Help for English

Kevin Max - The Imposter

INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for English 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

 
disgrace - ostuda, hanba, potupa
BrE
/dɪs'greɪs/ Přehrát
AmE
/dɪs'greɪs/ Přehrát

noun - the state of losing respect of other people, something that makes people stop respecting you

 
fake - předstírat
BrE
/'feɪk/ Přehrát
AmE
/'feɪk/ Přehrát

verb - to pretend

 
fall for - zamilovat se do (koho), zakoukat se do (zamilovat se)
BrE
/'fɔ:l fɔ:/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l fɔ:r/ Přehrát

verb - to fall in love with someone

 
form - tvořit, tvarovat, vytvářet, vytvořit
BrE
/'fɔ:m/ Přehrát
AmE
/'fɔ:rm/ Přehrát

verb - to produce a shape, to take shape, to create or make

 
give up - přestat, vzdát, vzdát se
BrE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌgɪv'ʌp/ Přehrát

verb - to stop doing something, usually a habit etc.

 
grace - půvab
BrE
/'greɪs/ Přehrát
AmE
/'greɪs/ Přehrát

noun - the ability to move in a relaxed and smooth way

 
hand - předat, podat, odevzdat
BrE
/'hænd/ Přehrát
AmE
/'hænd/ Přehrát

verb - to give something to somebody with your hand

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
hostage - rukojmí
BrE
/'hɒstɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:stɪdʒ/ Přehrát

noun - a civillian who is taken prisoner by a criminal who threatens to kill him/her if the government etc. does not do what he wants

 
charade - divadýlko (přeneseně)
BrE
/ʃə'reɪd/ Přehrát
AmE
/ʃə'reɪd/ Přehrát

noun - an event that looks nice and pleasant but is actually only pretence

 
imposter - podvodník
BrE
/ɪm'pɒstə/ Přehrát
AmE
/ɪm'pɑ:stər/ Přehrát

noun - a person who deceives people into believing he's something he's not

 
isolation - izolace, izolovanost, odloučenost, osamělost
BrE
/ˌaɪsə'leɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌaɪsə'leɪʃn/ Přehrát

noun - separation from others, loneliness

 
meaning - význam, smysl
BrE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

 
narrow - úzký
BrE
/'nærəʊ/ Přehrát
AmE
Přehrát

adjective - not wide

 
order - pořádek, řád
BrE
/'ɔ:də/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rdər/ Přehrát

noun - tidiness, cleanness and neatness

 
possible - možný
BrE
/'pɒsəbl/ Přehrát
AmE
/'pɑ:səbl/ Přehrát

adjective - that may happen, be, or exist

 
reason - příčina, důvod
BrE
/'ri:zn/ Přehrát
AmE
/'ri:zn/ Přehrát

noun - something that makes you decide to do something

 
revival - obnova, obrození
BrE
/rɪ'vaɪvl/ Přehrát
AmE
/rɪ'vaɪvl/ Přehrát

noun - making something active or prominent again

 
selfish - sobecký
BrE
/'selfɪʃ/ Přehrát
AmE
/'selfɪʃ/ Přehrát

adjective - thinking only about himself/herself, not about other people or their needs

shake
shake - zatřást, třást, otřást se, zatřást se, třást se, klepat se, oklepat se
BrE
/'ʃeɪk/ Přehrát
AmE
/'ʃeɪk/ Přehrát

verb - to move quickly from side to side or up and down

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

tear
tear - slza
BrE
/'tɪə/ Přehrát
AmE
/'tɪr/ Přehrát

noun - a drop of liquid that comes from your eyes when you are very sad and cry

 
vision - vize, výhled (do budoucna)
BrE
/'vɪʒən/ Přehrát
AmE
/'vɪʒən/ Přehrát

noun - a view of the futurePokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Kevin Max - Dead End Moon

Slovíčka z písně Kevina Maxe
INTERMEDIATE

"Dead End Moon" by Kevin Max

Kevin Max a jeho poprocková píseň Dead End Moon – do textu doplníte při poslechu chybějící slova a po vyhodnocení si budete moci celý text přečíst i s českým překladem.
PRE-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: The O.C.

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to seriál THE O.C.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář