Help for English

Santa Claus

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku na Help for English 
afford - dovolit si, moci si dovolit (finančně)
BrE
/ə'fɔ:d/ Přehrát
AmE
/ə'fɔ:rd/ Přehrát

verb - to have enough money in order to buy something or pay for something

beard
beard - vousy, plnovous
BrE
/'bɪəd/ Přehrát
AmE
/'bɪrd/ Přehrát

noun - the hair that grown on men's face, usually below the mouth and on the cheeks

belly
belly - břicho
BrE
/'beli/ Přehrát
AmE
/'beli/ Přehrát

noun - the front part of your body between the chest and the legs, it gets bigger if you drink a lot of beer

bishop
bishop - biskup
BrE
/'bɪʃəp/ Přehrát
AmE
/'bɪʃəp/ Přehrát

noun - a high priest

 
describe - popsat
BrE
/dɪ'skraɪb/ Přehrát
AmE
/dɪ'skraɪb/ Přehrát

verb - to say what you can see in/at something, to give a picture of something in words

 
devote - vydat se (čemu), oddat se (čemu)
BrE
/dɪ'vəʊt/ Přehrát
AmE
/dɪ'voʊt/ Přehrát

verb - to give all of your time and energy into something

 
dowry - věno
BrE
/'daʊri/ Přehrát
AmE
/'daʊri/ Přehrát

noun - the amount of money that parents must pay to the man who marries their daughter (in some cultures)

draw
draw - kreslit, rýsovat
BrE
/'drɔ:/ Přehrát
AmE
/'drɔ:/ Přehrát

verb - to make a picture or a diagram using a pen, pencil etc.

dry
dry - sušit, usušit, vysušit, osušit
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

verb - to make something not wet or humid

 
Dutch - holandský
BrE
/'dʌtʃ/ Přehrát
AmE
/'dʌtʃ/ Přehrát

adjective - connected with the Netherlands, from the Netherlands

fat
fat - tlustý
BrE
/'fæt/ Přehrát
AmE
/'fæt/ Přehrát

adjective - having to much flesh and being too heavy

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

hang
hang - pověsit, viset, zavěsit
BrE
/'hæŋ/ Přehrát
AmE
/'hæŋ/ Přehrát

verb - to put something up in a way that the upper part is fixed and the lower part is loose, to be in such a position

chimney
chimney - komín
BrE
/'tʃɪmni/ Přehrát
AmE
/'tʃɪmni/ Přehrát

noun - a thing on the roof of a house which lets smoke from a fire come out

 
inspire - inspirovat
BrE
/ɪn'spaɪə/ Přehrát
AmE
/ɪn'spaɪər/ Přehrát

verb - to give somebody new ideas, to make somebody want to do something

 
jolly - veselý, šťastný
BrE
/'dʒɒli/ Přehrát
AmE
/'dʒɑ:li/ Přehrát

adjective - happy, merry

 
legend - legenda, báje, pověst
BrE
/'ledʒənd/ Přehrát
AmE
/'ledʒənd/ Přehrát

noun - an old popular story about brave people etc., it doesn't have to be true

mantelpiece
mantelpiece - římsa nad krbem
BrE
/'mæntlpi:s/ Přehrát
AmE
/'mænt̬lpi:s/ Přehrát

noun - a kind of shelf above the fireplace; children hang their Christmas stockings on it

 
poem - báseň, básnička
BrE
/'pəʊɪm/ Přehrát
AmE
/'poʊəm/ Přehrát

noun - a piece of writing written in sound and line patterns

present
present - dárek
BrE
/'preznt/ Přehrát
AmE
/'preznt/ Přehrát

noun - a gift, something that you give or get from somebody for Christmas or birthday etc.

 
proper - vhodný, správný, řádný, pořádný, ten pravý
BrE
/'prɒpə/ Přehrát
AmE
/'prɑ:pər/ Přehrát

adjective - the correct one, the right one, the one suitable for the particular situation

pull
pull - tahat, táhnout, zatáhnout
BrE
/'pʊl/ Přehrát
AmE
/'pʊl/ Přehrát

verb - to move something towards you; to draw something along behind you

reindeer
reindeer - sob
BrE
/'reɪndɪə/ Přehrát
AmE
/'reɪndɪr/ Přehrát

noun - a large wild deer that lives in cold northern regions

sack
sack - pytel
BrE
/'sæk/ Přehrát
AmE
/'sæk/ Přehrát

noun - a large bag used to carry things

 
settler - osadník, kolonista
BrE
/'setlə/ Přehrát
AmE
/'set̬lər/ Přehrát

noun - a person who comes to live to a place where nobody or not many people lived before

sleigh
sleigh - saně (tažené koněm), sáně (tažené koněm)
BrE
/'sleɪ/ Přehrát
AmE
/'sleɪ/ Přehrát

noun - a kind of carriage that is pulled by a horse (or horses) over snow

stocking
stocking - punčocha
BrE
/'stɒkɪŋ/ Přehrát
AmE
/'stɑ:kɪŋ/ Přehrát

noun - one of the pair of coverings for the feet and legs, usually worn by women; at Christmas, Santa Claus puts little presents into it

 
toward - směrem k, k
BrE
/tə'wɔ:d/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rd/ Přehrát

preposition - to, in the direction of

 
tradition - tradice
BrE
/trə'dɪʃən/ Přehrát
AmE
/trə'dɪʃən/ Přehrát

noun - a custom, belief etc. that a group of people have had for a long time

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we livePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

St. Nicholas vs. Santa Claus

Kdo je to Mikuláš? A kdo Santa Claus? Mají něco společného?
ALL LEVELS

'Twas the Night Before Christmas

Vánoční básnička, kterou napsal americký spisovatel Clement Moore v roce 1823, doplněná zvukovou nahrávkou a českým překladem.

PRE-INTERMEDIATE

Christmas Quiz

Krátký kvíz, který prověří vaše znalosti týkající se Vánoc a toho, jak se tyto svátky slaví v anglicky mluvících zemích.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář