Help for English

Animals - Reptiles

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Snakes, lizards, frogs, amphibians and other creaturesalligator
alligator - aligátor
BrE
/'ælɪgeɪtə/ Přehrát
AmE
/'ælɪgeɪtər/ Přehrát

noun - a large reptile similar to a crocodile, originally from the Americas and China, it has a shorter and broader head than a crocodile

boa
boa - hroznýš, hroznýš královský, škrtič
BrE
/'bəʊə/ Přehrát
AmE
/'boʊə/ Přehrát

noun - a large snake that can kill an animal by squeezing it powerfully

cobra
cobra - kobra
BrE
/'kəʊbrə/ Přehrát
AmE
/'koʊbrə/ Přehrát

noun - a poisonous snake from Africa or Southeast Asia, it can spread the skin at the back of its neck

crocodile
crocodile - krokodýl
BrE
/'krɒkədaɪl/ Přehrát
AmE
/'krɑ:kədaɪl/ Přehrát

noun - a big green or brown reptile with a big mouth with sharp teeth, a long tail, it lives in rivers and lakes, it looks like an alligator

dinosaur
dinosaur - dinosaurus
BrE
/'daɪnəsɔ:/ Přehrát
AmE
/'daɪnəsɔ:r/ Přehrát

noun - a large reptilian creature that lived on the planet millions of years ago

frog
frog - žába
BrE
/'frɒg/ Přehrát
AmE
/'frɑ:g/ Přehrát

noun - a small green or brown animal that lives in water or near water

chameleon
chameleon - chameleón
BrE
/kæ'mi:liən/ Přehrát
AmE
/kæ'mi:liən/ Přehrát

noun - a small reptile that changes the colour of its skin, it has got a long tongue

iguana
iguana - leguán
BrE
/ɪ'gwɑ:nə/ Přehrát
AmE
/ɪ'gwɑ:nə/ Přehrát

noun - a large American lizard, it is grayish green

lizard
lizard - ještěrka
BrE
/'lɪzəd/ Přehrát
AmE
/'lɪzərd/ Přehrát

noun - a small reptile with a long tail

rattlesnake
rattlesnake - chřestýš
BrE
/'rætlsneɪk/ Přehrát
AmE
/'ræt̬lsneɪk/ Přehrát

noun - a kind of snake that makes a noise with its tail

salamander
salamander - mlok, salamandr
BrE
/ˌsælə'mændə/ Přehrát
AmE
/ˌsælə'mændər/ Přehrát

noun - a small creature with a soft body that lives both in water and on land, it looks like a lizard

snake
snake - had
BrE
/'sneɪk/ Přehrát
AmE
/'sneɪk/ Přehrát

noun - a reptile with a long body and no legs

toad
toad - ropucha
BrE
/'təʊd/ Přehrát
AmE
/'toʊd/ Přehrát

noun - a large kind of frog

tortoise
tortoise - želva (většinou suchozemská)
BrE
/'tɔ:təs/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rtəs/ Přehrát

noun - an animal with short legs, a hard shell on its back and a head that can hide in the shell, it usually lives on land

turtle
turtle - želva (vodní)
BrE
/'tɜ:tl/ Přehrát
AmE
/'tɜ:rt̬l/ Přehrát

noun - an animal that usually lives in water, has a large hard shell on its back and short legsPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Animals - Water animals

Fish and other creatures that live under water
UPPER-INTERMEDIATE

Názvy zvířat a členy

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?

UPPER-INTERMEDIATE

Animal idioms (test 1)

Otestujte si své znalosti idiomů obsahujících zvířata.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Animals - Reptiles 0 32962