Help for English

Interpunkce: apostrof v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2009

Kdy se píše v angličtině apostrof?Interpunkce v angličtině: apostrof

Tento článek se zaměří na základní případy, kdy se v angličtině používá tzv. apostrof, anglicky apostrophe/ə'pɒstrəf­i/. Pozor na výslovnost – studenti v ní často chybují.

Stažené tvary

Apostrof nejčastěji uvidíte v tzv. stažených tvarech (contractions). Je ve slově vždy tam, kde chybí nějaké písmeno (či písmena).

Běžně je to v kombinacích PODMĚT + POMOCNÉ SLOVESO nebo POMOCNÉ SLOVESO + záporka NOT. Tyto tvary by se neměly objevovat ve formální angličtině. Píšete-li tedy např. práci do školy, měli byste se jim vyhýbat.

BE
I am – I'm
he is – he's
we are – we're

HAVE, HAD
you have got – you've got
she has been – she's been
they had seen – they'd seen

Pozn.: Je-li sloveso have významové (tedy bez got), nezkracuje se.

WILL, WOULD
we will – we'll
he would – he'd

NOT
is not – isn't
cannot – can't
have not – haven't

US
let us – let's

Pozn.: Toto se však používá pouze jako rozkazovací způsob pro první osobu množného čísla. Ve významu ‘dovolte nám’ je to vždy plné let us.

Proč se tyto zkráceniny používají? Použitím staženého tvaru se ušetří jedna slabika:

 • it is – dvě slabiky
 • it's – jedna slabika
 • we have got – tři slabiky
 • we've got – dvě slabiky

O'

Písmenko O s apostrofem známe ze slovíčka o'clock/ə'klɒk/. Je to vlastně zredukované of the clock, což už dnes výhradně používáme ve staženém tvaru. I jiná of lze takto stáhnout, ale tam jde již o nespisovnou angličtinu.

O' je také typické pro irská příjmení – O'Brian, O'Connor, O'Connell, O'Neill apod. Tady již nejde o kontrakci. Irské O' znamená the grandson / granddaughter of.

Nespisovná angličtina

V nespisovné angličtině uvidíte stažených tvarů daleko více.

-ING
sitting – sittin'
talking – talkin'

Důvodem, proč se tyto zkráceniny používají, je to, že obyčejné n se vyslovuje snáze než /ŋ/. Proto ho někteří rodilí mluvčí schválně komolí.

AND
rock and roll – rock'n'roll
fish and chips – fish'n'chips
Guns and Roses – Guns'n'Roses

BECAUSE, BETWEEN
because – 'cause, 'cos
between – 'tween

YOU
you all – y'all /jɔ:l/
you know – y'know /jənəʊ/

Pozn.: Zájmeno you se někdy zkracuje na y', vyslovuje se jen jako /j/.

Básnické výrazy

Na zkráceniny narazíte i v poezii, kde jsou některá slova zkracována, aby byl dodržen rytmus básně. Tyto výrazy nelze použít v hovoru ani v písemném projevu!

over – o'er
ever – e'er
even – e'en
it was – 'twas
it were – 'twere

Přivlastňovací pád

Již od naprostých začátků se také setkáváte s použitím apostrofu v tzv. přivlastňovacím pádu. U podst. jmen v jednotném čísle se přidává apostrof + -s:

John's car TTT *1
my mother's recipe TTT *2
the Earth's surface TTT *3

V množném čísle je apostrof až za -s:

the students' essays TTT *4
my parents' lawyer TTT *5

Jedná-li se o množné číslo tvořené **bez -s, přidáváme klasicky apostrof + -s:

the children's toys TTT *6
women's club TTT *7

Slova přirozeně končící na -s přibírají zpravidla ještě apostrof a -s:

Charles's wife TTT *8

Jedná-li se o známé osobnosti, většinou přidáváme pouze apostrof:

in Jesus' name TTT *9
Marcus Aurelius' son TTT *10

POZOR: Přivlastňovací zájmena apostrof nemají! Obzvláště dbejte na rozdíl mezi it's a its, whose a who's a mezi your a you're:

 • it's – zkrácený tvar it is nebo it has
 • its – přivlastňovací zájmeno

It's my car. TTT *11
The dog saw its reflection in the water. TTT *12  

 • who's – zkrácený tvar who is / who has
 • whose – přivlastňovací tázací/vztažné zájmeno

Who's been sleeping in my bed? TTT *13
Voldermort is the one whose name must not be spoken. TTT *14  

 • you're – zkrácený tvar you are
 • your – přivlastňovací zájmeno

You're my angel. TTT *15
Give me your hand. TTT *16  

Možná se vám toto zdá jako banalita, ale divili byste se, kolik rodilých mluvčích v tomto chybuje. Když si např. vygooglujete spojení “saw its shadow” a potom chybné “saw it's shadow” s apostrofem, zjistíte, že je to cca 2:1. Většinu těchto chyb neudělali studenti angličtiny, ale rodilí mluvčí.

Jak je to možné? Tyto dvojice slov se totiž čtou naprosto stejně. A pro rodilé mluvčí je zásadní zvuk, nikoli pravopis – ten se učí až ve škole, ale mluví odmala. Studenti se naopak učí většinou psát a vyslovovat zároveň – k učení se jazyka přistupují naprosto odlišně od rodilých mluvčích. Proto jsou toto chyby právě rodilých mluvčích a ne tak často studentů.

Plurál

V množném čísle se koncové -s neodděluje apostrofem, tedy až na výjimky.

Apostrofem se totiž často odděluje -s v plurálu písmen:

In Japan they often switch R's and L's. TTT *17
Cross your t's and dot your i's. TTT *18
He got straight A's. TTT *19

V plurálu čísel se dnes již od psaní apostrofů upouští.

To get into the system, just type in four 5s as the password. TTT *20
He lived in 1600s. TTT *21
I like the music of the 60s. TTT *22

Ještě nedávno však bylo nutné psát 5's, 1600's, 90's.

Apostrof používáme v plurálech zvláštních slov a spojení:

But I… – No but's! TTT *23

Možná vzpomínáte na písničku od Annie Lennox: No more I love you's. Zde je to vlastně plurál celého “I love you”. Máme tedy: one I LOVE YOU (jedno ‘miluji tě’) two I LOVE YOU'S (dvě ‘miluji tě’). Písnička je tedy v překladu: žádná další ‘miluji tě’.

POZOR: Na internetu (např. v něčím blogu, na chatu, v diskusi apod.) často uvidíte tyto výrazy bez apostrofu, vše psáno malými písmeny. Nenechte se tedy zmást zdánlivě nesmyslnými větami. Když někde budete číst, že někdo dostal ‘straight as nebo že máte “dot your is, popř. uvidíte píseň s názvem “no more i love yous, nelistujte splašeně slovníkem.

Zkratky

Zvláštní skupinou slov jsou zkratky. V plurálech zkratek se většinou (podobně jak u písmen či čísel) apostrof nepíše:

2 CDs TTT *24
I believe in UFOs. TTT *25

Přidáváme-li jiné gramatické koncovky, tam je někdy vhodné apostrof přidat:

He OD'd on heroin. TTT *26
I love DJ'ing. TTT *27

Pozn.: Více o zkratkách najdete zde.

Psaní apostrofu:

Píšete-li apostrof na české klávesnici, je dobré psát znak apostrof (má svoji vlastní klávesu poblíž klávesy ENTER, píše se s pomocí SHIFT) a nikoliv znak, který v češtině píšeme pro čárku nad písmenem (jak to mnoho lidí dělá). Zdá se to jako kosmetická záležitost, ale má své výhody.

Budete-li psát místo apostrofu českou čárku:

 • automatická kontrola pravopisu bude takový tvar vyhodnocovat vždy jako chybu
 • nebude fungovat dvojklik na označení celého slova (normální apostrof od sebe dvě slova odděluje, česká čárka způsobí, že dvojklik označí celý tvar)
 • používáte-li např. online testy s textovým vstupem, takový apostrof většinou bude vyhodnocen jako chyba (na našem webu jsme to už ošetřili, ale např. zahraniční stránky pro výuku angličtiny s něčím takovým nepočítají)

Navíc naše čárka funguje na šířku jako samostatný znak, apostrof nikoli. Proto výsledný text vypadá poměrně odlišně:

 • toto je apostrof: 'you're
 • toto je čárka: ´you´re (častá chyba)

Apostrophe x inverted comma

Máte-li nějaké slovo v jednoduchých uvozovkách (např. ‘takto’), neříká se tomu apostrophe ale inverted commas nebo quotation marks.

Překlad:
 1. Johnovo auto
 2. recept mojí mámy
 3. zemský povrch
 4. eseje studentů
 5. právník mých rodičů
 6. hračky dětí
 7. ženský klub
 8. Charlesova manželka
 9. ve jménu Ježíše
 10. syn Marka Aurelia
 11. To je moje auto.
 12. Pes uviděl ve vodě svůj odraz.
 13. Kdo to spal v mé postýlce?
 14. Voldermort je ten, jehož jméno se nesmí vyslovovat.
 15. Ty jsi můj anděl.
 16. Dej mi svoji ruku.
 17. V Japonsku často zaměňují R a L.
 18. Škrtejte písmenko t a pište tečku nad i. (škrtejte téčka a pište tečku nad íčky)
 19. Dostal samé jedničky (samá áčka).
 20. Abyste se dostali do systému, napište jako heslo čtyři pětky.
 21. Žil v sedmnáctém století.
 22. Miluju hudbu šedesátých let.
 23. Ale já… – Žádná ale!
 24. (dvě cédéčka)
 25. (věřím v mimozemšťany)
 26. Předávkoval se heroinem.
 27. Velmi rád dělám dýdžeje.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Cvičení: BROTHERS or BROTHER'S?

Rozhodněte, zda do věty patří slovíčko s koncovkou -S nebo S s apostrofem.

PRE-INTERMEDIATE

Interpunkce: čárky v angličtině

Kdy psát v angličtině ve větě čárky a kdy nikoliv?

ELEMENTARY

Cvičení: Co znamená 'S?

Poznáte, zda v uvedených větách má 'S roli přivlastňovací nebo se jedná o stažený tvar slovesa IS nebo HAS?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Interpunkce: apostrof v angličtině 46 87880 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 měsíci