Help for English

Archaická přípona -TIDE

ADVANCED Vydáno dne 15.04.2022

O slovech s příponou -tide, jako jsou např. SPRINGTIDE, CHRISTMASTIDE, NOONTIDE a další.Slova s příponou -TIDE

Slovíčko tide/'taɪd/ asi budete znát ve významu příliv.

Be careful on that path, it gets flooded at high tide. TTT *1
Is the tide coming in or going out? TTT *2
They were shocked by the speed of the incoming tide. TTT *3
What time does high tide occur here? TTT *4
The corpse was washed up by the tide the following morning. TTT *5
The tide was rising really fast. TTT *6
Tides are caused by the moon's gravity. TTT *7  

Slovo tide se vyvinulo ze staroanglického tīd, které se používalo ve smyslu časové období, sezóna. S tímto se dnes stále ještě můžeme setkat v rámci několika podstatných jmen s příponou -tide.

Knižní, básnické či archaické

Podstatná jména s příponou -tide často spadají spíše do knižní, básnické či archaické angličtiny. Jsou to téměř výhradně tato slova:

 • noontide/'nu:ntaɪd­/ – poledne
 • eventide/'i:vntaɪd­/ – večer
 • nighttide/'naɪttaɪd­/ – noc
 • springtide/'sprɪŋtaɪ­d/ – jaro
 • summertide/'sʌmətaɪd­/ – léto
 • wintertide/'wɪntətaɪ­d/ – zima

The noontide sun was fiery hot. TTT *8
She shivered with the chill of eventide. TTT *9
We listened to the sounds of springtide around us. TTT *10
It seemed the long wintertide was still not over. TTT *11  

Církevní kalendář

S několika dalšími výrazy se setkáme v rámci různých církevních kalendářů. Patří sem obzvláště tyto výrazy:

 • Christmastide/'krɪsməst­aɪd/ – vánoční čas, 24. prosince – 5. ledna
 • Eastertide/'i:stətaɪ­d/ – velikonoční doba, 50 dní od Velikonoční neděle do Letnic
 • Yuletide/'ju:lˌtaɪ­d/ – pohanské germánské svátky zimního slunovratu, tzv. Jule, 21. prosince – 1. ledna

May you be filled with happiness, peace and joy this Christmastide. TTT *12
This Eastertide, let us remember once again Jesus Christ's death and resurrection. TTT *13
Yuletide is a pagan holiday season that is celebrated from December 21 to January 1. TTT *14  

Různé církevní denominace mohou mít další sváteční období, jako např. Passiontide, Kingdomtide, Twelvetide.

Obecně pro náboženské svátky existuje archaické slovíčko holytide/'həʊli­taɪd/.

Závěrem

Představili jsme si několik slovíček, které spojuje stejná koncovka či přípona -tide. Jedná se vesměs o zastaralé, knižní či básnické výrazy, takže je určitě sami v běžném mluveném ani psaném projevu nepoužívejte. Pokročilí angličtináři se ale s těmito slovy setkat mohou. Dobré je potom vědět, že nemají nic společného s přílivem.

Překlad:
 1. Pozor na té cestičce, při přílivu se zaplavuje.
 2. Je příliv nebo odliv?
 3. Byli šokováni rychlostí přílivu.
 4. V kolik hodin zde nastává příliv?
 5. Dalšího rána byla mrtvola vyplavena přílivem.
 6. Přílivová voda stoupala opravdu rychle.
 7. Slapové jevy jsou způsobeny gravitací měsíce.
 8. Polední slunce bylo ohnivě horké.
 9. Třásla se večerním chladem.
 10. Poslouchali jsme zvuky jara okolo nás.
 11. Zdálo se, že ta dlouhá zima stále ještě neskončila.
 12. Ať jste o letošních Vánocích naplněni štěstím, klidem a radostí.
 13. Letos v čase velikonočním, připomeňme si znovu smrt a znovuzrození Ježíše Krista.
 14. Jule je pohanské období svátků, které se slaví od 21. prosince do 1. ledna.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovesa s příponou -EN

Přehled sloves s příponou -EN, která vyjadřují změnu stavu, stupně či intenzity.

INTERMEDIATE

The Tide Rises The Tide Falls

Slovíčka z básně H. W. Longfellowa
UPPER-INTERMEDIATE

H. W. Longfellow: The Tide Rises, The Tide Falls

Báseň amerického romantického básníka doplněná zvukovou nahrávkou.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Archaická přípona -TIDE 1 4939 Od evaoslik poslední příspěvek
před 2 lety