Help for English

Evan and Jaron - Crazy for this Girl

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně americké dvojice EVAN AND JARON 
carry on - pokračovat, pokračovat v, dále něco dělat
BrE
/ˌkæri'ɒn/ Přehrát
AmE
/ˌkæri'ɑ:n/ Přehrát

verb - to continue, to go on

 
constantly - stále, neustále
BrE
/'kɒnstəntli/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nstəntli/ Přehrát

adverb - all the time, without stopping

 
crazy - bláznivý, šílený, potřeštěný
BrE
/'kreɪzi/ Přehrát
AmE
/'kreɪzi/ Přehrát

adjective - mad or foolish

 
doubt - pochybnost, pochyba, nejistota
BrE
/'daʊt/ Přehrát
AmE
/'daʊt/ Přehrát

noun - a feeling of not being sure about something

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
figure out - přijít na (něco)
BrE
/ˌfɪgə'raʊt/ Přehrát
AmE
/ˌfɪgər'aʊt/ Přehrát

verb - to find an answer or a solution to something

hold
hold - držet
BrE
/'həʊld/ Přehrát
AmE
/'hoʊld/ Přehrát

verb - to have something in your hand

 
mind - smýšlení, myšlení, mysl, intelekt
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - the way of thinking about something

 
pass by - míjet, projít okolo
BrE
/ˌpɑ:s'baɪ/ Přehrát
AmE
/ˌpæs'baɪ/ Přehrát

verb - to go past

 
push aside - odsunout, odstrčit
BrE
/ˌpʊʃ ə'saɪd/ Přehrát
AmE
/ˌpʊʃ ə'saɪd/ Přehrát

verb - to ignore something, to decide not to worry about something

 
rest - ostatek, zbytek
BrE
/'rest/ Přehrát
AmE
/'rest/ Přehrát

noun - what is left

 
roll down - stáhnout, srolovat
BrE
/ˌrəʊl'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌroʊl'daʊn/ Přehrát

verb - to move something downward by turning it over

sky
sky - obloha, nebe
BrE
/'skaɪ/ Přehrát
AmE
/'skaɪ/ Přehrát

noun - the air above the land with clouds etc.

 
sound - zvuk
BrE
/'saʊnd/ Přehrát
AmE
/'saʊnd/ Přehrát

noun - something that can be heard

 
spend - trávit (čas), strávit (čas)
BrE
/'spend/ Přehrát
AmE
/'spend/ Přehrát

verb - to use or pass time

 
wonder - říkat si, uvažovat, zajímat se
BrE
/'wʌndə/
AmE
/'wʌndər/ Přehrát

verb - to ask yourself questions, to keep thinking about

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we livePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Crazy for this Girl" by Evan and Jaron

Poslechněte si megahit americké dvojice EVAN AND JARON, doplňte do textu chybějící slova a nakonec si přečtěte celý text s českým překladem.
PRE-INTERMEDIATE

Tiffany Alvord - Crazy Good (wordlist)

Vybraná slovní zásoba z písně Crazy Good od Tiffany Alvord

PRE-INTERMEDIATE

Zkratky: etc. / e.g. / i.e.

Určitě jste se v textu již setkali s těmito zkratkami. Víte, co znamenají, a umíte je správně přečíst?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář