in your mind, the ability to get new and original ideas

 
narrow - úzký
BrE
/'nærəʊ/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - not wide

 
optimist - optimista
BrE
/'ɒptɪmɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:ptəmɪst/ Přehrát

noun - a person who is able to see the good side of everything

 
personality - osobnost
BrE
/ˌpɜ:sə'næləti/ Přehrát
AmE
/ˌpɜ:rsə'nælət̬i/ Přehrát

noun - the different aspects of a person's character that makes him/her different from other people

 
pessimist - pesimista
BrE
/'pesəmɪst/ Přehrát
AmE
/'pesəmɪst/ Přehrát

noun - a person who can only see the bad side of everything

 
quiz - kvíz
BrE
/'kwɪz/ Přehrát
AmE
/'kwɪz/ Přehrát

noun - a competition or game in which the participants must answer questions

racquet
racquet - raketa (tenisová apod.)
BrE
/'rækɪt/ Přehrát
AmE
/'rækɪt/ Přehrát

noun - a piece of sports equipment that is used in tennis etc. to hit the ball

 
realist - realista
BrE
/'rɪəlɪst/ Přehrát
AmE
/'rɪəlɪst/ Přehrát

noun - a person who can see things as they really are

 
unfriendly - nepřátelský, nevlídný, nelaskavý, nepřívětivý
BrE
/ʌn'frendli/ Přehrát
AmE
/ʌn'frendli/ Přehrát

adjective - not behaving in a nice way towards somebody

 
wide - široký
BrE
/'waɪd/ Přehrát
AmE
/'waɪd/ Přehrát

adjective - broad, large from side to side; not narrow

wind
wind - vítr
BrE
/'wɪnd/ Přehrát
AmE
/'wɪnd/ Přehrát

noun - moving airPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Slova začínající na PRO-

Vyslovujete správně slovíčka PROJECT, PROBLEM, PROFIT, PROSPECT apod.?

ALL LEVELS

Project 4 Unit 4 A

Get fit
ALL LEVELS

Project 4 Unit 5 C

The Light
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář