Help for English

Kevin Max - Dead End Moon

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně Kevina Maxe 
aimless - bezcílný, bezúčelný, bez cíle
BrE
/'eɪmləs/ Přehrát
AmE
/'eɪmləs/ Přehrát

adjective - without direction, with no particular goal

 
beneath - dole, níže
BrE
/bɪ'ni:θ/ Přehrát
AmE
/bɪ'ni:θ/ Přehrát

adverb - lower, at a lower place

 
blessed - blažený, šťastný
BrE
/'blesɪd/
AmE
/'blesɪd/ Přehrát

adjective - characterized by happiness or luck

cliff
cliff - útes, skála
BrE
/'klɪf/ Přehrát
AmE
/'klɪf/ Přehrát

noun - the rocks that form the coast of a sea

 
cure - lék, léčba, kúra (léčebná)
BrE
/'kjʊə/ Přehrát
AmE
/'kjʊr/ Přehrát

noun - a way to make somebody healthy

 
dead-end - slepá ulice
BrE
/'dedend/ Přehrát
AmE
/ˌded'end/ Přehrát

noun - a street etc. that is closed at one end

 
embed - vložit, vsadit, vkládat, zasadit, pevně zasadit
BrE
/ɪm'bed/ Přehrát
AmE
/ɪm'bed/ Přehrát

verb - to fix something firmly and deeply into something

 
fascination - kouzlo, okouzlení
BrE
/ˌfæsə'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌfæsə'neɪʃn/ Přehrát

noun - an extreme interest in something, often brought about by awe or terror

gather
gather - shromáždit, shromáždit se, posbírat, sesbírat
BrE
/'gæðə/ Přehrát
AmE
/'gæðər/ Přehrát

verb - to come together, to pick things and put them in one place

 
haunted - strašidelný, kde straší
BrE
/'hɔ:ntɪd/ Přehrát
AmE
/'hɔ:ntɪd/ Přehrát

adjective - (of a house, castle etc.) being visited by a ghost etc.

 
cherub - cherubín, andělíček
BrE
/'tʃerəb/ Přehrát
AmE
/'tʃerəb/ Přehrát

noun - an angel portrayed as a fat little child with wings

 
infernal - pekelný
BrE
/ɪn'fɜ:nl/ Přehrát
AmE
/ɪn'fɜ:rnl/ Přehrát

adjective - extremely cruel (like in hell), characteristic of hell

 
keep - hláska (věž)
BrE
/'ki:p/ Přehrát
AmE
/'ki:p/ Přehrát

noun - the main tower of a medieval castle

 
kingdom - království
BrE
/'kɪŋdəm/
AmE
/'kɪŋdəm/ Přehrát

noun - a country ruled by a king or queen, a monarchy

 
loom - tkalcovský stav, stav (tkalcovský)
BrE
/'lu:m/ Přehrát
AmE
/'lu:m/ Přehrát

noun - a textile machine that is used to weave thread into cloth

 
mist - mírná mlha, mlžný opar
BrE
/'mɪst/ Přehrát
AmE
/'mɪst/ Přehrát

noun - thin fog

 
mistress - milenka
BrE
/'mɪstrəs/
AmE
/'mɪstrəs/ Přehrát

noun - a woman who a man has regular sex with (but who is not married to him)

 
Moorish - maurský
BrE
/'mʊərɪʃ/ Přehrát
AmE
/'mʊrɪʃ/ Přehrát

adjective - connected with the Arab conquerors of Spain

 
moss - mech, rašeliník
BrE
/'mɒs/ Přehrát
AmE
/'mɑ:s/ Přehrát

noun - a low plant that grows in thick clusters in wet places, esp. in a forest etc.

 
pale - bledý, vybledlý
BrE
/'peɪl/ Přehrát
AmE
/'peɪl/ Přehrát

adjective - not bright, rather white

 
placate - uklidnit, uchlácholit, ukonejšit
BrE
/plə'keɪt/ Přehrát
AmE
/plə'keɪt/ Přehrát

verb - to make someone stop feeling angry or upset

sail
sail - plachta
BrE
/'seɪl/ Přehrát
AmE
/'seɪl/ Přehrát

noun - a large piece of cloth that moves a ship when there is wind

 
salvation - spása, záchrana
BrE
/sæl'veɪʃn/ Přehrát
AmE
/sæl'veɪʃn/ Přehrát

noun - being saved from danger, harm, death etc. or (in Christian religion) from sin and the devil

 
shift - posun, posuv
BrE
/'ʃɪft/ Přehrát
AmE
/'ʃɪft/ Přehrát

noun - the act of moving from one place or position to another

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
stranded - uvíznutý, uvízlý
BrE
/'strændɪd/ Přehrát
AmE
/'strændɪd/ Přehrát

adjective - unable to leave a place

 
stretch - roztáhnout se, vytáhnout se, vytahat, vytahat se
BrE
/'stretʃ/ Přehrát
AmE
/'stretʃ/ Přehrát

verb - to become or make larger or longer, usually by pulling it; opposite of 'shrink'

 
suspension - zastavení, přerušení
BrE
/səs'penʃən/ Přehrát
AmE
/səs'penʃən/ Přehrát

noun - an interruption of something

 
toss - hodit, pohodit, mrštit
BrE
/'tɒs/ Přehrát
AmE
/'tɑ:s/ Přehrát

verb - to throw; to throw something carelessly

 
vassal - poddaný
BrE
/'væsl/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - (in feudalism) a person who holds a piece of land and is under the protection of a lord to whom they have sworn loyalty

 
wander - toulat se, potulovat se, bloumat
BrE
/'wɒndə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:ndər/ Přehrát

verb - to walk about without a particular goal or direction

 
weakness - slabost
BrE
/'wi:knəs/ Přehrát
AmE
/'wi:knəs/ Přehrát

noun - the state not being strong; a lack of strength

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

"Dead End Moon" by Kevin Max

Kevin Max a jeho poprocková píseň Dead End Moon – do textu doplníte při poslechu chybějící slova a po vyhodnocení si budete moci celý text přečíst i s českým překladem.
INTERMEDIATE

Kevin Max - The Imposter

Slovíčka z písně na Help for English
PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT? (upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář