Help for English

Informace o zkouškách LTE

ALL LEVELS Vydáno dne 25.08.2007

Informace o jazykových zkouškách LTE (London Tests of English).London Tests of English

The Pearson GroupAť už se chcete naučit anglicky proto, abyste zlepšili svou pozici na trhu práce či kvůli přijetí na některou anglicky hovořící univerzitu nebo abyste se jednoduše mohli těšit z kultury a jazyka jiných zemí, naše kvalifikace dokáží uspokojit rozdílné potřeby všech studentů.

Kandidáti mohou začít se stupněm, který nejlépe odpovídá jejich úrovni angličtiny a procházet skupinami podle zlepšování svých neformálních či profesně orientovaných dovedností v anglickém jazyce.

Jakého cíle se snaží London Tests of English (LTE) dosáhnout?

LTE si klade za cíl zhodnotit a ocenit pozitivní a pokračující úspěchy při učení se angličtiny. Testy byly připraveny tak, aby posluchače motivovaly a kandidátům, školám, rodičům a učitelům mohly posloužit jako konstruktivní zpětná vazba. Tam, kde kandidát nedosáhne požadované úrovně, zpětná vazba odhalí slabá místa.

Jaké jsou přednosti LTE?

  • LTE testují praktickou dovednost použití jazyka;
  • ve větší míře se v nich klade důraz na komunikaci spíše než na znalost vybrané slovní zásoby nebo gramatických struktur;
  • ve zkušebním archu se nevyskytuje samostatná gramatická část (gramatika se zkouší v rámci hodnocení ostatních jazykových kompetencí);
  • LTE je založena na reálných úlohách;
  • zkoušky komplexně hodnotí komunikační dovednost v cizím jazyce;
  • zkoušky nabízené firmou Pearson Language Assessments nevyžadují účast v žádném speciálním přípravném kurzu ani používání konkrétních učebnic. Díky tomu hodnotí jazykové kompetence a nikoli strategii skládání zkoušek;
  • písemnou část hodnotí nezávislí zkoušející z Velké Británie, přičemž se využívá revolučního elektronnického systému známkování zvaného "e-pen".

Testované oblasti & proces známkování

London Test of English sestávájí ze dvou částí:
písemná část
(včetně poslechu, čtení s porozuměním a psaní);
ústní zkouška

Písemná část testuje poslech, čtení s porozuměním a psaní a známkována je nezávislými externími zkoušejícími ve Velké Británii pomocí revolučního on-line systému známkování zvaného e-pen.

Ústní zkouška je hodnocena školenými / akreditovanými místními zkoušejícími. Pro udržení celkové kvality známkování se nahrávka ústní zkoušky zasílá do Velké Británie ke kontrole.

Specifikace úrovní zkoušek

Úroveň Společný evropský
referenční rámec
(CEFR)
Komunikativní
úroveň
Hodiny
(předběžné)
Čas trvání
zkoušky
A1 A1 Základy (Foundation) 80 až120 hodin 1h 25min
1
A2
Začátečník (Elementary) 180 až 200 hodin 1h 40min
2
B1
Středně pokročilý (Intermediate) 350 až 400 hodin 1h 45min
3
B2
Více pokročilý (Upper Intermediate) 500 až 600 hodin 2h 12min
4
C1
Pokročilý (Advanced) 700 až 800 hodin 2h 45min
5
C2
Expert (Proficient) 1000 až 1200 hodin 3h 10min


Souvislost se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (Common European Framework of Reference)

LTE jsou vypracovány ve shodě s předpoklady Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages) a realizovány jsou na šesti úrovních pokročilosti A1 až C2.

Tento systém byl formulován Komisí ministrů Rady Evropy. Jednotlivé úrovně, které odpovídají stupni pokročilosti znalosti jazyka, umožňují těm, kteří se učí cizí jazyky, učitelům, univerzitním orgánům a potenciálním zaměstnavatelům zhodnotit skutečnou úroveň znalosti cizího jazyka u dané osoby.

Uznávání zkoušek

Tyto zkoušky jsou uznávány po celém světě vysokými školami (pro podrobnosti viz naše webové stránky), zaměstnavateli a také ministerstvy školství mnoha zemí jakožto potvrzení zvládnutí požadovaného standardu anglického jazyka.

Kdy mohou kandidáti vykonat zkoušky London Tests of English?

Zkoušky se konají podle rozvrhu v květnu, červnu a prosinci.

Certifikát

Certifikáty jsou oceňovány výrazy: s vyznamenáním (Distinction), dobrý (Merit) a uspěl (Pass).

Cena zkoušek

Úroveň
Cena v Kč
A1
1500
1
1900
2
2500
3
3000
4
3300
5
3700

Zkušební střediska

Tuto zkoušku můžete vykonat ve většině velkých měst v ČR. Podrobný seznam zkušebních středisek naleznete zde:
Zkušební střediska


Ukázkové testy naleznete zde:
Sample papers
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Informace o zkouškách LTEfC

Informace o jazykových zkouškách pro děti: LTEfC (London Tests of English for Children).
ALL LEVELS

Informace o zkouškách BEC

BEC – Business English Certificates – Informace o mezinárodně uznávaných zkouškách z obchodní angličtiny.
ALL LEVELS

Informace o "computer-based" zkouškách

Od roku 2013 je možné cambridgeské zkoušky ESOL skládat na počítači. Jedná se o tzv. computer-based exams a oproti paper-based exams mají několik předností. Tento článek vám představí, v čem se tato forma zkoušky liší od té klasické, papírové.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Informace o zkouškách LTE 0 10707