Help for English

Interpunkce: velká písmena v angličtině

ELEMENTARY Vydáno dne 04.06.2007

Kdy se v angličtině píše na začátku slova velké písmeno?Interpunkce v angličtině: Velká písmena (capital letters)

Dnes se podíváme na případy, kdy se v angličtině píší ve slovech velká písmena. Některé případy se podobají češtině, mnohé další se však od našeho jazyka liší.

Začátek věty

Stejně jako v češtině, každá věta začíná velkým písmenem:

The children didn't like it.
Where do you come from?
Come back here!

Velkým písmenem začínají i věty v přímé řeči, které jsou součástí jiné věty:

My mother asked, “Where have you been?”

Osobní zájmeno I

Osobní zájmeno I (já) je vždy s velkým písmenem.

I think I'll go home now.
How do I get to your house?

V češtině píšeme např. v dopisech velké písmeno ve slově Vy, Vás, Vaši atd. To se však v angličtině nepoužívá.

Dny, měsíce

S velkým písmenem jsou také názvy dní a měsíců:

Monday, Tuesday, Wednesday…
January, February, March…

I názvy význačných dní jsou s velkým písmenem. Skládají-li se z více slov, píšeme s velkými písmeny všechna slova:

Christmas, Easter, Halloween, Thanksgiving, Christmas Eve, New Year's Eve, Mother's Day

Národnosti, jazyky

S velkým písmenem se píší kromě názvů států i národnosti (a další slova od nich odvozená) a jazyky:

I don't speak English.
He's a nice Englishman.
The French defeated the English.
It is a typical Czech dish.

Jména lidí

Velkým písmenem samozřejmě začínají jména lidí, zvířat apod.

Jack, this is my friend Martin.
America was discovered by Christopher Columbus.

Velkým písmenem začínají i tituly, hodnosti atd., které mohou ke jménu patřit:

I met President Bush once.
That's Queen Elizabeth II.
My favourite character in the series is Colonel Sheppard.
I talked to Father Kimberley in church yesterday.

Velkým písmenem začínají i zkratky titulů před jménem:

Can I talk to Mr Harris?
This is Dr. Smith.

Titul lze někdy použít i jako náhradu za jméno, potom se titul píše s velkým písmenem i když jménu nepředchází. Většinou se to objevuje v oslovení:

Hey, Mister, you've dropped your wallet!
Good morning, Major.
Do you have a second, Reverend?

Některá slova lze někdy použít i jako jméno, i když se ve skutečnosti jedná o obecné podstatné jméno. Např. ‘mother, father’ apod. Pokud řekneme ‘my mother is a good cook,’ slovo mother začíná na malé m. Pokud ale slovo mother používáme jako jméno, tedy bez členu, bude s velkým M. To se používá např. v rodině, kde děti rodičům neříkají jménem, ale pouze slovy mother a father.

Jack, did you talk to Mom? – jsem jeho bratr, ptám se, jestli mluvil s mámou (naší)
ALE:
Jack, did you talk to your mom? – ptám se, jestli mluvil se svou mámou, je to např. můj kamarád

S velkým písmenem se píší i postavy v pohádkách, bajkách apod, kde dochází k tzv. personifikaci, tedy že zvířata, stromy atd. vystupují jako lidé.

Then the Nightingale flew to the Rose Tree – Potom slavík letěl k růžovému stromu

Názvy míst

I u názvů míst se samozřejmě používají velká písmena (města, státy, oceány, moře, planety, hory, pohoří, řeky, jezera atd.)

Prague, New York, Italy, New Mexico, the Pacific, the Caribbean, Mars, Popocatepetl, the Sierra Nevada, the Mississippi…

Je-li součástí názvu nějaké obecné podstatné jméno (mountains, river, lake, street, park…), to se bude psát také s velkým písmenem:

Great Bear Lake, Mount Everest, the Rocky Mountains, the Mississippi River, Oxford Street, Hyde Park, the Pacific Ocean, Cambridge University, the Eiffel Tower

Je-li v názvu obsažen člen (a/an/the) či předložky (to, of, by, on, atd.), ty zůstávají s malým písmenem

the United States of America, Stratford on Avon

Další názvy

S velkými písmeny se píší i názvy knih, filmů, písní atd. (povšimněte si opět malých písmen u gramatických slůvek a, an, the, of, and…)

Jurassic Park, The Da Vinci Code, The Lion, the Witch and the Wardrobe, Everybody Hurts

Také jsou to názvy historických událostí (např. bitev, válek apod.) a dalších pojmů:

the Civil War, the Battle of Hastings, the Second World War, the Declaration of Independence, Magna Carta

Náboženství, božstva a všechno svaté

Zvláštní kapitolou jsou i slova týkající se náboženství, víry apod.

Christian, Christianity, Catholic, Buddhism, Taoism, Catholic Church – náboženství
God, the Lord, the Almighty, the Saviour, the Lamb of God, the Holy Spirit – bůh, božské osoby, jména boha

I pray to Him every day, we are His children. – zájmena nahrazující slovo GOD.
the Bible, the Scriptures… – označení ‘svatého písma’, Bible

První písmeno na řádku v poezii

My little horse must think it queer
To stop without a farm house near

V písničkách toto většinou neplatí, tam je naopak běžné, že v textu najdete úplně všechna písmena malá.

Zkratky, akronymy

NATO, USA, D.C., SAT, GCSE

Názvy kurzů a vyučovacích předmětů

Zde je důležité se zastavit. Běžné školní předměty jsou s malým písmenem (maths, history, geography). Pokud jde ale o vnitřní označení, které škola nějakému předmětu či kurzu dá, to je potom s velkým písmenem. Často to bývá např. když se název předmětu doplní číslem nebo kódem.

History I, History II
Selected Chapters from British History

Závěrem

V tomto přehledu jsme se pokusili uvést případy, kdy se v angličtině používají velká písmena. Povšimněte si především některých rozdílů, kde se v češtině píše malé písmeno a v angličtině velké: jsou to např. názvy knih, států, ulic, přídavná jména vytvořená z vlastních jmen, názvy jazyků, názvy dní a měsíců apod. Zdá se, že angličtina používá velká písmena daleko častěji, než čeština. Znalost anglické interpunkce (čárky ve větě, velká písmena atd.) je ale také velice důležitá a přispívá k vaší celkové ‘jazykové gramotnosti’.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Interpunkce: čárky v angličtině

Kdy psát v angličtině ve větě čárky a kdy nikoliv?

PRE-INTERMEDIATE

Interpunkce: apostrof v angličtině

Kdy se píše v angličtině apostrof?
UPPER-INTERMEDIATE

Punctuation marks (vocabulary)

Interpunkční znaménka
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Interpunkce: velká písmena v angličtině 44 76680 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před rokem