Help for English

Interpunkce: apostrof v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2009

Kdy se píše v angličtině apostrof?Interpunkce v angličtině:

Apostrof

Tento článek se zaměří na základní případy, kdy se v angličtině používá tzv. apostrof.

Anglicky se apostrof řekne APOSTROPHE / ə'pɒstrəfi:/. Na výslovnost upozorňuji záměrně, protože v ní studenti často chybují.

Stažené tvary

Apostrof nejčastěji uvidíte v tzv. stažených tvarech (contractions). Je ve slově vždy tam, kde chybí nějaké písmeno (či písmena). Běžně je to v kombinacích PODMĚT + POMOCNÉ SLOVESO nebo POMOCNÉ SLOVESO + záporka NOT. Tyto tvary by se neměly objevovat ve formální angličtině! Píšete-li tedy např. práci do školy, měli byste se jim vyhýbat!

BE

I am - I'm
he is - he's
we are - we're

HAVE, HAD

you have got - you've got
she has been - she's been
they had seen - they'd seen

(pozor, je-li sloveso HAVE významové, nezkracuje se)

WILL, WOULD

we will - we'll
he would - he'd

NOT

is not - isn't
cannot - can't
have not - haven't

US

let us - let's - toto se však používá pouze jako rozkazovací způsob pro první osobu množného čísla. Ve významu 'dovolte nám' je to vždy plné LET US.

Proč se tyto zkráceniny používají? Použitím staženého tvaru se ušetří jedna slabika. IT IS - dvě slabiky, IT'S - jedna slabika. WE HAVE GOT - tři slabiky, WE'VE GOT - dvě slabiky.

O'

Písmenko O s apostrofem známe ze slovíčka O'CLOCK. Je to vlastně zredukované OF THE CLOCK, což už dnes výhradně používáme ve staženém tvaru. I jiná OF lze takto stáhnout, ale tam jde již o nespisovnou angličtinu.

O' je také typické pro irská příjmení - O'Brian, O'Connor, O'Connell, O'Neill apod. Tady již nejde o kontrakci. Irské Ó znamená THE GRANDSON / GRANDDAUGHTER OF.

Nespisovná angličtina

V nespisovné angličtině uvidíte stažených tvarů daleko více.

-ING

(Důvodem, proč se tyto zkráceniny používají, je to, že obyčejné N se vyslovuje snáze než / ŋ/. Proto ho někteří rodilí mluvčí schválně komolí.)

sitting - sittin'
talking - talkin'

AND

rock and roll - rock'n'roll
fish and chips - fish'n'chips
Guns and Roses - Guns'n'Roses

BECAUSE, BETWEEN

because - 'cause, 'cos
between - 'tween

YOU

zájmeno YOU se někdy zkracuje na Y', vyslovuje se jen jako /j/:

you all - y'all / jɔ:l/
you know - y'know / jənəʊ/

Básnické výrazy

Na zkráceniny narazíte i v poezii, kde jsou některá slova zkracována, aby byl dodržen rytmus básně. Tyto výrazy NELZE použít v hovoru ani v písemném projevu!

over - o'er
ever - e'er
even - e'en
it was - 'twas
it were - 'twere

Přivlastňovací pád

Již od naprostých začátků se také setkáváte s použitím apostrofu v tzv. přivlastňovacím pádu.

U podst. jmen v jednotném čísle se přidává apostrof + -s:

John's car
my mother's recipe
the Earth's surface

V množném čísle je apostrof až za -s:

the students' essays
my parents' lawyer

Jedná-li se o množné číslo tvořené BEZ -s, přidáváme klasicky apostrof + -s:

the children's toys
women's club

Slova přirozeně končící na -s přibírají zpravidla ještě apostrof a -s:

Charles's wife

Jedná-li se o známé osobnosti, většinou přidáváme pouze apostrof:

in Jesus' name
Marcus Aurelius' son

POZOR: Přivlastňovací zájmena apostrof nemají! Obzvláště dbejte na rozdíl mezi IT'S a ITS, WHOSE a WHO'S a mezi YOUR a YOU'RE:

it's - zkrácený tvar IT IS nebo IT HAS
its - přivlastňovací zájmeno

It's my car.
The dog saw its reflection in the water.

who's - zkrácený tvar WHO IS/WHO HAS
whose - přivlastňovací tázací/vztažné zájmeno

Who's been sleeping in my bed?
Voldermort is the one whose name must not be spoken.

you're - zkrácený tvar YOU ARE
your - přivlastňovací zájmeno

You're my angel.
Give me your hand.

Možná se vám toto zdá jako banalita, ale divili byste se, kolik rodilých mluvčích v tomto chybuje. Když si např. vygooglujete spojení "saw its shadow" a potom chybné "saw it's shadow" s apostrofem, zjistíte, že je to cca 2:1. Většinu těchto chyb neudělali studenti angličtiny, ale rodilí mluvčí.

Plurál

V množném čísle se koncové -s neodděluje apostrofem, tedy až na výjimky.

Apostrofem se často odděluje -s v plurálu písmen:

In Japan they often switch R's and L's.
Cross your t's and dot your i's.
He got straight A's.

V plurálu čísel se dnes již od psaní apostrofů upouští.

To get into the system, just type in four 5s as the password.
He lived in 1600s.
I like the music of the 60s.

Ještě nedávno však bylo nutné psát 5's, 1600's, 90's.

Apostrof používáme v plurálech zvláštních slov a spojení:

But I... -- No but's!

Možná vzpomínáte na písničku od Annie Lennox: No more I love you's. Zde je to vlastně plurál celého I LOVE YOU. Máme tedy: one I LOVE YOU (jedno 'miluji tě') two I LOVE YOU'S (dvě 'miluji tě'). Písnička je tedy v překladu: žádná další 'miluji tě'.

POZOR: Na internetu (např. v něčím blogu, na chatu, v diskusi apod.) často uvidíte tyto výrazy bez apostrofu, vše psáno malými písmeny. Nenechte se tedy zmást zdánlivě nesmyslnými větami. Když někde budete číst, že někdo dostal 'straight as' nebo že máte "dot your is", popř. uvidíte píseň s názvem "no more i love yous", nelistujte splašeně slovníkem.

Zkratky

Zvláštní skupinou slov jsou zkratky. V plurálech zkratek se většinou (podobně jak u písmen či čísel) apostrof nepíše:

2 CDs
I believe in UFOs.

Přidáváme-li jiné gramatické koncovky, tam je někdy vhodné apostrof přidat:

He OD'd on heroin.
I love DJ'ing.

Více o zkratkách najdete zde.

Psaní apostrofu:

Píšete-li apostrof na české klávesnici, je dobré psát znak apostrof (má svoji vlastní klávesu poblíž klávesy ENTER, píše se s pomocí SHIFT) a nikoliv znak, který v češtině píšeme pro čárku nad písmenem (jak to mnoho lidí dělá). Zdá se to jako kosmetická záležitost, ale má své výhody. Budete-li psát místo apostrofu českou čárku:

  • automatická kontrola pravopisu bude takový tvar vyhodnocovat vždy jako chybu
  • nebude fungovat dvojklik na označení celého slova (normální apostrof od sebe dvě slova odděluje, česká čárka způsobí, že dvojklik označí celý tvar)
  • používáte-li např. online testy s textovým vstupem, takový apostrof většinou bude vyhodnocen jako chyba (na našem webu jsme to už ošetřili, ale např. zahraniční stránky pro výuku angličtiny s něčím takovým nepočítají)

Apostrophe x inverted comma

Máte-li nějaké slovo v jednoduchých uvozovkách (např. 'takto'), neříká se tomu APOSTROPHE ale INVERTED COMMAS nebo QUOTATION MARKS.

 

 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč!
Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Interpunkce: čárky v angličtině

Kdy psát v angličtině ve větě čárky a kdy nikoliv?
ELEMENTARY

Interpunkce: velká písmena v angličtině

Kdy se v angličtině píše na začátku slova velké písmeno?
INTERMEDIATE

Commas: Jared Leto vs. Kurt Cobain

Do textu o zpěvákovi skupiny 30 Seconds to Mars a jeho cover verzi Cobainovy písně PENNYROYAL TEA budete mít za úkol doplnit čárky.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Interpunkce: apostrof v angličtině 38 71689 Od karpro poslední příspěvek
před 3 lety