Help for English

Aesop - The Wolf and the Lamb

ELEMENTARY Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z Aesopovy bajkyangry
angry - rozzlobený, rozčilený
BrE
/'æŋgri/ Přehrát
AmE
/'æŋgri/ Přehrát

adjective - having a strong feeling towards somebody, feeling as if you want to shout at them

 
born - narozen
BrE
/'bɔ:n/ Přehrát
AmE
/'bɔ:rn/ Přehrát

adjective - given life

 
cruel - krutý
BrE
/'krʊəl/ Přehrát
AmE
/'krʊəl/ Přehrát

adjective - enjoying hurting somebody and causing pain to someone

 
cruelty - krutost
BrE
/'krʊəlti/ Přehrát
AmE
/'krʊəlti/ Přehrát

noun - an act that hurts someone or causes pain to them

 
decide - rozhodnout se, rozhodnout
BrE
/dɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'saɪd/ Přehrát

verb - to make a choice, to make up your mind

 
excuse - omluva, výmluva
BrE
/ɪks'kju:s/ Přehrát
AmE
/ɪks'kju:s/ Přehrát

noun - the reason that you give when you apologize or when somebody blames you for something

 
explain - vysvětlit
BrE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát
AmE
/ɪk'spleɪn/ Přehrát

verb - to say what something means and how it works etc.

far
far - daleko
BrE
/'fɑ:/ Přehrát
AmE
/'fɑ:r/ Přehrát

adverb - a long distance away, not near

food
food - jídlo, potrava, strava
BrE
/'fu:d/ Přehrát
AmE
/'fu:d/ Přehrát

noun - the things that you eat

grass
grass - tráva
BrE
/'grɑ:s/ Přehrát
AmE
/'græs/ Přehrát

noun - the green plants that grow everywhere in meadows, football fields, lawns etc., animals such as sheep or cows eat it

lamb
lamb - jehně
BrE
/'læm/ Přehrát
AmE
/'læm/ Přehrát

noun - a young sheep

 
lie - lež
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

noun - something said that is not true

milk
milk - mléko
BrE
/'mɪlk/ Přehrát
AmE
/'mɪlk/ Přehrát

noun - the white drink or liquid that comes from cows

 
pasture - pastvina, pastva
BrE
/'pɑ:stʃə/ Přehrát
AmE
/'pæstʃər/ Přehrát

noun - a meadow or a field where animals (cows, sheep, horses etc.) can eat grass

 
right - právo
BrE
/'raɪt/ Přehrát
AmE
/'raɪt/ Přehrát

noun - something you are allowed to do or should have by law

 
supper - večeře, pozdní večeře
BrE
/'sʌpə/ Přehrát
AmE
/'sʌpər/ Přehrát

noun - the last meal of the day, or a snack that you eat before you go to bed

taste
taste - ochutnat, ochutnávat
BrE
/'teɪst/ Přehrát
AmE
/'teɪst/ Přehrát

verb - to put something (usually food or drink) in your mouth in order to test if it is good or not

 
through - skrz, skrze
BrE
/'θru:/ Přehrát
AmE
/'θru:/ Přehrát

preposition - going in at one end and out at the other, e.g. tunnels, doors, passages etc.

well
well - studna
BrE
/'wel/ Přehrát
AmE
/'wel/ Přehrát

noun - a deep hole in the ground from which water is taken

wolf
wolf - vlk
BrE
/'wʊlf/ Přehrát
AmE
/'wʊlf/ Přehrát

noun - a wild animal that looks like a dog, it lives and hunts in a groupPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Aesop's Fables: The Wolf and the Lamb

Klasická Aesopova bajka převyprávěná do jednoduché angličtiny a doplněná zvukovou nahrávkou a krátkým kvízem.
INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
PRE-INTERMEDIATE

Quiz: The Lord of the Rings Trivia (basic)

Vítám vás v prvním díle série kvízů, která postupně prověří nejen vaši znalost této literární perly, ale i angličtiny!
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Aesop - The Wolf and the Lamb 0 28155