Help for English

The Devoted Friend 1

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z pohádky Oscara Wildea 
ashamed - zahanbený
BrE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát
AmE
/ə'ʃeɪmd/ Přehrát

adjective - feeling guilty and embarassed because you have done something bad

 
attention - pozornost
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

 
bother - obtěžovat, obtěžovat se
BrE
/'bɒðə/ Přehrát
AmE
/'bɑ:ðər/ Přehrát

verb - to worry; to worry about

cottage
cottage - chalupa, chata
BrE
/'kɒtɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:t̬ɪdʒ/ Přehrát

noun - a kind of a village house

 
deserve - zasloužit si
BrE
/dɪ'zɜ:v/ Přehrát
AmE
/dɪ'zɜ:rv/ Přehrát

verb - to earn something good, to be worthy of something because of what you have done

 
devoted - oddaný
BrE
/dɪ'vəʊtɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'voʊt̬ɪd/ Přehrát

adjective - extremely loving, loyal and faithful

drown
drown - utopit, utopit se
BrE
/'draʊn/ Přehrát
AmE
/'draʊn/ Přehrát

verb - to die by being underwater and unable to breathe, to let somebody die in this way

 
envious - závistivý
BrE
/'envɪəs/ Přehrát
AmE
/'envɪəs/ Přehrát

adjective - feeling envy

 
fiction - fikce
BrE
/'fɪkʃən/ Přehrát
AmE
/'fɪkʃən/ Přehrát

noun - something that has only been made up but is not real

 
flour - mouka
BrE
/'flaʊə/ Přehrát
AmE
/'flaʊər/ Přehrát

noun - the white powder made from grains used for baking (bread etc.)

 
friendship - přátelství
BrE
/'frenʃɪp/ Přehrát
AmE
/'frenʃɪp/ Přehrát

noun - a friendly relationship between people

 
honest - čestný, poctivý, upřímný
BrE
/'ɒnɪst/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nəst/ Přehrát

adjective - fair, not telling lies, not stealing

cherry
cherry - třešeň, višeň (plod)
BrE
/'tʃeri/ Přehrát
AmE
/'tʃeri/ Přehrát

noun - a small red or black round juicy fruit with a hard stone inside

 
in common - společný, společně
BrE
/ɪn'kɒmən/ Přehrát
AmE
/ɪn'kɑ:mən/ Přehrát

adverb - that is shared with somebody else

 
invite - pozvat
BrE
/ɪn'vaɪt/ Přehrát
AmE
/ɪn'vaɪt/ Přehrát

verb - to ask somebody to come to a place with you, e.g. to a party or cinema, or restaurant etc.

 
lonely - osamělý
BrE
/'ləʊnli/ Přehrát
AmE
/'loʊnli/ Přehrát

adjective - unhappy because of being alone

market
market - trh, tržnice
BrE
/'mɑ:kɪt/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rkɪt/ Přehrát

noun - a place in the street where you can buy things

miller
miller - mlynář
BrE
/'mɪlə/ Přehrát
AmE
/'mɪlər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make flour from grain

 
neighbour - soused, sousedka
BrE
/'neɪbə/ Přehrát
AmE
/'neɪbər/ Přehrát

noun - a person who lives next door to you

nod
nod - kývnout (hlavou), přikývnout
BrE
/'nɒd/ Přehrát
AmE
/'nɑ:d/ Přehrát

verb - to move your head forward and down to express agreement, acceptance etc.

 
odour - zápach, pach, vůně
BrE
/'əʊdə/ Přehrát
AmE
/'oʊdər/ Přehrát

noun - a smell, esp. an unpleasant smell

 
overhear - zaslechnout (nechtěně)
BrE
/ˌəʊvə'hɪə/ Přehrát
AmE
/ˌoʊvər'hɪr/ Přehrát

verb - to hear (by accident) what somebody is saying to someone else

 
patient - trpělivý
BrE
/'peɪʃənt/ Přehrát
AmE
/'peɪʃənt/ Přehrát

adjective - willing to wait calmly

plum
plum - švestka, slíva
BrE
/'plʌm/ Přehrát
AmE
/'plʌm/ Přehrát

noun - a sweet bluish fruit with a stone inside

pocket
pocket - kapsa
BrE
/'pɒkɪt/ Přehrát
AmE
/'pɑ:kɪt/ Přehrát

noun - a small flat bag inside your clothes where you can put your wallet etc, or your hands when it is cold

pond
pond - rybník, rybníček, jezírko
BrE
/'pɒnd/ Přehrát
AmE
/'pɑ:nd/ Přehrát

noun - a small lake

priest
priest - kněz
BrE
/'pri:st/ Přehrát
AmE
/'pri:st/ Přehrát

noun - a person trained in religious duties and performing religious ceromonies

 
primrose - prvosenka, prvosenka bezlodyžná
BrE
/'prɪmrəʊz/ Přehrát
AmE
/'prɪmroʊz/ Přehrát

noun - a yellow flower that grows in spring

 
proud - pyšný, hrdý
BrE
/'praʊd/ Přehrát
AmE
/'praʊd/ Přehrát

adjective - feeling good about yourself because of what you are, what you have or what you have done

rabbit
rabbit - králík
BrE
/'ræbɪt/ Přehrát
AmE
/'ræbɪt/ Přehrát

noun - a small animal with long ears, it eats grass and people keep them as pets or for their meat

rat
rat - krysa
BrE
/'ræt/ Přehrát
AmE
/'ræt/ Přehrát

noun - an animal that looks like a large mouse, it has a long tail and sharp teeth

 
selfishness - sobeckost
BrE
/'selfɪʃnəs/ Přehrát
AmE
/'selfɪʃnəs/ Přehrát

noun - (human quality) thinking only about himself/herself, not about other people or their needs

 
silly - hloupý
BrE
/'sɪli/ Přehrát
AmE
/'sɪli/ Přehrát

adjective - foolish, not clever

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
supper - večeře, druhá večeře
BrE
/'sʌpə/ Přehrát
AmE
/'sʌpər/ Přehrát

noun - the last meal of the day

 
thoughtful - ohleduplný, pozorný
BrE
/'θɔ:tfl/ Přehrát
AmE
/'θɔ:tfl/ Přehrát

adjective - thinking about other people and their needs

willow
willow - vrba
BrE
/'wɪləʊ/ Přehrát
AmE
/'wɪloʊ/ Přehrát

noun - a tree that grows near ponds or lakes, it has very long thin branches

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Devoted Friend (full)

Oscar Wilde: Pohádka ‚Oddaný přítel‘ v plné nezjednodušené ver­zi.
PRE-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Devoted Friend

Pohádka ‘Oddaný přítel’, kterou napsal Oscar Wilde, převyprávěná zjednodušenou angličtinou pro studenty angličtiny. Obsahuje i zvukovou nahrávku!

ALL LEVELS

The Devoted Friend 2

Další slovíčka z Wildeovy pohádky The Devoted Friend
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno The Devoted Friend 1 2 15004 Od libus poslední příspěvek
před 14 lety