Help for English

The Devoted Friend 2

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Další slovíčka z Wildeovy pohádky The Devoted Friend 
anxious - úzkostlivý, starostlivý, úzkostný, plný obav
BrE
/'æŋkʃəs/ Přehrát
AmE
/'æŋkʃəs/ Přehrát

adjective - worried and fearful

barn
barn - stodola
BrE
/'bɑ:n/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rn/ Přehrát

noun - a large farm building where crops can be stored

blacksmith
blacksmith - kovář
BrE
/'blæksmɪθ/ Přehrát
AmE
/'blæksmɪθ/ Přehrát

noun - a person who works with iron, makes and repairs things made of iron, esp. horseshoes

bread
bread - chléb, chleba
BrE
/'bred/ Přehrát
AmE
/'bred/ Přehrát

noun - a kind of food baked from flour and water, you can make sandwiches and toasts from it

button
button - knoflík
BrE
/'bʌtn/ Přehrát
AmE
/'bʌt̬n/ Přehrát

noun - a round object used to fasten clothes

 
cloak - plášť
BrE
/'kləʊk/ Přehrát
AmE
/'kloʊk/ Přehrát

noun - a loose piece of clothing that has no sleeves, you fasten it around the neck (it was used in the past)

 
condition - stav
BrE
/kən'dɪʃn/ Přehrát
AmE
/kən'dɪʃn/ Přehrát

noun - that state of something

 
daylight - denní světlo
BrE
/'deɪlaɪt/ Přehrát
AmE
/'deɪlaɪt/ Přehrát

noun - the time between the sunrise and sunset

 
fault - chyba, vina
BrE
/'fɔ:lt/ Přehrát
AmE
/'fɑ:lt/ Přehrát

noun - somebody's responsibility for a problem, for a mistake etc.

fireplace
fireplace - krb, ohniště
BrE
/'faɪəpleɪs/ Přehrát
AmE
/'faɪərpleɪs/ Přehrát

noun - a place in the room where you can light a fire

 
foolish - hloupý
BrE
/'fu:lɪʃ/ Přehrát
AmE
/'fu:lɪʃ/ Přehrát

adjective - silly, not wise or sensible

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

funeral
funeral - pohřeb
BrE
/'fju:nərəl/ Přehrát
AmE
/'fju:nərəl/ Přehrát

noun - a ceremony concerning the burial of a dead person

 
generous - štědrý, velkorysý
BrE
/'dʒenərəs/ Přehrát
AmE
/'dʒenərəs/ Přehrát

adjective - willing to give things away, not mean

hole
hole - díra, otvor
BrE
/'həʊl/ Přehrát
AmE
/'hoʊl/ Přehrát

noun - an opening, an empty space in something

 
hurt - zranit, ublížit
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

verb - to cause somebody to feel pain, to injure

 
inn - hostinec
BrE
/'ɪn/ Přehrát
AmE
/'ɪn/ Přehrát

noun - a small business offering accommodation, food, and drink to travelers, typically located along highways or in rural areas

 
instead - místo (čeho), namísto (čeho)
BrE
/ɪn'sted/ Přehrát
AmE
/ɪn'sted/ Přehrát

adverb - in the place of

ladder
ladder - žebřík
BrE
/'lædə/ Přehrát
AmE
/'lædər/ Přehrát

noun - a piece of equipment that is used to climb up something, it consists of two long pieces of wood or ropes on the sides and steps between them

 
lazy - líný, lenivý
BrE
/'leɪzi/ Přehrát
AmE
/'leɪzi/ Přehrát

adjective - not wanting to do any work, slow, unwilling

 
loss - ztráta
BrE
/'lɒs/ Přehrát
AmE
/'lɑ:s/ Přehrát

noun - something or someone you have lost

 
mend - spravit, opravit
BrE
/'mend/ Přehrát
AmE
/'mend/ Přehrát

verb, British English - to fix something that has been broken or not working properly

 
moor - bažina, vřesoviště, slatina
BrE
/'mʊə/ Přehrát
AmE
/'mʊr/ Přehrát

noun - a very wet area covered with grass

 
moral - ponaučení
BrE
/'mɒrəl/ Přehrát
AmE
/'mɑ:rəl/ Přehrát

noun - the message of a story (the lesson you learn from it)

notebook
notebook - zápisník, poznámkový blok
BrE
/'nəʊtbʊk/ Přehrát
AmE
/'noʊtbʊk/ Přehrát

noun - a small book into which you can write things which you want to remember

 
order - přikázat, rozkázat
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

verb - to give a command that has to be obeyed

pipe
pipe - dýmka, fajfka
BrE
/'paɪp/ Přehrát
AmE
/'paɪp/ Přehrát

noun - a small tube with a small bowl for tobbaco at one end, it is used for smoking

plank
plank - prkno, fošna
BrE
/'plæŋk/ Přehrát
AmE
/'plæŋk/ Přehrát

noun - a thick, long wooden board, it is used for building

 
refuse - odmítnout
BrE
/rɪ'fju:z/ Přehrát
AmE
/rɪ'fju:z/ Přehrát

verb - not to accept something, not to do what somebody wants you to do

repair
repair - opravit, spravit, opravovat
BrE
/rɪ'peə/ Přehrát
AmE
/rɪ'per/ Přehrát

verb - to make something that has been broken work again; to mend, to fix

roof
roof - střecha
BrE
/'ru:f/ Přehrát
AmE
/'ru:f/ Přehrát

noun - the top of a building that protects it from rain and wind and snow

 
sell - prodat, prodávat
BrE
/'sel/ Přehrát
AmE
/'sel/ Přehrát

verb - to give something to somebody for money

sheep
sheep - ovce
BrE
/'ʃi:p/ Přehrát
AmE
/'ʃi:p/ Přehrát

noun - a white farm animal that is kept for wool or meat

shy
shy - plachý, stydlivý
BrE
/'ʃaɪ/ Přehrát
AmE
/'ʃaɪ/ Přehrát

adjective - feeling nervous about talking to people, especially strangers

 
sin - hřích, nepravost
BrE
/'sɪn/ Přehrát
AmE
/'sɪn/ Přehrát

noun - an act that is considered wrong by your religion

stick
stick - klacek, tyčka, hůlka, hůl
BrE
/'stɪk/ Přehrát
AmE
/'stɪk/ Přehrát

noun - a long thin piece of wood etc.

 
stormy - bouřlivý, rozbouřený
BrE
/'stɔ:mi/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rmi/ Přehrát

adjective - with very bad weather, with wind and rain

sunset
sunset - západ slunce
BrE
/'sʌnset/ Přehrát
AmE
/'sʌnset/ Přehrát

noun - the time when the sun disappears from the sky in the evening

 
sympathy - soucit, pochopení, soustrast, lítost
BrE
/'sɪmpəθi/ Přehrát
AmE
/'sɪmpəθi/ Přehrát

noun - the feeling of understanding somebody who is very sad or unhappy

wheel
wheel - kolo, kolečko
BrE
/'wi:l/ Přehrát
AmE
/'wi:l/ Přehrát

noun - a round object that turns to let a vehicle, such as a car, move forward

wheelbarrow
wheelbarrow - trakař, kolečko (trakař)
BrE
/'wi:lbærəʊ/ Přehrát
AmE
/'wi:lbæroʊ/ Přehrát

noun - a large open container with one wheel that you use to move things inPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Oscar Wilde: The Devoted Friend (full)

Oscar Wilde: Pohádka ‚Oddaný přítel‘ v plné nezjednodušené ver­zi.
ALL LEVELS

The Devoted Friend 1

Slovíčka z pohádky Oscara Wildea
PRE-INTERMEDIATE

Extra words: The Devoted Friend

V úryvku z povídky Oscara Wilda máte za úkol vyhledat nadbytečná slova.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář