Help for English

MUCH, MANY, A LOT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.04.2007

Jak říci anglicky ‚hodně‘ , vysvětlení významu a použití slovíček A LOT, MUCH, MANY atd.MUCH, MANY, A LOT

V tomto článku se zaměříme na anglická slůvka, která lze použít ve významu českého 'hodně'.

První věc, nad kterou se musíme zamyslet, je, které podstatné jméno budeme rozvíjet, zda podstatné jméno počitatelné nebo nepočitatelné. Více o problému počitatelnosti u podstatných jmen naleznete ve zvláštním článku (přejít na článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména).

A LOT (OF) /  ə lɒt əv /
Univerzálním slůvkem, které použijeme, když je něčeho hodně je A LOT OF. Používá se jak u počitatelných tak nepočitatelných podstatných jmen. Neobjevuje se ale ve velmi formální angličtině.

I've got a lot of money.
I've got a lot of friends.

Předložka OF se zde používá POUZE pokud za tím následuje podstatné jméno. Častou chybou totiž bývá, že studenti se naučí pevné spojení a-lot-of, a nedokážou pochopit, že OF je předložka, která patří spíše k následujícímu podstatnému jménu. Potom dělají např. následující chybu:

"Do you like pizza?" -- Yes, a lot of."
It hurts a lot of.

Pokud je A LOT v podmětu věty, tvar slovesa se potom řídí podstatným jménem, před kterým A LOT OF stojí. Ono to totiž člověka může svádět použít vždy za A LOT sloveso ve tvaru pro jednotné číslo. Alespoň tak je to v češtině:

Spousta lidí je velice líná.
A lot of people is very lazy.
A lot of people are very lazy.

Je-li tedy za A LOT OF podstatné jméno v množném čísle, bude tomu odpovídat i sloveso. Bude-li podstatné jméno v jednotném čísle, bude sloveso v jednotném čísle také.

A lot of my friends work here
A lot of water was wasted

LOTS OF /  lɒts əv /
Tento výraz se v neformální angličtině používá také velice často. Rozdíl mezi A LOT OF a LOTS OF je asi stejný, jako rozdíl mezi českými výrazy spousta a spousty. LOTS OF je opět možné použít jak u počitatelných tak i nepočitatelných podstatných jmen:

I've got lots of money.
I've got lots of friends.

MUCH /  mʌtʃ / a MANY /  mæni /
Tato dvě slůvka se také hojně používají ve významu 'hodně'. Zde je ale zapotřebí velké opatrnosti. NEJEDNÁ se o synonymum výrazu A LOT OF, jak se někteří studenti domnívají. Můžeme za to možná i tak trochu my učitelé, protože se studentům snažíme natlouct do hlavy, že MUCH se používá u nepočitatelných podstatných jmen a MANY u počitatelných. To je sice pravda, ale studenti se potom snaží používat MUCH a MANY vždy a všude, i tam, kde tato slůvka nemají co dělat. Proto prosím důkladně čtěte následující řádky.

MUCH i MANY se používají především v otázkách, záporných větách, a některých víceméně ustálených vazbách. Použití MANY v kladné oznamovací větě je velice formální, použití MUCH v kladné oznamovací větě se dokonce může považovat za chybu.

I've got much money. - takové použití MUCH je nepřípustné, použijeme tedy např. tvar A LOT OF, popř. více formální A GREAT DEAL OF / A LARGE AMOUNT OF.
I've got many friends. - takové použití není tak časté a považuje se za formální. V běžném hovoru člověk použije tvar A LOT OF FRIENDS.

Jak tedy MUCH a MANY správně použít?

V otázkách HOW MUCH / HOW MANY:
How many friends do you have?
How much money do you have?

V záporech:
I don't have many friends.
I don't have much money.

Ve spojení TOO MUCH, TOO MANY (příliš):
There were too many people.
I have too much work.

Ve spojení SO MUCH, SO MANY (tolik):
There were so many people!
I have so much work!

Ve spojení AS MUCH AS, AS MANY AS (tolik ... jako):
You can drink as much beer as you want.
You can take as many books as you want.

Ve spojení VERY MUCH:
Thank you very much.
I like the book very much.

Při stupňování - u komparativu:
He's much taller.
That book is much more interesting than this one.

Za MUCH a MANY nepoužíváme běžně předložku OF. Neříkáme tedy 'many of people, much of money' apod. Používá se však, když mluvíme o velké části Z nějakého celkového množství či počtu:

Many of my friends - mnoho z mých přátel.
I haven't spent much of the money I got for my birthday yet.

Slova MUCH a MANY se nemohou totiž normálně kombinovat s přivlastňovacími zájmeny, členy apod. Pokud tedy potřebujeme mít u podstatného jména obojí, musíme použít vazbu MUCH OF či MANY OF (nebo samozřejmě A LOT OF).

PLENTY OF /  plenti əv /
Tento výraz se používá převážně v neformální angličtině. Jeho původní význam je 'hojnost', tedy takové množství, které je vyšší, než je normální, než je potřeba apod. A právě v takovém významu se PLENTY OF používá.

There's no rush. We've got plenty of time. - znamená to, že nejen že je hodně času, ale je ho více, než je potřeba, víc, než člověk potřebuje.
Since I've got the new job, I have plenty of money. - mám hojnost, stačí mi to, mám ještě víc, než potřebuju.

A GREAT DEAL OF /  ə greɪt di:l əv /
Tento tvar je spíše formální a znamená 'mnoho'. Používá se pro nepočitatelná podstatná jména.

There seems to be a great deal of confusion about the new policy.

A LARGE AMOUNT OF /  ə lɑ:dʒ ə'maʊnt əv /
A LARGE NUMBER OF /  ə lɑ:dʒ nʌmbər əv /
Tyto dva výrazy se objevují opět především ve formální angličtině. A LARGE AMOUNT OF (mnoho - velké množství) je pro nepočitatelná podstatná jména, a A LARGE NUMBER OF (mnoho - velký počet) se používá pro počitatelná podstatná jména. Můžeme je použít tehdy, když nám přijde A LOT OFpříliš hovorové a neformální.

He spent a large amount of time working.
A large number of species disappeared.

Zde u fráze A LARGE NUMBER OF nesmíme zapomenout, že i když NUMBER je jednotné číslo, podmětem věty je stále podstatné jméno za předložkou OF. Sloveso tedy bude v množném čísle!

Every year, a large number of people are killed in traffic. - nesmí zde být IS.

Závěrem

Ukázali jsme si zde důležitý rozdíl v použití slůvek MUCH, MANY a A LOT OF. Zde je ještě jednou vše shrnuto a zjednodušeno v tabulce:


počitatelná  (apples, people, trees...)
nepočitatelná (time, money, information...)
běžná neformální angličtina
A LOT OF
A LOT OF
formální angličtina
A LARGE NUMBER OF
A LARGE AMOUNT OF
A GREAT DEAL OF
záporné věty, otázky na množství (či počet)
MANY
MUCH


V hovorové angličtině samozřejmě existují další výrazy, které se používají pro vyjádření velkého počtu či velkého množství (loads of, bags of, heaps of...). Ty však nebyly předmětem tohoto článku.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se.
ELEMENTARY

Cvičení: MUCH, MANY, A LOT

Cvičení, ve kterém si ověříte do jaké míry zvládáte slovíčka vyjadřující české ‚hodně‘.
ELEMENTARY

Cvičení: MANY / MUCH

Otestujte si použití slovíček MANY a MUCH v našem cvičení pro začátečníky.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MUCH, MANY, A LOT 63 90613 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 měsíci