Help for English

The Tide Rises The Tide Falls

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z básně H. W. Longfellowa 
curlew - koliha
BrE
/'kɜ:lju:/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rlju:/ Přehrát

noun - a large brownish bird with a long curved beak, which lives near water

 
damp - vlhký, navlhlý
BrE
/'dæmp/ Přehrát
AmE
/'dæmp/ Přehrát

adjective - a little wet, not really dry

 
efface - odstranit, smazat, setřít
BrE
/ɪ'feɪs/ Přehrát
AmE
/ɪ'feɪs/ Přehrát

verb - to remove something completely

footprints
footprints - stopy (nohou)
BrE
/'fʊtprɪnts/ Přehrát
AmE
/'fʊtprɪnts/ Přehrát

noun - marks left on the ground, in the snow etc. by somebody's feet

 
hasten - spěchat
BrE
/'heɪsn/ Přehrát
AmE
/'heɪsn/ Přehrát

verb - to move or act quickly, to be in a hurry

 
hostler - čeledín, podkoní
BrE
/'hɒslə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:slər/ Přehrát

noun - a groom, a person whose job is to take care of the horses in a stable

 
neigh - ržát
BrE
/'neɪ/ Přehrát
AmE
/'neɪ/ Přehrát

verb - to make a horse's cry

 
settle - usadit se
BrE
/'setl/ Přehrát
AmE
/'set̬l/ Přehrát

verb - to start to live in a place; to sit down comfortably

 
shore - pobřeží
BrE
/'ʃɔ:/ Přehrát
AmE
/'ʃɔ:r/ Přehrát

noun - the line of land along the sea or lake

 
stall - stáj, kotec
BrE
/'stɔ:l/ Přehrát
AmE
/'stɔ:l/ Přehrát

noun - a compartment in a stable etc. for a single animal

 
stamp - dupnout, dupat, zadupat
BrE
/'stæmp/ Přehrát
AmE
/'stæmp/ Přehrát

verb - to hit the ground with the bottom of your foot or feet

 
steed - oř
BrE
/'sti:d/ Přehrát
AmE
/'sti:d/ Přehrát

noun, literary - a horse

 
tide - příliv, odliv
BrE
/'taɪd/ Přehrát
AmE
/'taɪd/ Přehrát

noun - the movement of the sea level caused by the gravity of the moon

 
twilight - soumrak, šero, stmívání
BrE
/'twaɪlaɪt/ Přehrát
AmE
/'twaɪlaɪt/ Přehrát

noun - the light from the sky after the sun goes down but before it becomes completely dark

wave
wave - vlna (na moři apod.)
BrE
/'weɪv/ Přehrát
AmE
/'weɪv/ Přehrát

noun - a raised surface of something, e.g. of the seaPokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

H. W. Longfellow: The Tide Rises, The Tide Falls

Báseň amerického romantického básníka doplněná zvukovou nahrávkou.
ADVANCED

Archaická přípona -TIDE

O slovech s příponou -tide, jako jsou např. SPRINGTIDE, CHRISTMASTIDE, NOONTIDE a další.

INTERMEDIATE

Čím..., tím... (TEST)

Umíte správně vyjádřit například spojení ‚čím dříve, tím lépe‘ nebo ‚čím pilněji budeš studovat, tím více se naučíš‘? Otestujte se.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář