Help for English

Sleepy Kingdom - Hard to Believe

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně „Hard to Believe“ skupiny Sleepy Kingdom 
beg - žebrat, žadonit
BrE
/'beg/ Přehrát
AmE
/'beg/ Přehrát

verb - to ask for something, e.g. food or money

 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

 
bitterness - hořkost
BrE
/'bɪtənəs/ Přehrát
AmE
/'bɪt̬ərnəs/ Přehrát

noun - anger that you feel because you can't forget something that happened

burn
burn - hořet
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to be on fire

 
carelessness - nedbalost, neopatrnost
BrE
/'keələsnəs/ Přehrát
AmE
/'kerləsnəs/ Přehrát

noun - acting without thinking very much about the consequences

cloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
fall asleep - usnout
BrE
/ˌfɔ:l ə'sli:p/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l ə'sli:p/ Přehrát

verb - to start sleeping

fence
fence - plot
BrE
/'fens/ Přehrát
AmE
/'fens/ Přehrát

noun - a wooden or metal or wire barrier that runs around a garden etc. to prevent people or animals from getting in or out

gate
gate - brána, branka
BrE
/'geɪt/ Přehrát
AmE
/'geɪt/ Přehrát

noun - a kind of door in a wall or fence

 
lie down - lehnout si, ležet
BrE
/ˌlaɪ'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌlaɪ'daʊn/ Přehrát

verb - to move your body into a horizontal position, e.g. on a bed, floor etc.

 
senselessness - nerozumnost, hloupost
BrE
/'sensləsnəs/ Přehrát
AmE
/'sensləsnəs/ Přehrát

noun - the lack of good judgement

 
side - strana
BrE
/'saɪd/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the right or left part of something

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

 
tear - roztrhnout, roztrhat, utrhnout, vytrhnout, trhat
BrE
/'teə/ Přehrát
AmE
/'ter/ Přehrát

verb - to damage something by pulling it apart, such as paper, cloth etc.

 
thoughtlessness - bezohlednost
BrE
/'θɔ:tləsnəs/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tləsnəs/ Přehrát

noun - not thinking what your actions will cause, not thinking about others

thumb
thumb - palec (ruky)
BrE
/'θʌm/ Přehrát
AmE
/'θʌm/ Přehrát

noun - the short finger at the side of each hand

 
torn - roztržený, potrhaný, roztrhlý, roztrhaný
BrE
/'tɔ:n/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rn/ Přehrát

adjective - damaged by pulling it appart

 
voice - hlas
BrE
/'vɔɪs/ Přehrát
AmE
/'vɔɪs/ Přehrát

noun - the sound that comes from your throat when you speak

 
weak - slabý (bez síly)
BrE
/'wi:k/ Přehrát
AmE
/'wi:k/ Přehrát

adjective - not strong; not having much energy or powerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Hard to Believe" by Sleepy Kingdom

Poslechněte si příjemný popsong a doplňte do textu chybějící slova.
PRE-INTERMEDIATE

BELIEVE vs. TRUST

Umíte správně používat tato dvě zdánlivě podobná slovesa?
ALL LEVELS

Sleepy Kingdom - Free and Clear

Slovní zásoba z písně ‚Free and Clear‘
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář