Help for English

MUCH, MANY, A LOT

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.06.2020

Jak říci anglicky ‘hodně’ , vysvětlení významu a použití slovíček A LOT, MUCH, MANY atd.MUCH, MANY, A LOT

V tomto článku se zaměříme na anglická slůvka, která lze použít ve významu českého ‘hodně’. První věc, nad kterou se musíme zamyslet, je, které podstatné jméno budeme rozvíjet – zda podstatné jméno počitatelné nebo nepočitatelné.

Pozn.: Více o problému počitatelnosti u podstatných jmen naleznete v samostatném článku.

a lot (of)

Univerzálním slůvkem, které použijeme, když je něčeho hodně je a lot/ə'lɒt/. Používá se jak u počitatelných tak nepočitatelných podstatných jmen. Neobjevuje se ale ve velmi formální angličtině.

I've got a lot of money. TTT *1
I've got a lot of friends. TTT *2  

Předložka of se zde používá POUZE pokud za tím následuje podstatné jméno. Častou chybou totiž bývá, že studenti se naučí pevné spojení “a lot of”, a nedokážou pochopit, že of je předložka, která patří spíše k následujícímu podstatnému jménu. Potom dělají např. následující chybu:

“Do you like pizza?” – Yes, a lot of." TTT *3
It hurts a lot of. TTT *4

Pokud je a lot v podmětu věty, tvar slovesa se řídí podstatným jménem, před kterým stojí. Studenty může svádět použít vždy sloveso ve tvaru pro jednotné číslo, jak je tomu v češtině:

Spousta lidí je velice líná.
A lot of people is very lazy.
A lot of people are very lazy.

Je-li tedy za a lot of podstatné jméno v množném čísle, bude tomu odpovídat i sloveso. Bude-li nepočitatelné, bude sloveso v jednotném čísle.

A lot of my friends work here TTT *5
A lot of water was wasted TTT *6

lots (of)

Výraz lots/'lɒts/ se v neformální angličtině používá také velice často. Rozdíl mezi a lot of a lots of je asi stejný, jako rozdíl mezi českými výrazy spousta a spousty. Lots of je opět možné použít jak u počitatelných tak i nepočitatelných podstatných jmen:

I've got lots of money. TTT *7
I've got lots of friends. TTT *8

I zde platí pravidlo o použití předložky:

How many books have you read? – Lots of.

much a many

Slovíčka much/‘mʌtʃ/ a many/'meni/ se také hojně používají ve významu 'hodně’. Zde je ale zapotřebí velké opatrnosti. Nejedná se o synonymum výrazu a lot (of), jak se někteří studenti domnívají.

Můžeme za to možná i tak trochu my učitelé, protože se studentům snažíme natlouct do hlavy, že much se používá u nepočitatelných podstatných jmen a manypočitatelných. To je sice pravda, ale studenti se potom snaží používat much a many vždy a všude, i tam, kde tato slůvka nemají co dělat. Proto čtěte důkladně následující řádky.

Slůvka muchmany se používají především v otázkách, záporných větách, a některých víceméně ustálených vazbách. Použití many v kladné oznamovací větě je poměrně formální, použití much v kladné oznamovací větě se dokonce považuje za chybu.

I've got much money.
Takové použití much je nepřípustné, použijeme tedy např. tvar a lot of, popř. více formální a great deal of / a large amount of.

I've got many friends. -
Toto použití není tak časté a považuje se za formálnější. V běžném hovoru člověk použije spíše a lot of friends.

Jak tedy much a many správně použít?

 • V otázkách HOW MUCH / HOW MANY:

How many friends do you have? TTT *9
How much money do you have? TTT *10

 • V záporech:

I don't have many friends. TTT *11
I don't have much money. TTT *12

 • Ve spojení TOO MUCH, TOO MANY (příliš):

There were too many people. TTT *13
I have too much work. TTT *14

 • Ve spojení SO MUCH, SO MANY (tolik):

There were so many people! TTT *15
I have so much work! TTT *16

 • Ve spojení AS MUCH AS, AS MANY AS (tolik … jako):

You can drink as much beer as you want. TTT *17
You can take as many books as you want. TTT *18

 • Ve spojení VERY MUCH:

Thank you very much. TTT *19
I like the book very much. TTT *20

 • Při stupňování – u komparativu:

He's much taller. TTT *21
That book is much more interesting than this one. TTT *22

Za much a many nepoužíváme běžně předložku of. Neříkáme tedy ‘many of people, much of money’ apod. Používá se však, když mluvíme o velké části z nějakého celkového množství či počtu:

Many of my friends. TTT *23
I haven't spent much of the money I got for my birthday yet. TTT *24

Slova much a many se nemohou totiž normálně kombinovat s přivlastňovacími zájmeny, členy apod. Pokud tedy potřebujeme mít u podstatného jména obojí, musíme použít vazbu much of či many of (nebo samozřejmě a lot of).

many friends
many of friends
many of my friends
many of the friends apod.

plenty (of)

Výraz plenty/‘plenti/ se používá převážně v neformální angličtině. Jeho původní význam je 'hojnost’, tedy takové množství, které je vyšší, než je normální, než je potřeba apod.

There's no rush. We've got plenty of time. TTT *25
Znamená to, že nejen že je hodně času, ale je ho více, než je potřeba, víc, než člověk potřebuje.
Since I've got the new job, I have plenty of money. TTT *26
Mám hojnost, stačí mi to, mám ještě víc, než potřebuju.

a great deal (of)

Tvar a great deal/ə greɪt ‘­di:l/ je spíše formální a znamená 'mnoho’. Používá se pro nepočitatelná podstatná jména.

There seems to be a great deal of confusion about the new policy. TTT *27

a large amount (of) / a large number (of)

Tyto dva výrazy se objevují opět především ve formální angličtině. A large amount of (mnoho – velké množství) je pro nepočitatelná podstatná jména, a a large number of (mnoho – velký počet) se používá pro počitatelná podstatná jména. Můžeme je použít tehdy, když nám přijde a lot of příliš hovorové a neformální.

He spent a large amount of time working. TTT *28
A large number of species disappeared. TTT *29

U fráze a large number of nesmíme zapomenout, že i když number je jednotné číslo, podmětem věty je stále podstatné jméno za předložkou of. Sloveso tedy bude v množném čísle.

Every year, a large number of people are killed in traffic. TTT *30

Závěrem

Ukázali jsme si zde důležitý rozdíl v použití slůvek much, many a a lot (of). Zde je ještě jednou vše shrnuto a zjednodušeno v tabulce:

  počitatelná (ap­ples, people, trees…) nepočitatelná (time, money, information…)
běžná neformální angličtina a lot of a lot of
formální angličtina a large number of a large amount of / a great deal of
záporné věty, otázky na množství (či počet) many much

V hovorové angličtině samozřejmě existují další výrazy, které se používají pro vyjádření velkého počtu či velkého množství (loads of, bags of, heaps of…). Ty však nebyly předmětem tohoto článku.

Překlad:
 1. Mám spoustu peněz.
 2. Mám spoustu přátel.
 3. Máš rád pizzu? – Ano, hodně.
 4. Hodně to bolí.
 5. Pracuje tady spousta mých přátel
 6. Vyplýtvalo se hodně vody.
 7. Mám spousty peněz.
 8. Mám spousty přátel.
 9. Kolik máš kamarádů?
 10. Kolik máš peněz?
 11. Nemám moc přátel.
 12. Nemám moc peněz.
 13. Bylo tam až moc lidí.
 14. Mám příliš práce.
 15. Bylo tam tolik lidí!
 16. Mám tolik práce!
 17. Můžeš vypít tolik piva, kolik chceš.
 18. Můžeš si vzít tolik knih, kolik chceš.
 19. Moc ti děkuju.
 20. Moc se mi ta kniha líbí.
 21. je daleko vyšší.
 22. Tamta kniha je daleko zajímavější, než je tahle.
 23. Mnoho <strong>z</stron­g> mých přátel.
 24. Ještě jsem neutratil moc <strong>z</stron­g> těch peněz, které jsem dostal k narozeninám.
 25. Není potřeba spěchat. Máme dostatek času.
 26. Od té doby, co mám novou práci, mám hodně peněz.
 27. Zdá se, že okolo toho nového předpisu je mnoho nejasností.
 28. Trávil mnoho času prací.
 29. Mnoho živočišných druhů vymizelo.
 30. Každý rok velké množství lidí zemře na silnicích.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: MUCH / MANY / A LOT / VERY ...

Umíte správně používat slovíčka vyjadřující “hodně”, “mnoho” nebo “velmi”? Otestujte se.
ELEMENTARY

Cvičení: MUCH, MANY, A LOT

Cvičení, ve kterém si ověříte, do jaké míry zvládáte slovíčka vyjadřující české “hodně”.

STARTER

Much, many, a lot

Jak v angličtině vyjádřit, že je něčeho hodně a jak se na množství zeptat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MUCH, MANY, A LOT 73 100959 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem