Help for English

Gabriel-Ernest

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z povídky o mladém vlkodlakoviarm
arm - paže
BrE
/'ɑ:m/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rm/ Přehrát

noun - the body part connecting your shoulder to your hand, you have two of them

 
bank - břeh (řeky apod.)
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - the side of the river, lake etc.

bark
bark - štěkat
BrE
/'bɑ:k/ Přehrát
AmE
/'bɑ:rk/ Přehrát

verb - to make a sound like a dog's 'woof'

 
brave - statečný, odvážný
BrE
/'breɪv/ Přehrát
AmE
/'breɪv/ Přehrát

adjective - fearless, having courage

bush
bush - křoví, keř
BrE
/'bʊʃ/ Přehrát
AmE
/'bʊʃ/ Přehrát

noun - a plant like a small low tree

catch
catch - chytit, chytat
BrE
/'kætʃ/ Přehrát
AmE
/'kætʃ/ Přehrát

verb - to take something that has been moving into your hand

 
cover - pokrýt, přikrýt, zakrýt, pokrývat, zakrývat
BrE
/'kʌvə/ Přehrát
AmE
/'kʌvər/ Přehrát

verb - to put something over the top of something

 
current - proud
BrE
/'kʌrənt/ Přehrát
AmE
/'kɜ:rənt/ Přehrát

noun - a stream, a flow (of water, electricity etc.)

 
decide - rozhodnout se, rozhodnout
BrE
/dɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'saɪd/ Přehrát

verb - to make a choice, to make up your mind

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

dry
dry - sušit, usušit, vysušit, osušit
BrE
/'draɪ/ Přehrát
AmE
/'draɪ/ Přehrát

verb - to make something not wet or humid

 
entertain - bavit, pobavit, zabavit
BrE
/ˌentə'teɪn/ Přehrát
AmE
/ˌent̬ər'teɪn/ Přehrát

verb - to make somebody amused

fox
fox - liška
BrE
/'fɒks/ Přehrát
AmE
/'fɑ:ks/ Přehrát

noun - a wild animal that looks like a dog, it is usually red and has got a thick tail

hare
hare - zajíc
BrE
/'heə/ Přehrát
AmE
/'her/ Přehrát

noun - a wild rabbit, bigger, with longer ears and legs

 
hunt - lovit, honit, pronásledovat
BrE
/'hʌnt/ Přehrát
AmE
/'hʌnt/ Přehrát

verb - to chase and kill an animal, usually for food or sport

 
imagination - představivost, fantazie
BrE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the ability to form pictures in your mind, the ability to get new and original ideas

 
impossible - nemožný, neuskutečnitelný
BrE
/ɪm'pɒsɪbl/ Přehrát
AmE
/ɪm'pɑ:sɪbl/ Přehrát

adjective - not able to be done, not possible

kitten
kitten - kotě
BrE
/'kɪtn/ Přehrát
AmE
/'kɪt̬n/ Přehrát

noun - a young cat

lamb
lamb - jehně
BrE
/'læm/ Přehrát
AmE
/'læm/ Přehrát

noun - a young sheep

 
landscape - krajina
BrE
/'lændskeɪp/ Přehrát
AmE
/'lændskeɪp/ Přehrát

noun - a large expanse of scenery or countryside

 
loss - ztráta
BrE
/'lɒs/ Přehrát
AmE
/'lɑ:s/ Přehrát

noun - something or someone you have lost

memorial
memorial - památník
BrE
/me'mɒrɪəl/ Přehrát
AmE
/me'mɔ:riəl/ Přehrát

noun - something built as a memory of something or somebody

mill
mill - mlýn
BrE
/'mɪl/ Přehrát
AmE
/'mɪl/ Přehrát

noun - a place where flour is made from grain

miller
miller - mlynář
BrE
/'mɪlə/ Přehrát
AmE
/'mɪlər/ Přehrát

noun - a person whose job is to make flour from grain

 
naked - nahý, nahatý
BrE
/'neɪkɪd/ Přehrát
AmE
/'neɪkɪd/ Přehrát

adjective - not wearing any clothes

pack
pack - smečka
BrE
/'pæk/ Přehrát
AmE
/'pæk/ Přehrát

noun - a number of animals living and hunting together (esp. wolves)

 
particular - konkrétní, specifický, určitý
BrE
/pə'tɪkjʊlə/ Přehrát
AmE
/pər'tɪkjʊlər/ Přehrát

adjective - having in mind one person or thing, not talking about things or people in general

platform
platform - nástupiště
BrE
/'plætfɔ:m/ Přehrát
AmE
/'plætfɔ:rm/ Přehrát

noun - the part of a railway station where you get on or off a train

pool
pool - jezírko, tůň
BrE
/'pu:l/ Přehrát
AmE
/'pu:l/ Přehrát

noun - a small area of still water

puppy
puppy - štěně
BrE
/'pʌpi/ Přehrát
AmE
/'pʌpi/ Přehrát

noun - a young dog

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
scream - výkřik
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

noun - a loud cry of terror or intense pain

shiver
shiver - třást se, klepat se (zimou)
BrE
/'ʃɪvə/ Přehrát
AmE
/'ʃɪvər/ Přehrát

verb - to shake from cold

 
skin - kůže, pokožka
BrE
/'skɪn/ Přehrát
AmE
/'skɪn/ Přehrát

noun - the outer covering of the body

slip
slip - uklouznout, upadnout (na ledu)
BrE
/'slɪp/ Přehrát
AmE
/'slɪp/ Přehrát

verb - to fall because your feet slide

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
strip - svléknout se, svlékat se, svléknout, svlékat (někoho)
BrE
/'strɪp/ Přehrát
AmE
/'strɪp/ Přehrát

verb - to take off your clothes or to take off someone else's clothes

sunset
sunset - západ slunce
BrE
/'sʌnset/ Přehrát
AmE
/'sʌnset/ Přehrát

noun - the time when the sun disappears from the sky in the evening

taste
taste - ochutnat, ochutnávat
BrE
/'teɪst/ Přehrát
AmE
/'teɪst/ Přehrát

verb - to put something (usually food or drink) in your mouth in order to test if it is good or not

throat
throat - hrdlo, krk (hrdlo)
BrE
/'θrəʊt/ Přehrát
AmE
/'θroʊt/ Přehrát

noun - the front part of the neck, especially the tube in it; the back part of your mouth

 
underwear - spodní prádlo
BrE
/'ʌndəweə/ Přehrát
AmE
/'ʌndərwer/ Přehrát

noun - clothes that are worn directly on the body under other clothes, e.g. bra, panties, underpants etc.

 
unnatural - nepřirozený
BrE
/ʌn'nætʃrəl/ Přehrát
AmE
/ʌn'nætʃrəl/ Přehrát

adjective - not natural

 
vanish - zmizet, rozplynout se
BrE
/'vænɪʃ/ Přehrát
AmE
/'vænɪʃ/ Přehrát

verb - to disappear suddenly

werewolf
werewolf - vlkodlak
BrE
/'weəˌwʊlf/ Přehrát
AmE
/'werˌwʊlf/ Přehrát

noun - a creature from horror stories, a person who changes into a wolf when there is full moon

 
wild - divoký
BrE
/'waɪld/ Přehrát
AmE
/'waɪld/ Přehrát

adjective - (of animals, plants etc.) living in natural conditions; not grown or bred by people

woods
woods - les, lesík
BrE
/'wʊdz/ Přehrát
AmE
/'wʊdz/ Přehrát

noun - a small forest, a place with many treesPokračovat můžete zde:

ADVANCED

Saki: Gabriel-Ernest (full)

Původní plná verze povídky britského spisovatele Sakiho o mladém vlkodlakovi.
PRE-INTERMEDIATE

Saki: Gabriel-Ernest

Povídka britského spisovatele Sakiho o mladém vlkodlakovi, převyprávěná pro studenty jednoduchou angličtinou. Povídka je doplněna zvukovou nahrávkou.

ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Gabriel-Ernest 7 4098 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 11 lety